Lounais-Häme

Millä kyydillä kyliltä kirkolle?

Kuinka kyliltä asioille kulkeminen voisi Forssan seudun kunnissa tulevaisuudessa tapahtua?

Perinteisen joukkoliikenteen perään ei haikailla ainakaan Liikenneviraston yhdessä Uudenmaan ely-keskuksen ja Forssan seudun kuntien kanssa käynnistämässä projektissa. Sen sijaan hankkeessa etsitään tulevaisuuden maaseutuliikenteelle uusia malleja.

-Haja-asutusalueiden liikenneyhteydet eivät aina ole niin hyvällä tolalla. Käsittääkseni Forssan seudulla kuitenkin toimii kutsupohjainen liikenne hyvin. Meidän hankkeemme tarkoitus on miettiä uusia malleja siihen rinnalle, sanoo asiantuntija Tytti Viinikainen Liikennevirastosta.

-Projektin pohjana on Forssan seudulle tehty joukkoliikenteen palvelutason määrittely, mutta meidän ajatuksenamme on nyt suunnitella joukkoliikennereittejä erilailla, vuorovaikutteisemmin.

Projektin tavoitteena on hankkia tietoa haja-asutusalueiden asukkaiden liikkumistarpeista ja saada kokemuksia siitä, kuinka käyttäjät voivat osallistua liikkumisratkaisujen suunnitteluun.

Projektiin kaivataankin innokkaita osallistujia etenkin kyliltä, mutta myös muut halukkaat ovat tervetulleita antamaan oman panoksensa haja-asutusalueiden liikkumispalveluiden kehittämiseksi.

-Tällä hetkellä jokainen Forssan seudun kunta järjestää haja-asutusalueilla omalla tavallaan kutsupohjaista palveluliikennettä, jonka on todettu toimivan parhaiten, sillä suurin osa käyttäjistä on ikääntyneitä tai liikuntarajoitteisia, joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelija Tiina Aaltonen Forssan kaupungista sanoo.

-Projektissa haetaan kuitenkin uusia, innovatiivisia ratkaisuja henkilöliikenteeseen. Ideat ja sanat ovat vapaita, mitä tulevaisuuden joukkoliikenne voisi haja-asutusalueille olla.

Kyläläisiltä ja muilta kuntalaisilta kysytään jo tietoja liikkumistarpeista ja ideoita palvelujen järjestämiseksi verkkokyselyllä. Kysely löytyy osoitteesta http://forms.strafica.fi/forssa/kylakysely.

Samalla voi ilmoittautua syyskuulla järjestettävään tulevaisuustyöpajaan, jossa ratkaisuja on tarkoitus pohtia yhdessä. Viinikainen tähdentää, että haja-asutusalueiden joukkoliikennettä pohditaan nimenomaan keskustellen kyläläisten kanssa.

-Istumme alas puhtaalle pöydälle ja ideoimme. Katsomme, mitä syntyy ilman valmiita sapluunoita, Viinikainen sanoo.

Vastaavia haja-asutusalueiden henkilöliikenteen kehitysprojekteja on jo toteutettu ja on parhaillaankin käynnissä eri muodoissaan ympäri Suomea. Esimerkkejä uudenlaisista liikennepalveluista olisi siis muualta saatavissa.

-Samalla mallilla ei kuitenkaan välttämättä voida toimia kaikissa paikoissa. On tärkeää, että tällaisissa hankkeissa lähdetään paikallisesta innostuksesta, Viinikainen sanoo.

Osaltaan projektiin heijastuu liikennemarkkinoita säätelevän lainsäädännön mahdollinen uudistaminen ja yhtenäistäminen eli niin kutsuttu liikennekaarihanke, joka voisi myös avata uusia mahdollisuuksia haja-asutusalueiden henkilökuljetukseen.

-Liikennekaarella ja sen mukanaan tuomilla muutoksilla on hyviä vaikutuksia esimerkiksi juuri asukkaista ja ihmisistä lähtevään toimintaan, Viinikainen sanoo.

Liikennekaaren myötä esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuva toisten ihmisten kuljettaminen voisi tulla mahdolliseksi, kun tällaista toimintaa ei katsottaisi ammattitoiminnaksi. Liikennekaarihanke on kuitenkin vasta jatkovalmistelussa liikenne- ja viestintäministeriössä, eikä siitä ole annettu vielä virallista hallituksen esitystä. FL

Liikennekaari edistää uusia palvelumalleja
Liikennemarkkinoiden sääntely aiotaan koota yhtenäiseksi liikennekaareksi. Tavoitteena on edistää uusien palvelumallien syntymistä ja näin vastata entistä paremmin käyttäjien tarpeisiin.Tarkoituksena on edistää liikennejärjestelmän tarkastelemista kokonaisuutena sekä helpottaa markkinoille tuloa ja järjestelmän eri osien yhteen toimivuutta.Hankkeessa on tarkoitus keventää sääntelyä.Liikennekaareen liittyviä lakeja ovat muun muassa joukkoliikennelaki, taksiliikennelaki ja laki kaupallisista tavarakuljetuksista. Myös eräät ajoneuvolain säännökset ja säännökset, jotka koskevat kuljettajien ammattipätevyyksiä, liittyvät liikennekaareen.Liikennekaari toteutetaan kolmessa vaiheessa sisällöllisen laaja-alaisuuden takia.

Uusimmat

Fingerpori

comic