Lounais-Häme

Luonnonsuojeluliitto: Suomeen on julistettava pesärauha

Kuva: Ville Mäkilä
Kuva: Ville Mäkilä

Arvioiden mukaan kesällä tapahtuvissa metsähakkuissa tuhotaan joka vuosi kymmeniä tuhansia lintujen pesiä.

Vaikka lintujen pesinnän tahallinen häirintä on Suomessa kielletty luonnonsuojelulailla, metsähakkuita ei ole tähän asti tulkittu tahalliseksi häiriön aiheuttamiseksi. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä tämä tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.

Tiistaina alkaneessa Suomen luonnonsuojeluliiton Pesärauhaa-kampanjassa julistetaan linnuille pesärauha. Kampanjalla Luonnonsuojeluliitto vaatii, että metsähakkuut tehdään muulloin kuin lintujen tärkeimpänä pesimisaikana touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi hakkuita pitää rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehdä lintujen tiheästi asuttamissa rehevissä metsissä tai esimerkiksi peltojen ja soiden reunametsissä.

Pesärauhaa-kampanjasivustolla voi allekirjoittaa vetoomuksen, jolla vaaditaan kesähakkuiden rajoittamista silloin, kun linnuilla on vilkkain poikasaika.

Lintujen pesinnän tahallinen häiritseminen on Suomessa kielletty luonnonsuojelulaissa. Kiellon taustalla on EU:n lintudirektiivi. Luonnonsuojeluliitto edellyttää ympäristöministeriöltä toimenpiteitä, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia. Vetoomus luovutetaan ympäristöministerille.

Suojeluasiantuntija Paloma Hannonen huomauttaa, että kesähakkuissa tuhoutuvien pesintöjen määrää on arvioitu viimeksi ennen vuosituhannen vaihdetta.

– Tuolloinkin jäi arvioimatta hakkuiden vaikutus metsätaloustoimien reuna-alueilla ja esimerkiksi harvennushakkuiden aiheuttamat haitat. On korkea aika arvioida asiaa nykyisillä kasvaneilla hakkuumäärillä ja tehdä riittävät muutokset, jotta metsälintujen tilanne paranee.

Kesähakkuut ovat yleistyneet 1970-luvulta lähtien niin nopeasti, että vuonna 2017 kaikista puutavaralajeista noin neljännes tuli nimenomaan hakkuista, jotka tehtiin juuri lintujen kannalta tärkeimpänä pesimisaikana. Monet linnut ovatkin uhanalaistuneet juuri metsätalouden ja lisääntyneiden hakkuiden takia. Nyt jopa joka viides metsässä elävä lintulaji on uhanalainen. Esimerkiksi tuttu metsälintu hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen.

– Kesällä tehtävät hakkuut eivät ole suurin uhka metsälinnuille, mutta lisäävät jo muutenkin tukalassa tilanteessa olevien metsälajien ahdinkoa. Uhanalaisten metsälintujen, kuten hömötiaisen, tilanne on saatava parantumaan pian. Tämä vaatii niin lahopuun lisäämistä, vanhojen metsien suojelua kuin kesällä tehtävistä hakkuista luopumista ainakin oleellisimmilla pesimisalueilla, Hannonen toteaa.

Hakkuiden merkittävä vähentäminen lintujen pesintäaikana on mahdollista siten, että hakkuita tehdään muulloin kuin kesällä sekä kehittämällä ja lisäämällä puun varastointia.

 

Uusimmat

Näkoislehti

25.5.2020

Fingerpori

comic