Lounais-Häme Somero

Malminetsintäpyynnöstä lausunto

Tutkimusalue ulottuu vapaa-ajan asuntojen päälle ja liian lähelle, kunta arvioi.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on pyytänyt kaivoslain nojalla Tammelan kunnalta lausuntoa, joka kohdistuu Tammelan kunnan ja Someron kaupungin aluetta koskevaan malminetsinnän lupahakemukseen.

Lupahakemuksen tutkimusalue on kooltaan 845,9 hehtaaria ja sijoittuu pääosin Tammelan kunnan puolelle Letkun kylään. Someron kaupungin puolelle alueesta kuuluu pieni reuna-alue ja muutama kiinteistö. Etsintätyötä ei ole sallittua tehdä 150 metriä lähempänä asumiseen tarkoitettua aluetta tai yleisessä käytössä olevalla liikenne- tai kulkuväylällä.

Hakemuksessa on mukana kohteena olevasta alueesta kartta, jossa asutus ja tiet on rajattu pois tutkimusalueesta. Tammelan kunnanhallituksen 20.8.2018 pidetyn kokouksen esityslistan mukaan Letkun kylässä on kuitenkin monia vapaa-ajan asuntojen alueita, joita ei ole rajattu kartassa tutkimusalueen ulkopuolelle. Rajaus saattaa lisäksi kulkea asuntojen päältä tai niiden vierestä niin, ettei väliin jää 150 metrin etäisyyttä. Tutkimusalueeseen sisältyy lisäksi useita teitä.

Tammelan kunnanhallitus päätti kokouksessa esittää lausuntonaan seuraavaa:

”Kylällä on useita vapaa-ajan asuntoalueita ja asuntoja, joita ei ole rajattu tutkimustoiminnan ulkopuolelle 150 m:n etäisyydeltä ja yleisessä käytössä olevia kulkuväyliä, joita ei ole rajattu tutkimusalueen ulkopuolelle.

Letkun kylällä on oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa hakemuksen kohteena oleva alue on osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön.

Tutkimusalueelle sijoittuu useita metsälain ja vesilain mukaisia suojelukohteita, jotka tulee rajata tutkimusalueen ulkopuolelle.”

Letkun kylän luontoarvojen perustilaselvitys vuosilta 2011–2012 on kartoittanut arvokkaat elinympäristöt ja suojeltavat pienvedet. Niihin kuuluvat Pahaladonmäen jyrkänne, Peltomäen lähde, useita lähteitä Santion tilan eteläpuolella, Paskalammi, Kilkkonlammi, Valajärvestä laskeva puro, Suojoki ja Myllyjoki.

Lisäksi kunnanhallituksen mukaan vahvistetussa maakuntakaavassa on merkitty Letkun kylältä Torron kylään ulottuva maisema-alue, joka on kulttuurimaiseman, -ympäristön tai -historian kannalta tärkeä kohde. FL

Uusimmat

Näkoislehti

5.7.2020

Fingerpori

comic