Lounais-Häme

Lounais-Hämeen vedet saivat rahaa

Hämeen ELY-keskus tukee kuutta vesienhoitohanketta Lounais-Hämeessä. Kanta-Hämeessä avustusta myönnettiin 19 hankkeelle yhteensä 320 000 euroa ja Päijät-Hämeessä neljälle hankkeelle yhteensä 51 000 euroa.

Tuensaajien joukossa on Tanilanlammin suojelu ry, joka saa avustusta Tanilanlammen kemialliseen kunnostukseen. Tammelan kunnalle taas myönnetään avustusta vesikasvillisuuden niittoon Pyhäjärvellä ja Kuivajärvellä.

Peräjoen suojelijat ry saavat rahaa Forssan Peräjoen pohjakynnysten kustannuksiin ja Pehkijärvi-yhdistys ry Teuronjokisuun ruoppaukseen Tammelassa.

Ilmettyjoen ja Vähä-Ilmettyjärven vesioikeudelliselle yhteisölle ELY-keskus myönsi rahaa Vähä-Ilmettyjärven säännöstelyn kehittämiseen ja säännöstelyhaittojen poistoon.

Kaartjärven suojeluyhdistykselle Lopelle osoitetaan varoja Kaartjärven hyvän ekologisen tilan turvaamiseen.

 

Hämeen ELY-keskus on myöntänyt yhteensä 371 000 euroa avustusta vesienhoitohankkeisiin sekä tulvariskien hallintaa palveleviin hankkeisiin Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Avustettavilla hankkeilla parannetaan yhteensä 24 järven ja joen tilaa sekä toteutetaan tulvariskien hallintasuunnitelmia.

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä pintavesihankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen.

Lisäksi avustuksilla on edistetty kolmen hy­vässä ekologisessa tilassa olevan vesistön tilan säilymistä sekä neljän luonnonsuojelullisesti arvokkaan vesistön monimuotoisuuden säilymistä. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti