Lounais-Häme

Luke luopuu merkittävästä osasta toimitilojaan Jokioisilla - jatkossa panostetaan kulttuurikiinteistöjen ylläpidon sijaan tutkimukseen

Luonnonvarakeskus (Luke) on keskittämässä toimintojaan Jokioisilla säästääkseen tilakustannuksissa. Luken hankinta- ja toimitilapalveluiden johtaja Pentti Aspila sanoo, ettei Lukella ole tarvetta vuokrata enää kartanon päärakennusta, joka on kulttuurihistoriallisesti merkittävä arvorakennus.

Luke on luopumassa merkittävästä osasta aikaisemmin vuokraamistaan tiloista.

-Valtakunnallisesti Luke on hakemassa kiinteistöistä luopumisella 4,5 miljoonan euron säästöjä. Tästä säästöstä Jokioisten osuus on 1,5 miljoonaa euroa. Luke panostaa mieluummin tutkimukseen ja sen kehittämiseen kuin kiinteistöjen vuokraukseen, Aspila linjaa.

Käynnissä on melkoiset remontit, koska töiden muuttoja vastaanottavissa kiinteistöissä pitäisi olla valmiina marraskuun 15. päivään mennessä, jolloin muutot voitaisiin toteuttaa ennen joulua.

 

Jokioisten tiloista Datum on jo tyhjennetty. Maatilatoiminnot siirtyvät kartanolta Minkiön navetan yhteyteen. Jatkossa Planta-rakennuksessa tulee työskentelemään noin 110 henkilöä ja Alimentumiin Humppilantien varteen jää yli 100 henkilöä. Kampuksella sijaitsevaan Animale-siipeen jää 30-40 henkilöä.

Näin Jokioisilla tiivistetään kaikkiaan noin 330 työntekijän työskentelytiloja. Myös Tietotalon merkitys kiinteistönä kasvaa.

Aspila sanoo Luken panostavan tutkimusta tukeviin toiminnallisiin tiloihin, eikä historiallisesti arvokkaiden kiinteistöjen ylläpitoon.

Tyhjilleen jäävien tilojen tulevaisuutta pohtii Senaatti-kiinteistöt. Muiden kuin suojelurakennusten kohdalla voi tulevaisuudessa olla edessä jopa purku, jollei sopivaa käyttöä löydy.

Yhtenä vaihtoehtona on ollut esillä kartanon päärakennuksen ja sen arvokkaan miljöön myynti. Alue on kuitenkin valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä.

Senaatti-kiinteistöllä on tavoitteena osittain tai kokonaan myydä kartanoalueella olevat 71 rakennusta puistoineen.

Senaatti-kiinteistössä ministeriöiden tilatarpeista ja valtion erityiskiinteistöistä vastaava toimialajohtaja Tuomas Pusa sanoo, että Jokioisten kartanoon ei kohdistu tällä hetkellä mitään myyntitoimia vaikka erilaisia selvityksiä on tehty.

 

Ympäristöministeriön tiukan linjauksen mukaan myyntilupaa kiinteistökauppaan pitää hakea eduskunnalta. Tätä lupaa tullaan Pusan mukaan mahdollisesti hakemaan aikaisintaan ensi vuoden alussa. Lisäksi alkuvuodesta tullaan linjaamaan mitä muille kuin kartanoalueen suojelukohteille tullaan tekemään.

Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä sanoo, että ympäristöministeriön linja eduskunnan luvanmyöntämisestä on tiukka.

-Senaatti-kiinteistöt ei lähde hakemaan myyntilupaa ennen kuin ostaja on tiedossa eikä luvan myöntäminen ole sittenkään varmaa, Määttä arvioi.

Kunta on vuokrannut Senaatti-kiinteistöiltä kunnalle täysimittaisen liikuntasalin. Tämä lisää kuntalaisten ja urheiluseurojen mahdollisuuksia käyttää salia aiempaan verrattaessa kun Luke vielä vuokrasi tiloja. Noin 3 000 euron vuokraa kuukaudessa Määttä pitää kohtuullisena.

Määttä ideoi, että suomalaiseen kulttuuri- ja valtiolliseen historiaan kuuluva kartanon päärakennus voisi tarjota tilat myös perusteilla olevalle maakunnalle. FL

 

Kartano pidettävä valtion omaisuutena
Museovirasto on esittänyt, ettei Jokioisten kartanoa kulttuurihistoriallisin perustein pitäisi luovuttaa pois valtiolta. Vuoden 2015 lopulla museoviraston antaman lausunnon mukaan rakennuksille olisi löydettävä luontevaa valtiokäyttöä.- Mikäli kaikesta huolimatta on rakennusten jääminen pysyvämmin tyhjilleen, on kaikissa tapauksessa varmennettava, etteivät omistusten tai käyttäjien muutokset heikennä rakennusten, puistojen ja muun lähiympäristön ominaisluonteiden ja erityispiirteiden säilymistä, lausunnossa todetaan. Museoviraston mukaan kaavojen tarjoama suojelu ei ole riittävää rakennusten hyvin säilyneiden sisätilojen vuoksi ja alueella olisi viipymättä pantava vireille koko aluetta koskeva suojeluprosessi, lausunnossa todetaan.Museoviraston intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen sanoo Jokioisten kartanon olevan alueelta merkittävän niin suomalaisen teollisuushistorian kuin maatalouden kehittämisen kannalta. Jokioisten kartanon päärakennuksella on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen suuri kulttuurihistoriallinen ja arkkitehtuurihistoriallinen arvo uusklassismin varhaisimpana ja merkittävimpänä edustajana. Kiiveri-Hakkarainen painottaa museoviraston kantaa, jonka mukaan kiinteistö tulisi pitää valtion omaisuutena. Hänen mukaansa kiinteistö voisi olla tyhjillään lyhyen ajanjakson, jona aikana voitaisiin rauhassa miettiä kokonaisuuden jatkokäyttöä 

Uusimmat

Fingerpori

comic