Lounais-Häme

Maa-ainesten ottoalueilla moni asia pielessä

Someron ympäristölautakunta tarkasti kaikki Someron alueella voimassa oleva maa-aineslupakohteet viime lokakuussa ja marraskuussa. Huomautettavaa löytyi kaikkiaan kahdeksasta kohteesta.

Näistä muutamassa lupaehdoista poikkeaminen on maankäyttöinsinööri Jyrki Virtasen mukaan vakavampaa, ja saattaa aiheuttaa vaaraa.

-Merkittävimmät ja vakavimmat ongelmat koskevat otto-alueiden suojaamista. Sillä voi olla suoraan vaikutusta turvallisuuteen. Tästä syystä viranomainen on velvollinen näitä valvomaan – emme me huomautuksia kiusallamme anna.

Ympäristölautakunta totesi useamman lupakohteen osalta, että pielessä olevat asiat on saatettava kuntoon toukokuun loppuun mennessä. Kyseisissä kohteissa suoritetaan katselmus viimeistään kesäkuun aikana.

Osalla huomautuksen saaneista otto-alueista lupakausi ja sitä myöten maa-ainesten otto on jo päättynyt. Parissa tapauksessa luvan haltija ei ole kuitenkaan pyytänyt lopputarkastuksen pitämistä.

Ympäristölautakunta tehosti paria huomautustaan toteamuksella, jonka mukaan lautakunta harkitsee osassa kohteissa ottamistoiminnan loppuun saattamista luvan haltijan kustannuksella, ellei annettuihin velvoitteisiin reagoida. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic