Lounais-Häme

Maatalousyrittäjien parissa töitä tekevät MTK-liittojen hyvinvointihankkeiden asiantuntijat ovat hyvin huolissaan maataloustuottajien jaksamisesta ja talousvaikeuksista

MTK-liittojen hyvinvointihankkeissa työskentelevien mukaan toimiva lomitus on jaksamisen perusta, vaikeuksia löytyy kaikissa maatalouden tuotantosuunnissa.

Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n maakunnallisissa hankkeissa työskentelevät ovat huolissaan maatalousyrittäjien jaksamisesta.

Maatalousyrittäjien oikeusturvassa etenkin sosiaali-, terveys- ja työttömyysturva-asioissa sekä lomituksessa on epäkohtia, jotka vaikuttavat suoraan yrittäjien jaksamiseen ja toimeentuloon – osin jopa dramaattisesti, todetaan vetoomuksessa joka luovutettiin maanantaina perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kaikki vaikeuksissa olevien maatalousyrittäjien kanssa työskentelevät maakunnalliset hanke- tai projektityöntekijät.

MTK-liittojen hyvinvointihankkeissa työskentelevien mukaan kaikissa maatalouden tuotantosuunnissa on jaksamis- ja talousvaikeuksia.

Suurin osa hyvinvointihankkeiden asiakkaista on kuitenkin karjatilallisia, joille lomituksen toimivuus on jaksamisen peruspilareita.

– Vaikka lääkäri olisi määrännyt maatalousyrittäjälle sairauslomaa, ei Kela välttämättä myönnä sairauspäivärahaa etenkään masennusdiagnoosilla. Ilman Kelan myönteistä sairauspäivärahapäätöstä karjatilallinen ei ole oikeutettu sijaisapulomitukseen, mikä uhkaa ihmisten lisäksi myös eläinten tarvitsemaa hoitoa, MTK-Satakunnan hankepäällikkö Riitta Seppälä toteaa.

MTK-Pirkanmaan hankepäällikkö Maija Pispan mukaan viranomaisten kiire ja puutteellinen osaaminen maatalousyrittäjien työttömyysturva- ja sosiaaliasioissa ovat esteenä oikeusturvan toteutumiselle.

– Viranomaisilta jää usein asian vaatimat selvitykset tekemättä, eikä lakisääteinen neuvontavelvollisuus toteudu. Lakien tulkinnat voivat poiketa paljonkin käsittelijästä riippuen, Pispa huomauttaa.

Oikeusturvan heikkenemiseen vaikuttaa myös vetoomuksen allekirjoittajien mukaan se, että ison työmäärän ja talousvaikeuksien keskellä elävällä maatalousyrittäjällä ei useinkaan ole energiaa itse selvittää todellisia oikeuksiaan, jos neuvot ovat ristiriitaisia tai puutteellisia.

Uusimmat

Fingerpori

comic