Lounais-Häme

Maaseudun lapset motorisesti kaupunkilaislapsia edellä – Maalla myös ulkoillaan enemmän

Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan ulkona vietetyllä ajalla on myönteinen vaikutus motorisiin taitoihin. Kuva on Tammelan Riihivalkaman metsäeskarista vuodelta 2014. Metsäeskarissa ollaan ympäri vuoden ulkona. Kuva: Tuomela Tapio
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan ulkona vietetyllä ajalla on myönteinen vaikutus motorisiin taitoihin. Kuva on Tammelan Riihivalkaman metsäeskarista vuodelta 2014. Metsäeskarissa ollaan ympäri vuoden ulkona. Kuva: Tuomela Tapio

Maaseudun lapset ovat kaupunkilaislapsia edellä motoristen taitojen hallinnassa. Maaseudulla asuvat lapset myös ulkoilevat kaupungissa asuvia lapsia enemmän päiväkotipäivän jälkeen. Pääkaupunkiseudulla lapset osallistuvat muita enemmän ohjattuihin liikuntaharrastuksiin.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta suomalaistutkimuksesta, jossa selvitettiin 3–7-vuotiaiden lasten motoristen taitojen kehittymistä.

– Motoristen taitojen oppiminen on yksi lapsuusajan keskeisistä kehitystehtävistä. Yhteiset leikit auttavat kaverisuhteiden syntymisessä ja esimerkiksi kouluun sopeutumisessa, kertoo tohtorikoulutettava Donna Niemistö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Arkiliikunta kehittää lasten motorisia taitoja

Motoristen taitojen kehittyminen vaatii harjoittelua. Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää, että he saavat tehdä, kokeilla ja leikkiä omaehtoisesti. Niemistö kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä.

– Vanhempien läsnäolo tuo turvaa, lempeästi ohjaa toimintaa ja lapset tuntevat tekemisen tärkeäksi, kun myös vanhempi osallistuu toimintaan lapsen kanssa. Kesä onkin loistavaa aikaa liikkua perheenä. Esimerkiksi luonnossa liikkuminen rauhoittaa, tuottaa uusia elämyksiä ja stimuloi lapsen motorisia taitoja, Niemistö sanoo.

Alle yhdellä lapsesta kymmenestä tiedetään olevan motorisen oppimisen vaikeus, joka vaikeuttaa arkisia askareita, kuten pukemista, kirjoittamista ja pyöräilyä.

Ulkona lapsella on tilaa leikkiä ja haastaa itseään

Taitavat tenavat -tutkimuksen tulosten mukaan matala asukastiheys, kuten maaseudulla, oli yhteydessä parempiin motorisiin taitoihin ja runsaampaan ulkona vietettyyn aikaan. Korkeampi asukastiheys, kuten pääkaupunkiseudulla, oli puolestaan yhteydessä heikompiin motorisiin taitoihin sekä yleisempään liikuntaharrastukseen osallistumiseen. Lisäksi ulkona vietetyn ajan määrällä ja liikuntaharrastamisella oli myönteinen vaikutus motorisiin taitoihin.

Niemistö painottaa, että ulkona vietetyn ajan ja harrastamisen mahdollisuudet sekä niiden tasavertaisuuden lisääminen on yhteiskunnallisesti merkittävää.

– Ulkona lapsella on tilaa leikkiä ja haastaa itseään monipuolisesti motoriikkaa kehittäen. Kun lapsi kokee onnistuvansa, harjoittelun ja toistojen määrä lisääntyy sekä taito paranee. Lisäksi ulkoilu ja harrastaminen voivat tukea toisiaan, jos harrastuksissa opittuja taitoja saa tehdä lisää omaehtoisen ulkoilun aikana, Niemistö kertoo.

Kansallisesti kattavaan aineistoon osallistui yhteensä 945 lapsiperhettä 37 päiväkodista. Tutkimuksen satunnaistettu aineisto kerättiin vuosina 2015–2016 eri puolilta Suomea. Asukastiheyden perusteella kuusi tutkimukseen osallistunutta päiväkotia sijaitsi pääkaupunkiseudulla, 17 kaupungeissa, seitsemän taajamissa ja seitsemän maaseudulla.

Uusimmat

Näkoislehti

20.9.2020

Fingerpori

comic