Muuttohaukka hyötyi alkukesän lämmöstä - maakotkalla huono pesintävuosi

Helsinki
19.11.2018, 18:44

Kotimaa

Maakotkalla ja tunturihaukalla oli huono pesintävuosi, kertoo Metsähallitus.
Maakotkan heikkoon pesintätulokseen vaikutti eniten talven ja kevään huono ravintotilanne. Onnistuneita pesintöjä oli 92, ja pesissä yhteensä 108 rengastusikäistä poikasta. Maakotkan levinneisyys on yhä selvästi pohjoinen.
Tunturihaukkojen huonon tuloksen pääsyy on riekkojen vähäisyys. Luontopalvelut havaitsi neljä onnistunutta pesintää, ja niissä seitsemän poikasta. Myöhemmin saatiin tieto yhdestä lentopoikasesta, joten ilmeisesti tuntemattomassa paikassa on ollut poikaspesä.
Muuttohaukalla oli hyvä pesintävuosi, jota edesauttoi kuiva ja lämmin touko-kesäkuu. Rengastusikäisiä poikasia todettiin 325. Muuttohaukan levinneisyysalue käsittää Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sekä joitakin yksittäisiä reviirejä.
Pohjois-Suomen merikotkien pesintätulos oli keskinkertainen, 72 rengastusikäistä poikasta.

STT

Kuvat:

Uusimmat

Fingerpori

comic