Lounais-Häme Forssan seutu

Mummokyliä ja seniorisoluja? FSHKY uudistaa vanhusten asumisen ja palvelut vuoteen 2024 mennessä

Pitkäaikaiset laitospaikat poistuvat, tilalle tulee uutta. Tarvetta on erityisesti yhteisölliselle asumiselle.
Kuntotusjaksolla Intalankartanossa katsotaan millaisia palveluja vanhus tarvitsee ja millainen asumisen muoto on hänelle se oikea. Manu Roininen näyttää fysioterapeutti Elise Heikkilälle ranteen rukiin tilan.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) valmistelee ikäihmisten asumisen palveluiden muutosta. Suunta on, että seudulla luovutaan porrastetusti pitkäaikaisista laitosasumisen paikoista. Tilalle kehitetään uusia asumismuotoja ja -palveluja.

FSHKY teetti ratkaisujen tueksi konsulttiselvityksen ja pyysi toteuttamisehdotuksia NHG:ltä. Seudun kunnat ja yhtymähallitus ovat saaneet ne tiedoksi.

Hitaammin kuin konsultin esitys

FSHKY:n vanhuspalvelut koostaa parhaillaan omaa, yksityiskohtaista ehdotustaan uudistuksen etenemisestä Forssan seudulla. Pohjana on konsulttityö, mutta tavoite on ehdotettua kahta vuotta maltillisempi eli vuosi 2024.

– Vuosi 2022 olisi tullut meille liian nopeasti. Samanaikaisesti tämän muutoksen kanssa on uudistettava myös muita vanhuspalveluita. Laitoshoitopaikoista luovuttaisiin kuitenkin jo vuonna 2022, toteaa FSHKY:n asumispalvelupäällikkö Taina Haavisto.

NHG ehdottaa, että pitkäaikaispaikkoja vähennetään 113 hoitovuoden verran. Lyhytaikaispaikat säilytetään.

Haavisto korostaa, että suunnitelmaa ei ole vahvistettu, mutta todennäköisesti Tammelan Ruisluodon laitospaikat otetaan ensimmäisenä tarkasteluun.

– Huoleen ei ole syytä, paikatta ei kukaan jää.

Jotta palvelut riittävät tarvitsijoille, seudulle pitää konsultin mukaan luoda noin 100–150 yhteisöllisen asumisen paikkaa. Myös koteihin vietävien palvelujen määrää tulee lisätä.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakkaalla on oma asunto ja sen rinnalla yhteiset tilat, jossa voi osallistua esimerkiksi ruoanlaittoon ja muuhun toimintaan. Ihanne on, jos yhteisö on kunnan keskustassa palvelujen lähellä.

 

Lue lisää: Tsemppikavereita ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä – Hyky kartoitti kyselyllä, miten ikääntyneiden palvelut pitäisi järjestää

”Vuosikymmenen myöhässä”

Muutos on iso, mutta Haaviston mukaan välttämätön.

Rakennemuutoksella halutaan varmistaa, että kasvavalle ikäihmisten joukolle löytyy oikein kohdennetut asumisen palvelut ja tuki. Raha kun ei riitä nykyisenkaltaisiin palveluihin ja kasvaviin asiakasmääriin.

– Olemme myöhässä. Tämä muutos olisi ollut hyvä käynnistää jo vuosikymmen sitten, mutta sitä ei silloin nähty seutukunnalla vaihtoehtona.

Haavisto korostaa, että pelkällä laitoshoidosta luopumisella hyky ja kunnat eivät haastetta pysty ratkaisemaan.

– Muut ikäihmisten palveluiden lenkit ovat muutoksessa hyvin olennaisia.

 

Näin kehitetään ohjausta palvelujen äärelle:

 “Oma somekanava ikäihmisille” – Forssan seutu uudistaa vanhuspalveluihin ohjausta

Kaikki palvelut oltava iskussa

Yhtymä on aloittanut sekä asiakas- ja palveluohjauksen ohjauksen kehittämisen että kotipalveluiden virittämisen uuteen asentoon.

Kun ikääntynyt tulee vanhuspalveluiden pariin, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä kutsuu hänet Jokioisten Intalankartanoon kuntoutusjaksolle. Kuntoutus jatkuu myös kotona.

Haavisto muistuttaa, että kuntoutuksen ja kotiin vietävien palveluiden sekä neuvonnan ja palveluohjauksen on oltava vahvassa kunnossa ennen kuin isoja muutoksia tehdään. Kukin uusi asiakas myös arvioidaan kuntoutusjaksolla.

Lue lisää kuntoutuksesta: 

Hyky alkaa tarjota ikääntyneille kuntoutusta kotiin – Tavoitteena on auttaa entistä useampi pärjäämään kotona

– Vaikka asumista muutetaan laitospaikoista muihin asumismuotoihin, hoiva ja huolenpito säilyvät. Asumisen paikka eli koti valitaan entistä tarkemmin kullekin sopivaksi, Haavisto lisää.

Konsultti on arvioinut, että nykyisistä pitkäaikaisista asumispalveluasiakkaista soveltuisi yhteisölliseen asumiseen noin 20 prosenttia. Säännöllisen kotihoidon asiakkaista sopivia olisi 27 prosenttia. FL

Asumispalvelut kestävään kuosiin

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä valmistelee rakennemuutosta vanhusten asumispalveluihin.

Miksi?

Forssan seudun ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina vuosikymmeninä. Nyt viidessä kunnassa on noin 4 000 yli 75-vuotiasta, vuonna 2040 ikäluokka on jo noin 6 200.

Ikääntyneiden määrän kanssa tasatahtia kasvava asiakasmäärä tietää huimaa kustannusten nousua. Jos hykyn asumispalveluissa jatkettaisiin nykyiseen malliin, kustannukset kasvaisivat vuosittain noin 4 prosenttia vuoteen 2030 asti.

Se tarkoittaisi noin 8,5 miljoonan euron kustannuskasvua vuosittain. Maksajina ovat seudun kunnat.

Miten?

Lähivuosina luovutaan pitkäaikaisen laitosasumisen paikoista ja vähennetään pitkäaikaisen tehostetun asumisen paikkamäärää. Tilalle tulevat eritasoisesti tuettu asuminen ja yhteisöllisen asumisen paikat.

Huomio:

Osa Forssan seudun kuntien vanhuspalveluiden kiinteistöistä soveltuu huonosti uusiin asumispalvelumalleihin. Osa niistä on myös huonossa kunnossa.

Lähde: NHG:n selvitys FSHKY:n ikäihmisten asumispalveluista

Uusimmat

Näkoislehti

31.5.2020

Fingerpori

comic