Lounais-Häme

Maapolitiikalla lisää pöhinää

Forssan kaupunki on saanut valmiiksi vuoteen 2020 ulottuvan maapoliittisen ohjelman.

Maa- ja tonttipolitiikka asemakaavoituksineen on kaupungille työkalupakki, jolla pyritään luomaan positiivista pöhinää niin asunto- kuin yritysrakentamiseen vetovoimaisten asuin- ja yritysympäristöjen muodossa.

Kovin suurin panoksin Forssa ei ole viime vuosina markkinoinut tonttejaan. Yrityspuolella koettiin viime vuonna suurin tappio HKScanin päätettyä rakentaa broileritalonsa Raumalle eikä sijoituskilvassa mukana olleeseen Forssaan. Hopeasija ei näissä kisoissa koskaan lämmitä.

Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jolla kaupunginvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteensa ja periaatteensa.

Yksi kantava ajatus ohjelmassa on se, että Forssa pyrkii tarjoamaan tonttinsa ostajille kunnallistekniikaltaan valmiina. Periaatteisiin kuuluu myös se, että kaupunki myy vain jalostettua maata, joka merkitsee kaava-alueella valmiiksi kaavoitettuja tontteja.

Kaava-alueen ulkopuolella myydään valmiita rakennuspaikkoja. Kaupunki jatkaa myös maan vuokrausta.

Forssan kaupunki on käyttänyt maanhankintaan vuodesta 1991 lähtien yhteensä 3,5 miljoonaa euroa, jolla kaupungin omistukseen on saatu maata vajaat 435 hehtaaria.

Suurin näistä oli vuonna 1991 Pikku-Muolaassa tehty maakauppa, jossa kaupunki osti 84 hehtaarin alueen vajaalla 1350000 eurolla. 2009 kaupunki osti Parkkiarosta 49,2 hehtaarin alueen 475000 eurolla.

Forssassa on talousarviossa varattu maanhankintaan vuosittain 60000 euron määräraha, joka on tarkoitukseen pieni. Tarvittaessa maakaupat on rahoitettu valtuuston myöntämin lisämäärärahoin.

Forssalla on asemakaavoitettua maata yhteensä noin 850 hehtaaria, josta tonttimaata noin 86 hehtaaria. Pelkästään katu- ja liikennealueita kaupungin omistuksessa on noin 167 hehtaaria, puistoja noin 270 hehtaaria ja muita maita noin 330 hehtaaria.

Asuntotontteja kaupungilla on valmiina tarjolla kaikkiaan 94 kappaletta. Niistä kaupungin kaava-alueella sijaitsee 84 kappaletta, neljä Koijärvellä ja kuusi Matkussa. Tällä hetkellä tonttivarannon uskotaan riittävän yli kymmenen vuoden tarpeisiin. Rivitalotontteja on tarjolla kaikkiaan neljä kappaletta. Sen uskotaan riittävän kysynnän ollessa varsin heikkoa.

Kerrostalotontteja on tarjolla tällä hetkellä 17. Suurin osa kerrostalotonteista sijaitsee alueilla, joihin ei kohdistu nyt kiinnostusta.

Yritystontteja on tarjolla 29 kappaletta kunnallistekniikan piirissä. Näistä 20 on ollut jo pidempään myynnissä. Forssan uutena yritysalueena on Ratasmäen alue, josta löytyy suuria jopa 17 tai 24 hehtaarin suuruisia yritystontteja.

Ratasmäen yritystonteista vain osa on kunnallistekniikan piirissä mutta kaupungilla on valmius toteuttaa tonttien kunnallistekniikka nopealla aikataululla, mikäli kysyntä niin vaatisi.

Yleiskaavatasolla uusien asuinalueiden varauksia on osoitettu Parkkiaroon ja Linikkalaan. Lisäksi tulevaisuudessa on varauduttu kaavoittamaan lisäalueita Haudankorvaan. Lisää yritysalueita voidaan kaavoittaa jatkossa Rytökalliosta ja Jokioistentien varrelta. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic