Lounais-Häme

Mitä sote-uudituksen valinnanvapaus tarkoittaa juuri sinulle?

Vuodesta 2019 alkaen suomalaiset saavat vapaasti valita, minkä oman alueensa perusterveydenhuollon palvelujen tuottajalla he jatkossa asioivat. Muutos on osa sosiaali- ja terveydenhuollon uuudistusta.

Palvelun tuottaja valitaan aina vuodeksi kerrallaan. Valinta tapahtuu verkossa, samassa Kanta-järjestelmässä, josta e-reseptikin tällä hetkellä löytyy.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan

Kirsi Varhilan

mukaan Kanta-järjestelmään listataan kaikki alueen palveluntuottajat, jotka täyttävät maakunnan edellyttämät kriteerit. Sote-yhtiön asiakkaaksi on mahdollista ilmoittautua myös kirjallisesti.

Mikäli henkilö ei itse ole tehnyt valintaa määräaikaan mennessä, määrää maakunta hänet lähimmän keskuksen asiakkaaksi. Riippumatta siitä, onko kyseinen palveluntuottaja yksityinen, julkinen tai järjestöpohjainen.

Oman alueen palvelun tuottajia on mahdollista vertailla hyvissä ajoin ennen valintaa, ja yhtiöitä vaaditaankin julkaisemaan tiedot itsestään sekä sähköisesti että kirjallisena.

–STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n palveluvaa’an avulla näitä tuottajia voi sitten verkossa puntaroida, Varhila sanoo.

–Maakunta ei kilpailuta palveluiden tarjoajia, vaan sen tekevät itse asiakkaat, järjestelmän puitteissa. Tämä on ikään kuin laadulla kilpailemista, Varhila sanoo.

Maakunta voi myös perustellusta syystä antaa luvan palveluntuottajan vaihtamiseen kesken vuoden. Myös väliaikainen muutto toiselle paikkakunnalle on mahdollinen.

–Näin esimerkiksi kesämökin alueelta olisi myös mahdollista saada loman aikana tarvitsemiaan palveluja, Varhila sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja

Outi Antilan

mukaan uudistus tähtää siihen, ettei yksityisiä sairaskuluvakuutuksia enää tarvittaisi. Hänen mukaansa peruspalvelut löytyvät jatkossa nopeammin.

–Odotusajat lyhenevät ja palveluja saa joutuisammin. Jos perustasopalveluiden taso paranee, niin yksityisten vakuutustenkin kysyntä vähenee, Antila sanoo.

Kelan sairaanhoitovakuutuksesta maksettavaa yksityisen hoidon tukea ehdotetaan lopetettavaksi vuonna 2021. Antilan mukaan päätös perustuu siihen, että kenelläkään ei ole jatkossa pakko hakeutua yksityiselle sen vuoksi, ettei hän pääsisi muualle hoitoon.

Hinnoittelu tuo hänen mukaansa tasa-arvoa. Asiakasmaksut tulevat olemaan kaikille asiakkaille yhtä suuret. Asiakas maksaa maakunnalle, joka taas maksaa kiinteän korvauksen sote-keskukselle.

Myös harvaan asutettujen alueiden houkuttelevuutta uusien yrittäjien silmissä voisi Antilan mukaan lisätä maksamalla syrjäseuduille palveluita tuottaville yrityksille ylimääräistä. Maakunta voi hänen mukaansa esimerkiksi päättää, että nämä keskukset saisivat korkeamman korvauksen palveluistaan.

– Sille tosiasialle, että Suomi on erilainen maa eri kolkiltaan, ei voi kukaan mitään, Antila sanoo.

Antila puhuu myös uusien toimintatapojen luomisesta.

–Digitalisaation myötä tieto liikkuu langattomasti paikasta toiseen. Magneettikuvauksiakin tehdään jo liikkuvissa busseissa ja rekoissa.

Valinnanvapauden yhteydessä hallitus esitteli torstaina henkilökohtaisen budjetin idean. Se on suunnattu erityisryhmille, eli lähinnä niille, jotka ovat tällä hetkellä vammais- ja vanhuspalvelulain piirissä ja joilla on pitkäaikaista tuen ja palveluiden tarvetta.

–Jatkossa näille henkilöille lasketaan vuodeksi keskimääräinen budjetti heidän palvelutarpeitaan varten, Varhila sanoo.

Tämän maakunnan myöntämän budjetin rajoissa he pystyvät sitten itse hankkimaan tarvitsemansa palvelut.

Uusimmat

Fingerpori

comic