Lounais-Häme

Monitoimikeskukselle kannatusta: Lapsivaikutusten arviointi puoltaa uuden rakentamista

Lapsivaikutusten arvioinnissa (lava) puntaroidaan neljän eri vaihtoehdon menestymistä erilaisin mittarein kahdeksassa ei osiossa, jotka jakautuvat vielä eri osiin. Eniten kielteisiä vaikutuksia keräsi vaihtoehto 0, jossa koulu- ja päiväkotikiinteistöjä ei peruskunnosteta ollenkaan. Pahiten punaisella vaihtoehto on kaupungin käyttötalouden ja vetovoimaisuuden takia.

Toiseksi heikoiten lavassa menestyi vaihtoehto 1, jossa saneerataan niin Kuhalan ja Tölön koulu kuin Kurjenpesän ja Taikatuulen päiväkodit. Kielteisiä arvioita vaihtoehto 1 keräsi tukipalveluiden järjestämisestä ravinto- ja puhtauspalveluista kiinteistöhuoltoon. Vaihtoehto 1 keräsi kielteisiä vaikutuksia myös käyttötalouden ja tilojen käyttöasteen näkökulmista.

Vaihtoehto 2, joka esittää uuden monitoimikeskuksen rakentamisesta Kuhalan koulun ja Kurjenpesän päiväkodin paikalle, jolloin urheilutalo Feeniksestä tulisi osa koulukokonaisuutta, menestyy arvioinnissa tasaväkisesti vaihtoehto 3:n kanssa, jossa rakennettaisiin uusi monitoimikeskus Tölön koulun lähelle Yhtiönkadun tuntumaan. Se kerää kielteisiä vaikutuksia ainoastaan muun harrastustoiminnan piiristä, koska ratkaisu merkitsisi liikuntasalin käytön vähenemistä.

Vaihtoehto 2 menestyy parhaiten kiinteistönhoidon ja käyttötalouden näkökulmasta.

Vaihtoehto 3 puolestaan menestyy parhaiten liikuntapaikkojen lisäämisessä, liikunnallisuuden mahdollistamisessa, riskien hallinnan paremmassa hallinnassa, paremmassa tilojen elinkaaressa.

Vaihtoehto 3 ei sen sijaan menesty liikennejärjestelyjä ja luontoa koskevassa arviossa. Myönteisimmän arvioinnin vaihtoehto 3 kerää toimintamahdollisuuksien tarjoajana seuroille ja järjestöille ja muille vapaa-ajanpalveluita tarjoaville.

 

Lapsivaikutusten arvioinnin kokoamisessa on nähty paljon vaivaa. Vastauksia on saatu vajaalta 2 000 ihmiseltä päiväkotilapsista koulujen ja päiväkotien henkilöstöön, kulttuuritoimijoihin, urheiluseuroihin ja aina nuorisovaltuustoon saakka.

Forssan kaupunki sai viime vuoden lopulla Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen, jossa yhtenä edellytyksenä on LAVA-arvioinnin ottaminen menetelmäksi päätöksenteon yhteydessä tulevaisuudessa. Nyt toteutetussa lapsivaikutusten arvioinnissa pilotoitiinkin jatkossa kaupungin päätöksentekoon laajemminkin käyttöönotettavaa LAVA-mallia.

Sivistysjohtaja Jarmo Pynnönen sanoo arvioinnin teon olleen innostava kokemus, jossa kaupungin peruspalvelua, koulutusta, päästiin lähestymään erilaisista näkökulmista. Esimerkiksi päiväkodeissa lapsilta kyseltiin mielipiteitä leikin varjolla, kun heiltä selvitettiin parhaita oppimis- ja leikkiympäristöjä.

Kaiken punaisena lankana on ollut se, millaisissa ympäristöissä lasten ja nuorten on hyvä kasvaa, olla ja oppia.

Hanketyöntekijänä selvityksen laadinnassa on ollut Samuli Laine. Selvityksen laadintaan osallistuivat sivistystoimen lisäksi myös muut hallintokunnat. Projektia on koordinoinut Erja Kaunisharju.

Pilottiraporttia on ollut laatimassa kaikkiaan 17 ryhmää. Niistä viisi on ollut lapsiryhmiä ja työntekijä- ja sidosryhmiä 12. FL’

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/48037-paatokset-lahenevat-koulusuunnitelmat-esiin-forssassa

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/47947-kaupunginvaltuusto-pohtii-kouluverkkoa-iltakoulussa-monitoimikeskuksen

 

Uusimmat

Fingerpori

comic