Lounais-Häme

Moni jättää syöpäseulonnan väliin – Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa osallistumisprosentti kohtuullinen

Rintasyövän ja kohdunkaulansyövän seulontaan kutsutuista osa jättää menemättä, vaikka seulontojen hyödyt ovat tutkimusten mukaan selkeät.
Kuva: Tapio Tuomela
Kuva: Tapio Tuomela

Suomen Syöpärekisterin vuositilaston mukaan rintasyövän seulontaan osallistui 82 prosenttia kutsutuista ja kohdunkaulasyövän seulontaan 70 prosenttia kutsutuista.

Tilastot osoittavat, että moni nainen jättää seulonnan väliin, vaikka seulontojen hyödyt ovat tutkimusten mukaan selkeät.

Syöpäseulontoihin osallistumisessa on suuria alueellisia eroja.

Kanta-Hämeessä kohdunkaulansyövän seulontaan osallistui vuonna 2017 kutsutuista noin 69 prosenttia. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä vastaava luku oli vajaa 76 prosenttia ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hieman yli 69 prosenttia.

Koko maassa yhteensä noin 70 prosenttia kutsutuista osallistui seulontaan. Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä osallistumisprosentti oli hieman koko maata pienempi, kun taas Varsinais-Suomessa seulontoihin osallistuneita oli prosentuaalisesti koko maata enemmän.

Rintasyöpäseulontaan kutsutuista noin 83 prosenttia osallistui seulontaan niin Kanta-Hämeen, Pirkanmaan kuin Varsinais-Suomenkin sairaanhoitopiirissä.

Yhteensä koko Suomessa rintasyöpäseulontaan kutsutuista vajaa 82 prosenttia osallistui seulontaan.

Iäkkäämmät naiset käyvät seulonnoissa nuoria naisia useammin.

Vuonna 2017 rintasyövän seulontaan kutsuttiin Suomessa yhteensä 375 000 naista ja seulontoihin osallistui 82 prosenttia kutsutuista.

Mammografiaan osallistuneista naisista noin kolme prosenttia sai kutsun jatkotutkimuksiin ja heistä noin neljännes sai edelleen lähetteen erikoissairaanhoitoon. Lähetteen saaneista valtaosa (80 prosenttia) sai rintasyöpädiagnoosin.

Rintasyöpiä todettiin seulontaohjelmassa vajaa 2 000, joka on noin 40 prosenttia Suomen kaikista vuoden aikana havaituista rintasyövistä.

Vuonna 2017 kohdunkaulasyövän seulontaan kutsuttiin 315 000 naista, joista 70 prosenttia osallistui seulontaan.

Heikointa osallistuminen oli kaikkein nuorimmissa ikäryhmissä. Etenkin 25-vuotiailla osallistuminen on edelleen heikentynyt aikaisemmista vuosista ja oli nyt vain noin 53 prosenttia.

Valtioneuvoston seulonta-asetuksen mukaisesti seulontaan kutsutaan 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

Sairaanhoitopiireistä korkein osallistumisosuus oli Etelä-Pohjanmaalla (79 prosenttia) ja matalin Pohjois-Savossa (58 prosenttia).

Osallistuneista naisista noin viidellä prosentilla todettiin seurantaa vaativa tulos. Lähetteen jatkotutkimuksiin sai noin prosentti osallistuneista ja 0,4 prosentilla todettiin hoidettava esiastemuutos tai syöpä.

Eniten seulonnoissa havaittiin poikkeavia tuloksia Pirkanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä. Tämä johtunee HPV-seulonnasta, joka on näillä alueilla edelleen yleistynyt.

HPV-testi on perinteistä papakoetta herkempi havaitsemaan esiastemuutoksia. Kaiken kaikkiaan jatkotutkimuslähetteet ja seurantanäytesuositukset ovat HPV-testauksen yhteydessä yleisempiä, kuin papaseulonnassa.

Suomessa kunnat järjestävät maksutta kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontoja tietyn ikäisille naisille. Seulonnoilla eli joukkotarkastuksilla pyritään löytämään syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin syövän hoitaminen on huomattavasti helpompaa.

Uusimmat

Näkoislehti

23.9.2020

Fingerpori

comic