Lounais-Häme

Myös Hämeen liitto huolissaan tienpidon määrärahoista – Kakkostie jälleen toiveiden listalla

Uudenmaan ELY:n rahoituskehys uhkaa tippua 30 miljoonaa euroa.
Kakkostien kunnostaminen on jälleen toiveiden listalla

Hämeen maakuntahallitus pitää hyvin valitettavana sitä, että perustienpidon rahoitus laskee lähivuosina tasosta, jota se pitää jo nyt niukkana ja riittämättömänä.

Suuntaus käy ilmi Uudenmaan ELY-keskuksen tiedonpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2019–2022.

Kolmena viime vuotena Uudenmaan ELY-keskuksen vuotuinen rahoituskehitys on ollut 120 miljoonan euron tasoa. Nyt rahoitustason ennustetaan putoavan 90 miljoonaan euroon.

Hämeen liitto tukee lausunnossaan Uudenmaan ELY-keskuksen pyrkimystä lisätä perustienpidon rahoitusta.

– Rahoituksen tasoa tulisi nostaa pitkäjänteisellä ohjelmalla, jotta riittävä palvelutaso maaseudun asumisen sekä puutavaran ja maaseudun elinkeinojen kuljetusten kannalta voidaan saavuttaa, maakuntahallitus toteaa lausunnossaan.

Toimenpiteitä tarvitaan niin rautateillä kuin maanteillä

Maakuntahallitus esittää, että valtion ensi vuoden budjettiin tulee sisällyttää tarvittavat määrärahat kolmannen raiteen yleissuunnitelman laatimiseksi Riihimäki–Hämeenlinna–Tampere -välille. Suunnittelun yhteydessä tulee ottaa huomioon myös nykyisen radan perusrakenteen korjaustarve.

Isoina ajankohtaisina investointeina lausunnossa nostetaan esiin valtatien 2 korjaustöiden jatkaminen, Moreeni–Rastikangas eritasoliittymän toteuttaminen, Viralan liityntäpysäköintialueen rakentaminen ja valtatien 10 liikenneturvallisuutta ja -sujuvuutta parantavat toimenpiteet Hämeenlinnan kantakaupungissa.

Hämeen liitto esittää Uudenmaan ELY-keskukselle, että se käynnistäisi yhteistyössä seudun kuntien ja Hämeen liiton kanssa tiesuunnitelman laatimisen kantatielle 54 Riihimäki–Oitti jaksolle. Suunnittelua tarvitaan sekä liikenneturvallisuuden parantamiseksi, että liittymäjärjestelyjen selkeyttämiseksi. FL

Uusimmat

Näkoislehti

28.9.2020

Fingerpori

comic