Lounais-Häme

Murskaavaa haittaa vai ei?

Pattitilanne on tämä: Neljä mökkiä ja saunamökki viidentenä Lepistönmäen metsätien tuntumassa, lähellä Hevossillan muuta matkailutoimintaa. Hevossillan yrittäjät Veikko Mero ja Raija Sundblom-Mero vastustavat murskeenkuljetuksen aloittamista metsätiellä, koska katsovat sen vaarantavan elinkeinotoimintansa. Louhinnasta ja murskeen kuljetuksesta vastaisi Forssan Ympäristöurakointi.

Maaoikeus käsitteli asiaa torstaina Forssassa ja järjesti katselmuksen Lepistönmäen metsätielle. Maaoikeus perustaa ratkaisunsa siihen, katsooko se murskeenkuljetuksen haittaavan merkittävästi Hevossillan liiketoimintaa.

Lepistönmäen metsätien tiekunta ja Forssan yhdyskuntalautakunnan tiejaosto ovat myöntäneet Forssan Ympäristöurakoinnille luvan kuljettaa kalliomursketta kyseistä tietä pitkin.

Merot valittivat päätöksestä maaoikeuteen.

Osapuolten näkemykset ovat kaukana toisistaan niin tien käyttöasteen kuin mahdollisten haittojen suhteen.

Forssan Ympäristöurakoinnin toimitusjohtaja Petteri Mikkola kertoi murskeenajon painottuvan maalis–huhtikuulle. Muulloin kuljetus olisi vähäistä.

Mikkola mainitsi ehdottaneensa Meroille metsätien läheisten mökkien vuokraamista maalis–huhtikuulle haittaa kompensoimaan.

-Olisin pidentänyt vuokra-aikaa vielä viikolla helmi- ja toukokuulle, Mikkola kertoi.

Merojen mukaan tämä ei käy, koska mökkejä vuokrataan pitkälle etukäteen.

Merot pelkäsivät, että murskeenajo olisi vilkasta myös muina aikoina.

-Ympäristöluvassa on suunniteltu, että murskeenajo olisi sallittua klo 7–22 ympäri vuoden kesä–elokuuta lukuun ottamatta. Päivittäinen käyttö voisi olla 20 kuormaa eli 40 ohiajoa, Merojen asianajaja Teemu Poutiainen totesi.

Myös arviot tien nykyisestä käytöstä poikkesivat merkittävästi. Merojen mukaan raskas liikenne on käyttänyt metsätietä tänä vuonna kymmenisen kertaa.

Tiekunnan osakas Jorma Pelto-Huikko arvioi, että pelkästään kantokuormia on liikuteltu kymmenen kertaa.

-Puuta metsätiellä on kulkenut tänä vuonna semmoiset 70 raskasta kuormaa, Pelto-Huikko laskeskeli.

Jos murskeenajo sallitaan, tarkoittaa se metsätien perusparannusta. Tien pinta nousee arviolta 30 senttiä mutta tieala ei kasva. Tielle rakennettaisiin muutama kohtaamispaikka.

Merojen mukaan vaihtoehtoiseksi reitiksi voisi kunnostaa Viitamäentien.

Petteri Mikkola huomautti, että Hevossilta sijaitsee Tampereentien vieressä ja arveli Tampereentien aiheuttavan enemmän meluhaittaa kuin murskeenkuljetus metsätiellä.

Merot puolestaan katsovat murskeenajon metsämaisemassa vaarantavan heidän koko elinkeinotoimintansa, joka perustuu luontoarvoihin ja kestävään kehitykseen.

Maaoikeuden päätöstä odotetaan joko ensi viikon perjantaina tai tätä seuraavana tiistaina.

Riita ei pääty maaoikeuden tienkäyttöpäätökseen. Hallinto-oikeudessa puidaan maa-aineksen ottoon ja murskaukseen liittyvää ympäristölupaa. Päätös saataneen vuoden 2017 aikana.

Varhaisempiin vaiheisiin kuuluu kiista maa-ainesluvasta. Korkein oikeus antoi luvan maa-aineksen ottoon Savon Kuljetukselle. Louhintalupa on sittemmin siirtynyt Uusi-Mänttärin tilan vuokranneelle Forssan Ympäristöurakoinnille.

Louhintaa tai louhintaa valmistelevia töitä ei ole aloitettu. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti