Lounais-Häme

Lounaissuomalaiset yritykset vaativat, että Turku-Toijala -rata sisällytetään rautateiden runkoverkkoon

Vaatimuksen takana Neste ja Meyer Turun telakka.
Tuntuu oudolta, että Toijala-Turku -radan merkitystä halutaan vähätellä jättämällä se runkoverkon ulkopuolelle, sanoo Yaran Uudenkaupungin tehtaan päällikkö Lasse Oksanen.

Turun kauppakamari ja joukko lounaissuomalaisia yrityksiä esittävät, että Turku-Toijala -radan sisällyttäminen rautateiden runkoverkkoon on välttämätöntä maamme vientiteollisuudelle. Vaatimuksen takana ovat ainakin Neste Oyj, Meyer Turku ja Yara Suomi.

Yritysten mukaan Turku–Toijala-rata on merkittävä Etelä-Suomen kasvukolmiolle ja sen kestävälle kasvulle. Työvoiman liikkuvuuden ja elinkeinoelämän toimivuuden turvaamisessa radalla on suuri merkitys. Satamaliikenteen lisäksi Turku–Toijala-radan kuuluminen runkoverkkoon on oleellista Varsinais-Suomen raskasta raideliikennettä käyttävän teollisuuden logistiikalle.

Yritysten kannanotto on julkaistu Turun kauppakamarin julkaisemassa tiedotteessa. Niiden mielestä Lounais-Suomen yritysten toimintaympäristön turvaaminen on kansallinen, kriittinen kysymys.

– Turku-Toijala-rata on Yara Suomen tehtaitten raaka-ainehuollon ja lannoiteliiketoiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeä. Tuntuukin siis oudolta, että Toijala–Turku-radan merkitystä halutaan vähätellä jättämällä se runkoverkon ulkopuolelle, toteaa operatiivinen päällikkö Lasse Oksanen Yaran Uudenkaupungin tehtaalta.

Nesteen kuljetusjohtaja Mats Johanssonin mukaan yhtiön järjestelyt perustuvat paljolti siihen, että Turku-Toijala -raideväli pysyy vähintään nykyisen tasoisena.

– Osa Nesteen raaka-ainekuljetuksista Venäjältä Naantaliin kulkee Turku–Toijala-rataa pitkin ja vastaavasti puolivalmisteet samaa raidetta pitkin Porvooseen, Johansson kertoo.

Myös Meyerin Turun telakan kaikki junarahti kulkee Turku-Toijala-radan kautta.

– Esimerkiksi laivan rungon teräslevyistä suurin osa saapuu telakalle tuota rataa pitkin. Lisäksi telakan merkittäviä kokonais- ja osatoimittajia on radan varrella. Toijalan rata on meille tärkeä, painottaa Meyerin varatoimitusjohtaja Tapani Pulli.

Viestintä- ja liikenneministeriön valmisteltavana olevalla runkoverkkoasetuksella on tarkoitus säätää valtakunnalliseen runkoverkkoon kuuluvista maanteistä ja rautateistä. Asetuksen tavoitteena on varmistaa runkoverkkoon kuuluvien maanteiden ja rautateiden muuta tie- ja rataverkkoa korkeampi palvelutaso. FL

Fingerpori

comic

Uusimmat