Lounais-Häme

Mökki ei muutu kodiksi noin vain

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos astui voimaan vappupäivänä. Lakimuutoksen pitäisi helpottaa vapaa-ajanasuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi.

Tammelan rakennustarkastaja Mika Suontausta ei oikein usko, että lakimuutos vaikuttaa kovin paljon.

-Mökin kunnolla on edelleen merkitystä. 1970-luvun mökkiä ei niin vain muuteta vakituiseksi asunnoksi.

Suontaustan mielestä kaavamuutoksella on enemmän vaikutusta kuin lakimuutoksella.

-Esimerkiksi Pyhäjärven rannalla vanhainkodilta Riihivalkaman suuntaan on kaava vireillä. Alueella on uusia vapaa-ajan asuntoja, joiden omistajat odottavat kaavamuutosta ja lupaa muuttaa mökilleen.

Tammelassa on 3 326 vapaa-ajan asuntoa. Suontaustan mukaan vuosittain noin viisi niistä muutetaan vakituiseksi asunnoksi.

Urjalan rakennustarkastaja Hannu Kopolakaan ei usko, että lakimuutos lisää hakemusten määrää entisestään. Hän arvelee, että vaikutus on suurempi isoissa kasvukunnissa.

Kuntien päätösvalta kuitenkin lisääntyy lakimuutoksen myötä, sillä ely-keskukset eivät voi enää puuttua kuntien päätöksiin.

-Ely-keskuksilla ei ole enää valitusoikeutta kuntien tekemiin poikkeuslupapäätöksiin.

Urjalassa on noin 1 600 vapaa-ajan asuntoa, mutta niiden muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ei ole ollut kovin vilkasta puuhaa.

-Viime vuonna kolme vapaa-ajan asuntoa muutettiin vakituiseksi asunnoksi ja sitä edellisenä vuonna neljä, Kopola laskee.

Jotta mökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi olisi helpompaa, voi kunta tehdä rakennusjärjestykseensä kirjauksen, jossa kerrotaan, millä alueilla vapaa-ajanasuntoja voidaan muuttaa vakituisiksi asunnoiksi ilman suunnittelutarveratkaisua.

-Pienissä kunnissa ei välttämättä tarvitse tehdä kirjausta. Harkintaa on voinut aiemminkin käyttää.

Kopola lisää, että vaikka lakimuutos antaa kunnille enemmän päätösvaltaa, niin rantarakentamisen periaatteet eivät muutu. Rantatontin osto vakituisen asunnon paikaksi ei siis edelleenkään onnistu noin vain.

Urjalan rannat on tiiviisti rakennettu. Kopolan mukaan Särkijärven rannat on rakennettu täyteen jo 1950- ja 1960-luvulla.

Rutajärven rannallakin riittää vapaa-ajan mökkejä.

-Lakimuutos voi helpottaa tonttimyyntiä, mutta helpointa rakentaminen olisi, jos alue on kaavoitettu.

Kopolan mukaan mökkiläiset, jotka ovat halunneet muuttaa kirjansa vakituisesti kuntaan, ovat pääsääntöisesti eläkeläisiä. Tuloilla ei taas ole mitään tekemistä sen kanssa, kenen hakemus hyväksytään, kenen ei.

-Verotulokertymää ei voi käyttää perusteena. Hakemuksia käsitellään tasa-arovoisesti.

Someron kaupungin rakennustarkastaja Petri Vastamäki on samoilla linjoilla kuin Kopola.

-Lakimuutoksella ei ole juuri merkitystä pienillä paikkakunnilla.

Vastamäen mukaan rakennusjärjestyksen muutos on pitkä prosessi.

Rakennusjärjestyksen muutos vaatisi lausuntokierroksia ja muun muassa uuden liitekartan tekemistä, josta selviäisi alueet, joilla vapaa-ajan asunnon saa helpommin muutettua vakituiseksi asunnoksi.

-Lopulta valtuuston täytyy hyväksyä muutos, Vastamäki summaa.

Somerolla ei ole edes joka vuosi haettu poikkeamislupaa vapaa-ajan asunnon muuttamiseksi vakituiseksi asunnoksi.

-Lupaa on haettu satunnaisesti.

Somerolla on noin parituhatta vapaa-ajanasuntoa. Suurin osa on ranta-alueella.

-Jos hakee lupaa, täytyy mökin sijainnin olla sellainen, että palvelut, tiet ja muut toimivat. FL

 

Vapaa-ajan asunnosta vakituinen
Vappupäivänä tuli voimaan maankäyttö- ja rakennuslain muutos, joka helpottaa vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi.Pykälän 129 a mukaan kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa.Lainmuutoksen myötä ely-keskusten rooli muuttuu konsultoivaksi; ne eivät jatkossa enää ohjaa kuntien alueidenkäyttöä ja rakennustoimen järjestämistä.

Uusimmat

Fingerpori

comic