Lounais-Häme

Monitoimikeskuksella niukasti enemmän kannattajia

Forssalaisten koulujen opettajien mielipiteet jakautuvat uuden monitoimikeskuksen rakentamisen ja nykyisen kouluverkon saneerauksen kesken hyvin tasaisesti. Niukka enemmistö opettajista kannattaa uuden koulukeskuksen rakentamista.

Kysely lähetettiin kaikille 135 forssalaiskoulujen opettajille. Siihen vastasi 43 opettajaa, eli lähes kolmasosa. Vastaajista 39 otti kantaa joko monitoimikeskuksen rakentamisen tai vanhan kouluverkon saneerauksen puolesta. 20 kannattaa uutta koulukeskusta, 19 vanhan kouluverkon saneerausta. Koulukeskuksen kannattajien lisäksi 2 muuta opettajaa otti kantaa uuden monitoimikeskuksen rakennuspaikkaan.

 

Kysely toteutettiin anonyymisti, mutta jokaiselta kysyttiin, missä koulussa työskentelet. Kun verrataan koulukohtaisia vastauksia, erot ovat suuria.

Tölön koululta kyselyyn vastasi kahdeksan opettajaa, joista kuusi otti kantaa kouluverkkoasiaan. Viisi kannatti nykyisen kouluverkon saneerausta, vain yksi uuden monitoimikeskuksen rakentamista. Hänen mielestään paras vaihtoehto olisi rakentaminen Tölön koulun ja päiväkodin paikalle niin, että nykyinen koulu ja päiväkoti purettaisiin monitoimikeskuksen tieltä.

Keskuskoululta vastauksia saatiin yhdeksän. Opettajista kahdeksan kannattaa nykyisen kouluverkon saneerausta, vain yksi uuden monitoimikeskuksen rakentamista.

Eniten vastauksia saatiin Kuhalan koulusta, 14. Heistä 13 otti kantaa kouluverkkoon. Peräti 12 vastaajaa kannattaa uutta monitoimikeskusta, vain 1 vanhan verkon saneerausta. Monitoimikeskuksen kannattajista kahdeksan näki, että paras ratkaisu on rakentaa uusi koulukeskus nykyisen Kuhalan koulun paikalle niin, että koulu ja Kurjenpesän päiväkoti purettaisiin monitoimikeskuksen tieltä. Viiden mielestä uusi monitoimikeskus voitaisiin rakentaa Tölön alueelle.

Forssan muista kouluista kyselyyn vastasi vain muutama opettaja.

 

Forssan opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Huotari ei ole yllättynyt siitä, että opettajien mielipiteet jakautuvat hyvinkin tasaisesti. Hän sanoo aistineensa, että eri opetusyksiköissä vallitsee erilaiset mielipiteet kouluverkosta. Huotari uskoo, että myös Kuhalan koululta löytyy nykyisen kouluverkon saneerauksen kannattajia.

-Kyllähän vastaukset heijastelevat, että Kuhalassa ollaan tyytymättömämpiä nykyiseen tilanteeseen. Siellä olisi edessä mittava remontti, jos vanhaa kiinteistöä lähdetään saneeraamaan, Huotari sanoo.

Hänen mielestään yksittäisen opettajan mielipiteeseen vaikuttaa moni asia positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan.

-Eniten arveluttaa iso oppilasmäärä. Myös henkilöstöresurssien tarve ja koulunkäyntiohjaajien sekä erityisoppilaiden asema mietityttää. Yksi tekijä on sisäilmaongelmat. Monessa uudessa koulussa on esiintynyt niin voimakkaita sisäilmaongelmia, että niitä on jouduttu sulkemaan.

Huotari näkee, että hyvällä suunnittelulla isostakin koulusta on mahdollista saada pienen tuntuinen, mutta se vaatii onnistunutta tilaratkaisua ja vahvaa panostusta suunnitteluun.

 

Samaa sanoo ainoana opettajana mielipiteensä omalla nimellään kertova Päivi Honkala. Erityisopettajana Koijärven koululla työskentelevä Honkala uskoo, että taitavalla ja asiantuntevalla suunnittelulla isoon kouluun saadaan jopa lähikoulutunnelma.

-Suunnittelussa pitää käyttää hyvää, jo koulurakentamisesta kokemusta omaavaa arkkitehtia ja olla valmis maksamaan suunnittelusta hieman enemmän, Honkala sanoo.

Honkala liputtaa uuden koulu/päiväkotirakennuksen puolesta ja pitää sitä lasten kannalta parhaana mahdollisena päätöksenä. Uusi koulukeskus pitäisi Honkalan mielestä rakentaa Kuhalan nykyisen koulun paikalle ja samalla tulisi purkaa myös viereinen Kurjenpesän päiväkoti.

-Liikunta on tärkeää ja tiloista on pulaa. Feeniks tulisi säästää ja jossain vaiheessa kun varaa on, lyseon yhteyteen tulisi rakentaa toinen liikuntahalli, Honkala näkee.

Toisenlaisiakin mielipiteitä opettajilla on. Eräs opettaja toteaa, ettei häntä houkuta millään tavalla työskennellä niin suuressa yksikössä kuin monitoimikeskuksesta tulisi. Yksi opettaja kertoo haluavansa pitää yllä parasta mahdollista yhteishenkeä oppilaiden välillä sekä oppilaiden ja opettajien välillä ja minimoida kiusaustapaukset. Tämä toteutuu hänen mielestään parhaiten pienessä yksikössä.

 

Opettajilta kysyttiin myös, onko monitoimikeskuksen suunnittelussa otettu riittävästi huomioon pedagoginen näkökulma. Tässäkin kohdassa mielipiteet jakautuivat selvästi. Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että tietoa ei ole annettu riittävästi tai sitä on annettu jonkin verran. Viisi vastaajaa kokee, että tietoa on annettu paljon. Tähän kohtaan vastasi 40 opettajaa.

Honkalan mielestä tietoa on annettu, mutta enemmänkin voisi.

-Viime viikolla oli opettajien koulutuspäivä. Sinne olisi kaupunki voinut pyytää mukaan poliittisia päätöksentekijöitä.

Torstain Forssan Lehdessä kerrottiin, että opettajien mielestä monitoimikeskuksen suunnittelu on liiaksi politisoitunut eivätkä opettajat luota poliitikkojen asiantuntemukseen asiassa. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic