Lounais-Häme

Luonnonhoiva yhteistyöllä hyötykäyttöön

 

Luonnosta saa lisää virtaa, jos sitä ihmiseltä puuttuu. Toisaalta yhteys luontoon tasoittaa mielentilaa, jos virtaa onkin liikaa.

Hämeen ammattikorkeakoulusta valmistuvat ympäristösuunnittelijat Anne-Mari Velin ja Heini Saloinen tutkivat opinnäytetöissään paikallisten toimijoiden mielipiteitä seudun luontolähtöisistä palveluista.

Velin keskittyi julkisiin toimijoihin ja keräsi heiltä kokemuksia ja näkemyksiä luontolähtöisestä toiminnasta.

– Toiminnan avulla voidaan vastaajien kokemuksen mukaan edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Vastaajissa oli mukana varhaiskasvatuksen, koulujen, nuorisotoimen ja hyvinvointikuntayhtymän työntekijöitä. Luontotoiminnasta on ollut paljon hyötyä lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle sekä oppimiselle, Velin toteaa

Saloinen puolestaan paneutui yksityisiin yrityksiin.

-Luontolähtöisiä palveluja tuottavia yrityksiä olikin tällä seudulla yllättävän paljon eli peräti 30. Yrityksiltä tuli viestiä siitä, että yksityisen ja julkisen sektorin välisessä yhteistyössä olisi kehitettävää. Myös markkinointiin ja tuotteistamiseen kaivattiin apuja. Valtaosa yrittäjistä on mikroyrittäjiä, Saloinen lisää.

Myös julkisen sektorin vastaajat kaipasivat yhteyttä palvelujen tarjoajiin, jotta tieto mahdollisuuksista tavoittaisi potentiaaliset kuluttajat. Kohtaamista kaivataan myös palvelujen kehittämisen vuoksi.

-Jatkossa tarvitaan palveluiden tarjoajien sekä niiden käyttäjien tiiviimpää verkostoitumista. Kummatkin toivovat nimenomaan verkostotapaamisia kasvokkain, Velin ja Saloinen toteavat.

Velin ja Saloinen tekivät opinnäytetyönsä Forssan seudun Green Care -klusterihankkeen toimeksiannosta. Sitä toteuttaa Hämeen ammattikorkeakoulu yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa. Vuoden alussa käynnistyneen hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevien palveluiden kehittäminen.

-Tutkimuksemme ovat pohjatietoa hankkeelle, joka voi lähteä pohtimaan miten yhteys luodaan, he toteavat.

Projektipäällikkö Päivi Homan-Helenius toteaa, että luvassa on esimerkiksi säännöllisiä yhteistyöfoorumeja verkostoitumisen lisäämiseksi ja yhteistyön lujittamiseksi sekä toiminnan kehittämiseksi. Niihin kutsutaan seudulla lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti