Lounais-Häme

Maalle muuttaminen kiinnostaa suomalaisia – Etätyö lisää muuttohaluja

Kyselyn mukaan kiinnostus kasvaa merkittävästi yli 30-vuotiaiden perheiden kohdalla.
Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut maalle muuttamisesta. Kuva on Ypäjältä.
Tuoreen tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia suomalaisista on kiinnostunut maalle muuttamisesta. Kuva on Ypäjältä.

Suomalaisista jopa 70 prosenttia on kiinnostunut maalle muuttamisesta. Asia selviää ASV Arctic Smart Village oy:n Metropolia Ammattikorkeakoululta tilaamasta markkinatutkimuksesta, joka teetettiin osana HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hanketta. Tutkimukseen osallistui 384 vastaajaa. Kyselyn mukaan kiinnostus kasvaa merkittävästi yli 30-vuotiaiden perheiden kohdalla.

Arctic Smart Village oy kehittää kestävää asumista ja maaseudun elinvoimaisuutta. Markkinatutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ajatuksia maalle muuttamisesta. Vastaajista 281 oli kiinnostunut tai erittäin kiinnostunut maalle muuttamisesta.

Kun tuloksista poistetaan maalla asuvat, kaksi kolmasosaa on harkinnut maalle muuttamista. Suurinta kiinnostus oli 35–44-vuotiaissa ja 40 000–80 000 euroa vuodessa ansaitsevissa ryhmissä.

Rauhallisuus, luonnonläheisyys ja turvallisuus

Kyselyssä selvisi myös, että asuinpaikan ei tarvitse sijaita lähellä isoja kaupunkeja. Rauhallisuus, luonnonläheisyys ja turvallisuus olivat selvästi yleisimmät asiat, jota ihmiset kaipaavat asuinpaikalta.

Ylivoimaisesti suosituin asumisen muoto oli omakotitalo. Tärkein lähellä sijaitseva palvelu on ruokakauppa, jonka haluttiin sijaitsevan alle viiden kilometrin etäisyydellä kodista. Kirjaston ja peruskoulun läheisyyttä pidettiin myös jokseenkin tärkeänä, mutta esimerkiksi kirjastoa käytetään pääasiassa hyvin harvoin. Lukion, ravintolan, kulttuuripalveluiden, vaatekauppojen tai kampaamopalveluiden läheistä sijaintia ei pidetty tärkeänä.

Korona lisännyt muuttoa harkitsevien määrää

Koronaepidemia on lisännyt maalle muuttamista harkitsevien määrää. Vaikutus on kuitenkin suhteellisen pieni, sillä vain 13 prosenttia oli alkanut harkitsemaan maalle muuttamista epidemian vuoksi.

Suurin este maalle muuttamiselle oli työhön liittyvät asiat. Lisäksi pitkät etäisyydet ja sopivan asunnon löytäminen nousivat yleisimmiksi syiksi. Palveluiden puute nousi syissä esiin, mutta toisaalta niitä käytetään harvoin.

Kyselyssä selvitettiin myös vastaajien ajatuksia etätyöstä. 69 prosenttia vastaajista oli kokeillut etätyötä. Puolet heistä voisi työskennellä pysyvästi etätyössä. Etätyömahdollisuuksien lisääntyminen voikin näkyä tulevaisuudessa lisääntyvänä maalle muuttamisena, kun samalla huolehditaan sopivien asuntojen rakentamisesta. Eniten vastauksia tuli Uudeltamaalta.

Uusimmat

Näkoislehti

5.6.2020

Fingerpori

comic