Lounais-Häme

Miksi kukat eivät saa kasvaa rauhassa?

Useampi Forssan Lehden lukija on ihmetellyt, miksi teiden varsilta leikataan kukat pois.

Kaakkois-Suomen ely-keskuksen aluevastaava Antti Laine, miksi kukat niitetään teiden varsilta?

-Tienvarret niitetään ensisijaisesti liikenneturvallisuuden vuoksi. Tienvarsilla kasvava viherkasvusto ei saa aiheuttaa haittaa liikenneturvallisuudelle.

Montako kertaa kesässä teiden varret niitetään?

-Esimerkiksi valtatiet 2 ja 10 niitetään kaksi kertaa kesässä kesäkuun 15. päivän ja elokuun viimeisen päivän välillä.

-Taajamissa niittokertoja ohjaa nurmen pituus, joka ei saa ylittää 25 senttimetriä.

Miten leveältä alueelta kukat niitetään?

-Edellä mainituilla valtateillä ensimmäisellä niittokerralla niittoleveys on kaksi metriä päällysteen reunasta ja toisella niittokerralla niitto on ulotettava vähintään neljän metrin etäisyydelle päällysteen reunasta.

-Taajamat niitetään tiealueen rajoja noudattaen puustorajaan, puistoon tai hoidettuun piha-alueeseen.

Lehden lukija ihmetteli, miksi myös lähellä kasvavat puut ovat saaneet osansa niitosta?

-Jos lähellä kasvavista puista on lähtenyt alimpia oksia pois, niin kyseessä on ollut vapaan liikennetilan raivaustyö. Liikennetila on pidettävä vapaana puiden kasvavista ja taipuneista oksista.

Montako urakoitsijaa tekee työtä Forssan seudulla?

-Forssan seudulla pääurakoitsijana on Destia, joka teettää työt aliurakoitsijoilla.

Paljonko työhön on varattu rahaa?

-Niittotyöhön on varattu rahaa Nummen urakassa vuositasolla noin 200 000 euroa. Nummen urakka on Hoidon ja ylläpidon alueurakka vuosille 2014-2021. Alue pitää sisällään 2-tien lähikuntia Nummelasta Humppilaan.

Voiko kukkien niittämistä verrata kustannusten perusteella lumien auraamiseen talvella?

-Ei voi verrata, koska aurauskertoja kertyy talvella kuitenkin huomattavasti enemmän kuin niittokertoja kesällä. Talvihoidon kustannukset ovat noin puolet koko hoitovuoden 3,5 miljoonan euron kunnossapitokustannuksista. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic