Lounais-Häme

Metsäpaloindeksi jo tapissa - Kanta-Häme kielsi avotulen

Kanta-Hämeen pelastuslaitos on kieltänyt kaiken avotulen teon ja myös kulotuksen maakunnan alueella.

-Kielto on voimassa, kunnes ilmatieteenlaitoksen ilmoittama metsäpaloindeksi laskee alle arvon 5,6. Kiellon purkamisesta Kanta-Hämeen pelastuslaitos ilmoittaa erikseen, toteaa päivystävä päällikkö Petri Talikka.

Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut lähes koko maassa arvoon 5,6 – 6,0. Indeksin maksimiarvo on 6,0.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri.

 

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Talikka muistuttaa, että kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

 

Pelastuslain mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.

Kanta-Hämeen pelastuslaitos muistuttaa lisäksi pelastuslain mukaisesta velvoitteesta, jonka mukaan toiminnanharjoittajien on osaltaan ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä.

-Tämä koskee myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa kuten metsässä tehtävää metsätyötä, josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa, Talikka selvittää.

 

Uusimmat

Fingerpori

comic