Lounais-Häme

Luke tarkensi metsien hiilinielun vertailutason - "Nyt tehty korjaus lisäsi hiilinielutavoitetta"

Luken ja SYKEn yhteisessä tutkimushankkeessa selvitettiin, miten metsänkäsittelyssä ja suojelussa tapahtuneet muutokset ovat vaikuttaneet metsäluontoon. Kuvituskuva. Kuva: Esko Tuovinen
Lopullinen metsien hiilinielun vertailutaso määritetään vasta sen jälkeen, kun Suomi on saanut komissiolta tarkastuspalautteen.. Kuvituskuva. Kuva: Esko Tuovinen

Luonnonvarakeskus (Luke) on tarkentanut uusintalaskennassa Suomen metsien hiilinielun vertailutason.

– Nyt tehty korjaus lisäsi hiilinielutavoitetta, mutta laskenta ei ole vielä lopullinen Suomen osalta, apulaisprofessori Aleksi Lehtonen kertoo.

Tarkennettu vertailutaso on puutuotteet mukaan luettuina -38 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia vuodessa ja ilman puutuotteita -31 miljoonaa tonnia vuodessa.

Vertailutaso on luku, johon tullaan vertaamaan metsien raportoitavaa hiilinielun kokoa vuosina 2021–2025.

Vertailutaso lasketaan EU:n LULUCF-asetuksen mukaisesti siten, että se osoittaa kuinka suuri hiilinielu on, kun kyseisenä ajanjaksona metsien käsittely säilyy samanlaisena kuin vuosina 2000–2009. Vertailutason asettamisen tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa hiilinieluja pitkällä aikavälillä.

 

Vertailutason tarkennettu laskenta tehtiin, kun huomattiin, että laskennassa käytetty uudistuskypsien metsien määrä ei ollut yhteismitallinen valtakunnan metsien inventointiaineiston kanssa. Hiilinielun vertailutasoon vaikutus on noin -3 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

– On hyvä, että laskennan tulokset ovat olleet muun tiedeyhteisön arvioitavissa. Näin havaittu metsien luokittelusta johtuva ero oli mahdollista korjata ajoissa.

Komissio tarkastaa kuluvan vuoden aikana, että maat ovat sisällyttäneet vertailutasoon kaikki LULUCF-asetuksessa edellytetyt asiat ja että maita on asiantuntijaryhmässä arvioitu yhdenmukaisesti.

Jäsenmaat saavat mahdolliset tarkennuspyynnöt komissiolta kesä-heinäkuussa. Tämän jälkeen Suomi aloittaa vertailutasoraportin päivittämisen.

– Lopullinen metsien hiilinielun vertailutaso määritetään vasta sen jälkeen, kun Suomi on saanut komissiolta tarkastuspalautteen. Luvut voivat siis vieläkin muuttua. Meidän osaltamme työ etenee vertailutasolaskennan prosessin mukaisesti.

Uusimmat

Fingerpori

comic