Lounais-Häme Humppila

Moottorikäyttöinen vesiliikenne kieltoon Kiipunjärvellä? – Humppila edellyttää todellisia tutkimustuloksia

Humppilan kunnan mukaan kiellon tai rajoituksen tulee perustua todellisiin tutkimustuloksiin.
Polttomoottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltäminen Kiipunjärvellä puhuttaa. Kuva: Lassi Puhtimäki
Polttomoottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltäminen Kiipunjärvellä puhuttaa. Kuva: Lassi Puhtimäki

Polttomoottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltäminen Kiipunjärvellä Humppilassa ja Jokioisilla on noussut esille. Humppilan kunnanhallitus päätti lähettää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle teknisen lautakunnan asiasta antaman lausunnon.

Hämeen Ely-keskuksen mukaan sille on tehty kiellosta esitys, ja se oli pyytänyt asiasta kunnalta lausuntoa. Esityksen on tehnyt yksityishenkilö Jokioisilta jo vuonna 2014, mutta asian käsittely on venynyt. Esitystä on perusteltu sillä, että Kiipunjärvi on pienikokoinen ja erityisen matala ja sillä esiintyy sinileväkukintoja vuosittain.

Kunnan antaman lausunnon mukaan teknisellä lautakunnalla ei ole tiedossa, että Humppilan kunnan alueella olisi viime vuosina tullut valituksia Kiipunjärven moottorikäyttöisestä vesiliikenteestä tai moottorikelkkaliikenteestä.

Lausunnossa todetaan, että Kiipunjärven vesiensuojelu on tärkeä osa alueen ympäristönsuojelua ja vesien suojelemisen takaamiseksi tulee moottorikäyttöinen vesiliikenne Kiipunjärvellä kieltää kokonaan tai osittain tai sitä rajoittaa, mikäli tutkimustulokset puoltavat lausuntopyyntöasiakirjoissa esitettyjä havaintoja. Kiellon tai rajoituksen tulee kuitenkin perustua todellisiin tutkimustuloksiin.

Kunnanhallitus toteaa myös, että lausuntopyynnön liitteenä olevista asiakirjoista ei selviä kuinka paljon polttomoottorikäyttöistä vesiliikennettä Kiipunjärvellä esiintyy tai kuinka paljon polttomoottorikäyttöinen vesiliikenne tutkimusten mukaan aiheuttaa pohjasedimentin sekoittumista järviveteen ja sinilevän esiintymisen lisääntymistä ranta-alueella.

Kunnanhallituksen mukaan asiakirjoissa ei myöskään tuoda esiin alueella tähän mennessä tehtyjä tutkimuksia ja eri ajankohtina saatujen tutkimustulosten vertailua. Esiin ei tuoda myöskään sitä, esitetäänkö polttomoottorikäyttöisen vesiliikenteen kieltämistä Kiipunjärvellä johtuen yksittäisten ranta-asukkaiden antamasta palautteesta vai onko kyseessä laajemmin maanomistajien keskuudessa koettu häiriötekijä. FL

Fingerpori

comic

Näkoislehti

1.4.2020

Uusimmat