Lounais-Häme

Miten pitää 95 miljoonaa euroa seutukunnalla?

 

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän Talent Vectialta tilaama selvitys seutukunnan elinvoiman ja kilpailukyvyn varmistamisesta sote- ja maakuntauudistuksen pyörteissä maalaa karun kuvan.

Sote- ja maakuntauudistus on selvityksen mukaan Suomen taloushistorian suurin voimavarojen uudelleen kohdentaminen. Kun Forssan seudun verotulot ja valtionosuudet ovat tänä vuonna yhteensä noin 199,5 miljoonaa euroa, laskevat ne sote-uudistuksen myötä vuonna 2019 noin 73,5 miljoonaan euroon.

Uhkana on, että uudistuksen myötä noin 18 miljoonan euron edestä FSHKY:n tuottamia erikoissairaanhoidon palveluita siirtyy Kanta-Hämeen aluesairaalaan ellei Forssan seudulla kunnat aktiivisesti päätä vaihtoehtoisista ratkaisuista. Tämä kaikki vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka kunnat pystyvät jatkossa tuottamaan jäljelle jäävät palvelut kuten koulu- ja vapaa-ajan palvelut.

Talent Vectian asiantuntija Petri Leino ei lähde selvitystä esitellessään arvioimaan FSHKY:n ja Pihlajalinnan välistä sopimusta palveluiden tuottamisesta vaan selvitys pidättäytyy puhtaasti sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin.

Toisena asiantuntijana Leinon kanssa Forssassa laadittua selvitystä esitteli Talent Vectian asiantuntija Jarmo Korhonen. Hänen mukaansa on selvää, että edessä on palveluiden keskittämisen tie perustettavissa maakunnissa. Selvityksen mukaan maakunnat tulevat jättämään uudelleen vuokraamatta koko maassa noin kolmanneksen sairaala- ja muista kiinteistöistä vuoden 2021.

Korhosen mukaan ydinkysymys on se, kuinka Forssan seutu pystyy kanavoimaan palvelutuotantoon mahdollisimman paljon maakunnan kautta kulkevaa noin 95 miljoonan euron suuruista rahavirtaa sote-palveluiden tuotannossaan. Samaan aikaan sote-kentässä vallitsee myös valinnanvapaus. Forssaa lähellä olevat yliopistolliset keskussairaalat Turussa, Tampereella ja Helsingissä tulevat olemaan vahvoilla, mutta miten käy Hämeenlinnan asiakkaiden ottaessa valinnanvapauden käyttöön.

-Päättäjien on osattava nyt tehdä järkeviä päätöksiä seutukunnan elinvoiman säilyttämiseksi. Näitä asioita päättäjät eivät pääse karkuun, Korhonen sanoo.

Samassa yhteydessä kunnille on jäämässä melkoinen velkakuorma.

Valtionosuussimulaattorin mukaan esimerkiksi Jokioisilla valtionosuudet ja verotulot ovat laskemassa tämän vuoden noin 28,5 miljoonasta eurosta vajaaseen 13 miljoonaan euroon vuonna 2019 lainakannan pysyessä 18,5 miljoonassa eurossa.

Koko seutukunnalla kuntien yhteisen velkataakan on arvioitu olevan yli 77 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Selvityksessä suositellaan sellaista palveluiden tuotantotapaa, joka varmistaa nykyisistä sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöistä saatavan tulovirran.

Korhonen muistuttaa lisäksi, että yli tuhannesta FSHKY:n palveluksessa olevasta työntekijästä noin 90 prosenttia on naisia. Ilman toimia sote voi olla melkoinen isku seutukunnan työpaikkaomavaraisuudelle.

Sairaalapäivystyksen ja leikkaustoiminnan loppuminen merkitsisivät sairaanhoitajakoulutuksen alasajoa ja kovaa iskua sote-palveluiden ympärillä olevalle palvelusektorille. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic