Lounais-Häme

Maa kohoaa yhä jääkauden jäljiltä

Etenkin maanrakennuksessa suunnittelijoiden on tärkeää huomioida korkeusjärjestelmän muutos, joka juontaa juurensa maanpinnan hitaaseen kohoamiseen jääkauden jäljiltä.

Korkeusjärjestelmän vaihtaminen vanhoista uuteen vaikuttaa erityisesti rakennuslupapiirustusten sisältöön ja rakentamiseen. Mittauksia ja suunnitelmia tehdessä pitää erityisen tarkasti selvittää, minkä järjestelmän korkeudesta kulloinkin on kyse ja varmistaa, että työhön liittyvät korkeusasemat ovat samassa korkeusjärjestelmässä.

Ennen järjestelmän vaihtoa aloitetut suunnitteluprojektit saatetaan loppuun vanhassa korkeusjärjestelmässä. Siirtymisajankohdan jälkeen keväällä aloitettavat projektit käynnistetään ainoastaan uudessa N2000-korkeusjärjestelmässä. Korkeustiedon saa muun aineiston yhteydessä kaupungilta, rakensi sitten omalle tai kaupungin tontille.

 

Siirtymäkautena pitää erityisen tarkasti selvittää aineistossa käytetty korkeusjärjestelmä ja varmistaa, että korjaus tehdään oikeaan suuntaan, neuvoo kaupungingeodeetti Aki Härmä. Muistisäännöksi hän vinkkaa, että uudemman järjestelmän arvot tulee olla suuremmat kuin vanhan järjestelmän, koska maa on kohonnut.

-Ei tähän isompaa dramatiikkaa kokonaisuutena sisälly. Kokemukset muista kunnista ja kaupungeista ovat sellaisia, että tästä kannattaa mahdollisimman laajalla rintamalla tiedottaa, jotta varsinkin ne, joita tämä koskettaa, eli suunnittelijat, maanrakennusyritykset ja muut pysyvät kärryillä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että kaikissa piirustuksissa on selkeät merkinnät käytetyistä tasokoordinaatti- ja korkeusjärjestelmistä ja tiedotettava asiasta työmaan sisällä.

Rakennuslupahakemuksissa pitää järjestelmän vaihtopäivästä alkaen käyttää pelkästään N2000-korkeusjärjestelmää. Rakennuksen korkeusaseman maastoon merkintä tehdään vaihtopäivästä alkaen ainoastaan N2000-järjestelmässä, vaikka suunnitelmissa olisi käytetty vanhaa järjestelmää.

 

Forssan kaupungilla on vielä käytössä kaksi eri korkeusjärjestelmää, koska asemakaava-alueella kaupunki toimii kiinteistörekisterin pitäjänä ja muualla Maamittauslaitos. Kantakaupungin alueella eli käytännössä asemakaava-alueella on oma erillinen korkeusjärjestelmä NF, joka on lähellä valtakunnallista NN-järjestelmää, ja haja-asutusalueella N60-korkeusjärjestelmä. Molemmat korvautuvat N2000:lla.

Muutoksen taustalla on maanpinnan kohoaminen, kun jääkauden aiheuttama painuminen hiljalleen palautuu. Korkeusjärjestelmiä joudutaan tästä syystä uusimaan suunnilleen 40–50 vuoden välein.

Lisäksi maankohoaminen on erilaista eri puolella Suomea. Forssan vanhan NF-korkeusjärjestelmän ja uuden N2000 -järjestelmän ero esimerkiksi Forssan keskustassa on noin +0,47 metriä. N60-korkeusjärjestelmän ja N2000-järjestelmän ero haja-asutusalueella ero on +0,29 metriä.

 

Alun perin uuteen N2000 -korkeusjärjestelmään piti siirtyä Forssan kaupungin alueella jo ensi vuodenvaihteesta alkaen, mutta uuden järjestelmän käyttöönotto siirtyy näillä näkymin maaliskuun 2018 alkuun.

Kaupungingeodeetti Aki Härmä toteaa, että hanke osoittautui ennakoitua haasteellisemmaksi, mikä laittoi myös aikataulun uusiksi.

-Hankkeen etenemisestä tullaan tiedottamaan Forssan kaupungin internet-sivuilla. Kun N2000 korkeusjärjestelmän tarkka käyttöönottopäivä on selvillä, pyritään siitä informoimaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

Kaupunki on siirtynyt jo aikaisemmin käyttämään uutta valtakunnallista EUREF FIN/ ETRS-GK24 -tasokoordinaatistoa, jota julkinen hallinto on suosittanut käyttöönotettavaksi N2000-järjestelmän lailla.

Eri kunnissa on siirrytty / siirrytään eri aikoihin noudattamaan valtakunnallista suositusta.

-Kyse on lähinnä siitä, missä vaiheessa se pystyään ottamaan käyttöön, Härmä sanoo.

-Meillä Forssassa ollaan N2000:een siirtymisessä ehkä viimeisten joukossa.

Ensimmäiset kunnat siirtyivät järjestelmään jo muutama vuosi sitten.

N2000­-korkeusjärjestelmä perustuu 1978–2004 tehtyihin tarkkavaaituksiin ja painovoimahavaintoihin. Järjestelmän lähtöarvo saatiin pohjoismaisena yhteistyönä Itämeren ympäri tehdystä vaaitusverkkojen tasoituksesta. Lähtökohtana on laskennallinen meren keskivedenpinta. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic