Lounais-Häme

Maakuntaan mahtuu erilaisia malleja

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän (hyky) suunnitelmissa on perustaa yhtiö eli yhteisyritys yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksen kanssa vielä tämän vuoden puolella.

Tarkoituksena on turvata hykyn työpaikat ja sairaalan toiminta jatkossakin.

Maakunnassa taas on meneillään Oma Häme -hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteinen maakunnallinen sote-järjestelmä.

Oma Häme -hankkeen projektipäällikkö Jukka Lindberg ei halua asettaa kahta hanketta vastakkain.

-Maakuntaan mahtuu monenlaisia palvelujen järjestämismalleja. Yhteisyritys voi olla yksi malli.

Mutta. Lindbergin mukaan lainsäädännössä on niin monta auki olevaa kohtaa, ettei yhteisyrityskään välttämättä tuo turvaa Forssan seudulle kuin muutamaksi vuodeksi.

Ongelmia voisi tulla eteen, jos hyky tekee yksityisen yrityksen kanssa pitkän sopimuksen.

-Hykyn osuus yhteisyrityksestä siirtyy ministeriöstä saamamme tiedon mukaan maakunnalle vuonna 2019. Silloin paikallinen päätösvalta ei toteutuisi.

Lindbergin mukaan hyvä ajanjakso sopimuksen kestolle voisi olla ensin kolme vuotta ja sen jälkeen sopimusta voisi jatkaa optiolla, jos järjestelmä toimii hyvin myös maakunnan näkökulmasta.

Hykyssä pelätään, että päivystysasetuksen ja Oma Häme -hankkeen myötä pienten kuntien terveysasemat lopettavat toimintansa sairaalasta puhumattakaan.

-Uhka terveysasemien lopettamisesta ei liity mitenkään Oma Häme -valmisteluun. Sellaisia linjauksia ei hankkeessa ole tehty, Lindberg painottaa.

Päivystysasetuksen tarkoitus on järjestää päivystys sellaisissa sairaaloissa, joissa on edellytykset hoitoon.

-Perus- ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystystä Forssassa ei voisi jatkossa olla, jos päivystysasetus toteutuu esityksen kaltaisena. Samoin leikkaukset, jotka vaativat nukutusta, täytyy tehdä keskussairaalatason sairaalassa.

Lindberg toteaa, että hankkeessa on käynnissä yhteinen valmistelutyö päivystysasetuksesta. Yhteisen valmistelun perusteella muotoillaan yhteinen lausunto.

Ensin selvitetään perusfaktat maakunnan päivystys- ja leikkaustoiminnasta sekä fiksuimmasta toimintatavasta asiakkaiden kannalta.

-Selvityksen merkittävin näkökulma on paikallinen elinvoima ja työpaikat.

Lindbergin mukaan myöskään leikkaustoiminnan päättyminen ei välttämättä tarkoita, että sairaalan toiminta päättyisi. Ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu lähivuosina, joten esimerkiksi kuntoutuksen osaamiskeskuksia tarvitaan.

-Kuntoutusjaksoja voi keskittää eri seuduille.

Lindbergin mukaan palveluiden vastakkainasettelu on turhaa. Yhteistyö hykyn kanssa on hänen mukaansa toivottavaa.

Mutta yhteistyö yhteisyrityksen kanssa voisi olla hankalaa.

-Voisiko yksi yksityinen yritys olla mukana maakunnan rakentamisessa? Voiko yksityinen yritys toimia esimerkiksi maakuntahallinnon rakentamisessa soten osalta? Tulevatko liikesalaisuudet vastaan myös yrityksen puolelta, Lindberg miettii.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontuu perjantaina arvioimaan hykyn suunnitelmia. FL

Prosessin kulku
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kilpailuttaa jäsenkuntiensa sote-palvelut perustettavan yhteisyhtiön tuotettaviksi esimerkiksi 10–20 vuodeksi turvatakseen alueen kuntien sote-lähipalvelut ja työpaikat pitkälle tulevaisuuteen.Kilpailutuksen kautta valittu yksityinen kumppani sitoutuu kilpailutuksessa vaadittuihin laatu- ja hintaehtoihin.Palvelutuotantosopimuksessa on osapuolina tilaaja (hyky) ja tuottaja (yhteisyritys).Yhteisyhtiön omistajina ovat kuntayhtymän kunnat ja yksityinen kumppani.Maakunta-soten voimaantulon jälkeen palvelusopimuksen tilaajaosapuoli vaihtuu hykystä esimerkiksi maakuntaan.Palveluntuottajana jatkaa edelleen yhteisyhtiö.Palvelusopimuksen ehdot sitovat edelleen molempia osapuolia sopimuksen voimassaoloajan eli myös hykyn sijaan tullutta uutta tilaajaa eli maakuntaa.

Uusimmat

Fingerpori

comic