Lounais-Häme

Monitoimikeskukselle etsitään paikkaa

Forssassa on edessä keskustelu ja päätöksenteko siitä, minne uusi monitoimikeskus halutaan sijoittaa. Valitulle sijoituspaikalle konsulttitoimisto laatii yhteistyössä mm. sivistystoimen kanssa tarkemmat suunnitelmat huonetilaohjelmineen ja kustannusarvioineen. Vasta tämän jälkeen kaupunginvaltuusto voi tehdä varsinaisen rakentamispäätöksen.

Lähtökohtana on ollut se, että monitoimikeskuksen tulee käsittää Tölön ja Kuhalan koulun toiminnot sekä Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkotien toiminnan toiminta, nuorisotilat ja monitoimisali.

Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi sanoo ensi maanantaina kokoontuvalla kaupunginhallituksella olevan oiva tilaisuus keskustella ja ottaa mahdollisesti kantaa rakennuspaikkaan. Kaupunginhallitus arvioi maanantaina muutostarpeita valmistelevaan työryhmää kaupunginhallituksen kokoonpanon muututtua tämän valtuustokauden alussa.

Kesäniemi toivoo, että suunnittelussa voitaisiin edetä niin, että kaupungin ensi vuoden talousarvioon saataisiin mukaan ainakin rahoitus suunnittelun jatkamiseen ja hankkeen mahdollinen sijoittaminen lähivuosien taloussuunnitelmaan.

Laadittava huonetilaohjelma laaditaan konsulttityönä laajassa yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulu- ja sivistystoimen sekä teknisen viraston kanssa. Huonetilaohjelmassa otetaan huomioon opetushallituksen ohjeet, uudet opetussuunnitelmat ja erilaiset suunnittelukokemukset ja kaupungilta saatava tilaajan ohjeistus.

Monitoimikeskuksen kooksi on alustavati hahmoteltu 7650 neliömetriä.

Vaihtoehdossa A monitoimikeskus sijoitettaisiin Tölön koulun naapuriin Yhtiönkadun tuntumaan.

Vaihtoehdossa B monitoimikeskus toteutettaisiin Tölön koulun ja Taikatuulen päiväkotien tontille.

Vaihtoehdossa C monitoimikeskus löytäisi paikkansa Kuhalan koulun ja Kurjenpesän päiväkodin tontilta.

Forssan tilapalveluiden kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä sanoo monitoimikeskuksen myötä päästävän tehokkaampaan tilojen käyttöön. Nyt kohteena olevien koulujen ja päiväkotien käytössä on yli 12000 neliömetriä. Lisäksi tilat kaipaavat lähivuosina mittavia saneerauksia, mikäli päättäjät päätyvät ratkaisuun, että monitoimikeskusta ei tarvita.

Monitoimikeskuksen suunnitelmista on karsittu keskuskeittiön rakentaminen jo liikenteellisistä syistä. Keskuskeittiön rakentamista Forssa on viemässä eteenpäin itsenäisenä hankkeena.

Perälä korostaa, että monitoimikeskuksen suunnittelussa pyritään tilojen mahdollisimman laajaan yhteiskäyttöön. Tiloja massoitettaessa perusratkaisuna on kylämäinen konsepti. Tämä merkitsee isojen rakennusmassojen pilkkomista pienempiin osiin. Lisäksi eri rakennukset olisivat yhteydessä toisiinsa. Tämä mahdollistaa myös omien piha-alueiden toteuttamisen rakennusjonon varrelle. Etuna on myös se, että rakennuskylä voidaan toteuttaa vaiheittain.

Vaihtoehdossa A tulisi aluksi yhdistää seitsemän tonttia, joka edellyttää asemakaavan muutosta. Nykyinen koulu purettaisiin, kun monitoimikeskus olisi valmis. Jatkossa päiväkodin tontti ja osa Tölön koulun tontista vapautuisi muuhun käyttöön. Uudisrakennuksina toteutettaisiin 5200 neliön koulu osin kahteen kerrokseen yli 1300 neliömetrin päiväkoti sekä yli 1100 neliön liikuntasali.

Vaihtoehdossa B nykyinen Tölön koulu ja päiväkoti purettaisiin uuden tieltä. Tilojen mitoitus olisi sama kuin vaihtoehto A:ssa. Uusien tilojen rakentamisen ajaksi tarvittaisiin väistötilat, joka nostaa kustannuksia.

Vaihtoehdossa C Kuhalan koulu ja Kurjenpesän päiväkoti purettaisiin 5200 neliön koulun ja 1330 neliön päiväkodin tieltä. Ratkaisussa nykyinen urheilutalo säilytettäisiin osana uutta monitoimikeskusta. Tontille mahtuisi myös purettavan koulun paikalle mahdollinen uusi liikuntasali. Rakentamisen ajaksi tarvittaisiin väistötilat. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic