Lounais-Häme

Mitä kaikkea Aurinkoranta voisikaan olla?

Mahdollisuuksien alue. Se tunne tarttui puseroon Forssan valtuustosalissa, kun aiheena oli Aurinkorannan, virallisemmin Linikkala IV, kaava.

Mahdollisuudet eivät koske pelkästään mittakaavaa: 40 hehtaarin alue on kaavoitettu yli 1 300 asukkaalle. Mahdollisuudet syntyvät erityisesti sijainnin, alueen historian ja monipuolisen kaavan synnyttämästä kokonaisuudesta.

Aurinkorannan kaava on rakennettu luovasti mutta silti kurinalaisesti: Kaava ei sido suunnittelijoiden ja rakentajien käsiä, mutta pitää silti huolta yhtenäisyydestä. Tämä yhdistelmä saavutetaan siten, että rakentamisessa pyritään korttelikohtaiseen yhtenäisyyteen.

-Rivitalot, kerrostalot ja omakotitalot voidaan toteuttaa hyvin eri tavoin. Tarkoituksena on luoda monimuotoisia ja vaihtelevia näkymiä, kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä tiivistää.

Ilmettä luodaan korttelikohtaisuuden ohella piha- ja ulkoilualueilla sekä rakentamisen laadulla, joka pidetään kauttaaltaan korkeatasoisena.

Rakentamisessa painotetaan myös järkivihreyttä eli laatua ja ekologisuutta. Ajatus Aurinkorannasta ekologisena asuinalueena syntyi yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.

 

Myöskään ekologisuus ei tarkoita tiukkoja rajoitteita.

-Ekologinen rakentaminen voi olla kokonaisvaltaista, yhteisöllistä tai teknologista. Materiaaleissa voidaan korostaa energiatehokkuutta tai kierrätettävyyttä, Köykkä kertoi.

Ekologisuus ei ole aina myöskään viimeisiä uutuuksia. Forssan seudulla on olemassa perinteistä ekologista rakentamista, esimerkkeinä vaikkapa hirsirunkoinen Isotalo ja Jokioisten vanha pappila.

-Myös modernin ja perinteisen yhdistäminen voi olla ekologista, Köykkä muistuttaa.

Ekologisuus saatiin vietyä jopa hulevesijärjestelmiin. Iso pääuoma kokoaa hule- eli sadevesiä Kalliomäestä saakka. Yksittäisissä kortteleissa hulevedet kulkevat pienempiä aumoja pitkin. Jokirannan omakotikortteleissa on lisäksi kaivoja, jotka osaltaan viivyttävät hulevesien matkaa Loimijokeen ja maaperään.

Hulevesijärjestelmä rakennetaan mahdollisimman pitkälle viemäröinnin yhteydessä.

 

Lähtökohtana rakentamiselle on Loimijoen suuntaan loivasti kallistuva etelärinne. Rakentaminen toteutetaan siten, ettei alueelle synny porrastuksia. Pientalokorttelit sijaitsevat lähinnä jokea ja kerrostalojen alue näiden takana. Joen varressa on puolestaan laaja viheralue.

Aurinkorannan itäpuolella avautuu peltoalue, jossa on säilynyt myös vanhempaa maalaisrakentamista.

-Kaava-alueen rajapintaan muodostuu pelto- ja niittysaarekkeita, ja tämä mahdollistaa alueen luonteen säilymisen, Köykkä kertoi.

 

Yleisöstä tuotiin esiin se tosiasia, että Forssassa on runsaasti tyhjillään olevia asuntoja. Tyhjät asunnot eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö uusille olisi tilausta.

-Maakuntaliiton laskelmien mukaan Forssaan tarvitaan vuositasolla 50 uutta asuntoa, Köykkä huomautti.

-Uutta täytyy rakentaa, muuten ei tule vetovoimaa, säesti Antti Niemi ja Matti Ryyppö korosti rakentamisen laadun merkitystä.

-Rakennusten kunto antaa ensivaikutelman paikkakunnasta ja antaa kuvan myös asioiden muusta hoidosta.

 

Mikäli kaavasta ei valiteta, saa se lainvoiman vuodenvaihteen tienoilla.

Forssan kaupungin investointiohjelmaan Aurinkorannan infrastruktuurin rakentamista ajetaan vähitellen.

-Katurakentamiseen päästäneen parin vuoden kuluttua, sillä ensi vuosi menee suunnittelun parissa, Forssan tekninen johtaja Antti Heinilä toteaa.

Aurinkorannan ensimmäiset talot voisivat nousta vuonna 2021. FL

 

Aurinkoranta
Aurinkorannan, virallisemmin Linikkala IV, kaava-alue sijaitsee avoimen, maakunnallisesti merkittävän peltomaiseman ja rakennetun alueen rajapinnassa. Vanhimmat pellot olivat viljelyksessä jo 1500-luvulla.1344Kaava-alueen pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Alueella on mahdollista rakentaa 68 uutta omakotitaloa, 22 kerrostaloa ja 9 rivitaloa, minkä myötä alueelle voi sijoittua 1344 asukasta. Suuren kokoluokan vuoksi aluetta rakennetaan vaiheittain.Asumisen muotoina ovat monipuolisesti kerrostalo, pienkerrostalo ja rivitalo sekä omakotiasuminen. Liiketiloja voidaan sijoittaa kerrostalojen ensimmäisiin kerroksiin tai pientaloalueella esimerkiksi ulkorakennuksiin.Maasto laskee jokea kohti ja kadut sovitetaan maaston korkeuksiin. Myös rakennukset ja rakennusten piha-alueet sovitetaan maaston korkeuksiin.Ulkovaipan äänitasoerovaatimus Δ LA = 28 dB johtuen pienlentokentän lentomelusta sekä liikennemelusta.Kaavan mukaan korttelit ovat rakennustavaltaan yhtenäisiä. Kortteleittain tapahtuvaan rakentamisen ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota rakennuslupavaiheessa.Rakentaminen tapahtuu vaiheittain. Aloitus tapahtuu sekä AK/ AP-alueelta että AO-alueelta Verstaskadun varrelta ja etenee sieltä sekä itään että länteen.Luonnolla iso rooliKatunimet tulevat alueen kasvillisuusinventoinnista. Kaikki kasvit joiden nimet näkyvät kaduissa on löydetty alueelta.Alueen lähivirkistysalueet ovat osa Forssan kansallista kaupunkipuistoa.Alueelle on kaavoitettu myös lasten leikkipaikka, venelaituripaikkoja ja koirapuisto.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti