Lounais-Häme

Miten apteekki toimii, kun pöydälle tulee outo lääkeresepti? Kanta-Hämeen apteekeissa kysymys on harvinainen

Lääkäriltä voidaan viedä oikeus määrätä lääkkeitä, jos potilaiden turvallisuus on vaarassa. Yleensä asiat selviävät työpaikoilla, mutta vaikeissa tapauksissa viranomainen joutuu puuttumaan reseptien kirjoitteluun.

Apteekkareiden pöydälle saattaa joskus tulla reseptejä, jotka herättävät epäilyksiä. Haastattelemissamme apteekeissa lääkkeiden epäasianmukainen määrääminen on kuitenkin harvinaista.

Hämeenlinnassa toimivan Jukolan Apteekin apteekkarin Sami Hallenbergin mukaan epäselvissä tilanteissa otetaan yhteyttä lääkäriin ja jos toiminta ei muutu, asiasta ilmoitetaan lääkärin esimiehelle.

Vaikeissa tapauksissa apteekit voivat ilmoittaa lääkäreistä viranomaisille. Ilmoituksia ottavat vastaan aluehallintovirastot, mutta vaikeimmat tapaukset menevät sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomaisen Valviran pöydälle.

Valvira voi rajoittaa lääkärin oikeutta määrätä lääkkeitä, jos sen katsotaan olevan välttämätöntä potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Tänä vuonna rajoittamispäätöksiä on tehty 15, kun koko viime vuoden vastaava luku oli 18.

Jukolan Apteekissa ei ole kertaakaan ilmoitettu lääkkeiden epäasianmukaisesta määräämisestä viranomaisille.

– Tilanteita, joissa apteekki epäilee lääkärin lääkkeiden määräämisen olevan epäasiallista, tulee vastaan harvoin. En muista milloin viimeksi, Hallenberg sanoo.

Myöskään Forssan Keskusapteekissa ei ole ilmoitettu väärinkäytöksistä viranomaisille asti.

– Jos meillä on aiheesta epäilyjä, otamme hoitavaan lääkäriin yhteyttä ja selvitämme asian, apteekkari Antti Puustinen sanoo.

Sähköreseptit ovat Puustisen mukaan vähentäneet epäselvyyksiä.

– Tämä oli paperireseptiaikaan hiukan isompi haaste, mutta sähköinen resepti on pääsääntöisesti selkeä ja yksiselitteinen, Puustinen sanoo.

Aulangon apteekin apteekkarin Kristiina Bäckmann-Vatasen mukaan epäilyttävät tilanteet ovat selvinneet yleensä yhdellä puhelinsoitolla. Yksittäistapauksissa on hänen mukaansa voinut olla taustalla myös muita tekijöitä kuin lääkärin väärinkäytöksiä.

– Väärinkäyttäjät ovat saattaneet onnistua puhumalla harhauttamaan lääkäriltä esimerkiksi vahvan kipulääkereseptin. Varsinaista lääkärin epäasiallista lääkkeenmääräämistä emme ole havainneet, Bäckmann-Vatanen sanoo.

Apteekkien lisäksi epäasianmukainen lääkkeiden määrääminen voi herättää epäilyksiä lääkärin työpaikalla.

Lääkäriliiton varatoiminnanjohtaja Hannu Halila korostaa omavalvonnan tärkeyttä.

Yksittäiset lääkärit voivat tehdä Lääkäriliitolle selvityspyynnön, jos asioita ei saada sovittua työpaikalla ja toimintaa pidetään epäeettisenä. Liitto voi antaa jäsenilleen huomautuksen, varoituksen, julkisen varoituksen ja ääritapauksissa erottaa liitosta. Kaksi viimeksi mainittua ovat Halilan mukaan erittäin harvinaisia.

Halilan mukaan Lääkäriliitolle tulee vuosittain selvitettäväksi kymmenkunta tapausta, jotka koskevat epäasianmukaista lääkkeiden määräämistä.

– Varmasti niitä on toki todellisuudessa paljon enemmän, mutta ne menevät muita reittejä.

Lääkäriliitto ei vie kertaalleen käsittelemiään asioita viranomaiskäsittelyyn. Tapaukset ovat kuitenkin usein sellaisia, että niitä käsittelevät samaan aikaan myös viranomaistahot.

Lääkäreillä on oikeus valittaa lääkkeiden määräämistä rajoittavista viranomaispäätöksistä hallinto-oikeuteen. Halilalle ei tule mieleen tällaisia tapauksia, mutta hän arvelee niitäkin olevan.

– Valviran päätökset ovat usein niin hyvin perusteltuja, että kyllä lääkäritkin ymmärtävät, että nyt tämä oli asiallinen päätös.

Valviran päätöksiä käsitellään viraston sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa, jossa Lääkäriliitolla on oma edustajansa. FL

Lääkäreiden oikeuksien rajoittaminen

Alustavien tietojen perusteella lääkärien lääkkeenmääräämisoikeutta on rajoitettu tänä vuonna 15 kertaa. Viime vuonna tapauksia oli koko vuonna 18 ja edellisvuonna 20.

Viranomaisista lääkäreitä valvovat aluehallintovirastot ja sosiaali- ja terveysalan valvontaviranomainen Valvira.

Valviralle kuuluvat lainsäädännön mukaan asiat, joissa on kyse turvaamistoimenpiteistä (ammatinharjoittamisoikeuden poistaminen tai rajoittaminen) ja kurinpitotoimenpiteistä (kirjalliset varoitukset).

Yksi tapa rajoittaa ammatinharjoittamisoikeutta on rajoittaa lääkärin oikeutta määrätä lääkkeitä.

Yleensä lääkäreiltä rajoitetaan oikeutta määrätä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, huumausainelääkkeitä ja kipulääkkeenä toimivaa pergabaliinia. Joissain tapauksissa lääkäreiltä voidaan kieltää kaikkien lääkeaineiden määrääminen.

Kaikki ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamispäätökset käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa.

Uusimmat

Näkoislehti

19.9.2020

Fingerpori

comic