Lounais-Häme Jokioinen

Malminetsintä ei saa vaarantaa elinkeinotoimintaa – Jokioisten kunnanhallitus antoi lausunnon

Alueella sijaitsee Jokioisten kunnan näkökulmasta tarkasteltuna merkittävää maaseutuelinkeinotoimintaa, muun muassa kunnan suurin lypsykarjatila, joka on myös seutukunnallisesti merkittävä.
Viime syksynä Kultatie sai malminetsintäluvan Ypäjän Palikkalaan. Kuva: Tapio Tuomela
Viime syksynä Kultatie sai malminetsintäluvan Ypäjän Palikkalaan. Kuva: Tapio Tuomela

Jokioisten kunnanhallitus antoi lausunnon malminetsintälupahakemuksesta. Lausunnon mukaan hakemuksen kohdealueeseen liittyy paikallisia ja valtakunnallisia luontoarvoja, jotka pitää huomioida hakemuksen käsittelyssä ja mahdollisessa malminetsinnässä.

Lausunnon mukaan alueella on myös merkittävää maaseutuelinkeinotoimintaa, jonka toimintaedellytykset eivät saa vaarantua. Hakemukselle ei ole kaavallisia esteitä.

Jokioisten kunnan näkökulmasta tarkasteltuna alueella sijaitsee muun muassa kunnan suurin lypsykarjatila, joka on myös seutukunnallisesti merkittävä. Kunta toteaa, että tutkimukset eivät saa haitata elinkeinotoimintaa.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) oli pyytänyt kaivoslain nojalla lausuntoa Someron kaupungin, Jokioisten ja Tammelan kuntien alueelle kohdistuvasta malminetsintälupahakemuksesta.

Hakijana on Kultatie oy, joka on Sunstone Metals Ltd:n tytäryhtiö Suomessa. Hakemusalueen pinta-ala on 430,3 hehtaaria. Etsittävät mineraalit ovat kulta, kupari, sinkki ja litium. Alueella on aiemmin paikannettu kultamineraalisaatiot Satulinmäestä ja Riukasta. Aiempien tutkimusten perusteella hakija arvioi myös, että kohteella on potentiaalia ekonomiselle esiintymälle. Hakemuksen kohteena oleva alue on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousmaata.

Hakijalla on tarkoitus jokamiehenoikeuden piiriin kuuluvan maastotarkastelun lisäksi suorittaa tutkimuksia, jotka voivat sisältää geofysikaalisia mittauksia, kalliosydännäytteenottoa kairaamalla, koneellista geokemiallista maaperänäytteenottoa, vähäistä kallion paljastamista uranäytteenottoa varten ja tutkimuskaivantoja.

Hakemuksen alue rajautuu Torronsuon kansallispuiston ja Talpianjärven läheisyyteen. Alueella on merkittäviä paikallisia ja valtakunnallisia luontoarvoja, jotka kuuluvat Natura 2000 -alueiseen. Tämän vuoksi esitettyjen tutkimusten ja niihin liittyvien töiden haitat alueen suojeluarvoille, luonnon monimuotoisuudelle ja alueen virkistyskäytölle pitää Jokioisten kunnan mukaan arvioida ja minimoida tarkkaan. FL

 

EDIT torstaina 21.3. klo 16.10:

Juttuun korjattu Jokioisten kunnan esityslistalla virheellisesti kerrottu tieto, vähäistä kallion paljastamista uranäytteenottoa, ei uraaninäytteenottoa varten.

Kaupallinen yhteistyö