Lounais-Häme Kanta-Häme

Näin autat muistisairasta korona-aikana: Muistiluotsin luentoja tarjolla netissä

Muistiasiantuntijat ovat huolissaan muistisairaiden tilanteesta ja heidän omaistensa jaksamisesta poikkeusolojen aikana.
Myös Muistiluotsin väki on joutunut koronatilanteen vuoksi etätöihin. Muistiluotsin toiminnanjohtaja Anna Myllymäki on saanut töihin avuksi koira-apurin. Kuva: .
Myös Muistiluotsin väki on joutunut koronatilanteen vuoksi etätöihin. Muistiluotsin toiminnanjohtaja Anna Myllymäki on saanut töihin avuksi koira-apurin. Kuva: .

Huoli muistisairaiden tilanteesta koronapandemian ja rajoitusten aikana painaa myös asiantuntijoita.

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi on reagoinut poikkeusoloihin viemällä luentotarjontansa nettiin.

Digitaalisista vaihtoehdoista yhdistys on ottanut käyttöön Whatsapp-ryhmät muistisairaiden läheisille sekä aivojumppaa kaipaaville ja lisännyt sähköpostiviestintää yhdistyksen jäsenille ja ryhmäläisille.

Muistiluotsi on myös alkanut tuottaa lähetyksiä Muistiyhdistyksen YouTube-kanavalle. Kesäkuussa vuorossa on geriatrian erikoislääkäri Arvo Haapasen luento yleisön esittämästä aiheesta. Haapanen on jo aiemmin luennoinut aiheesta Covid-19 ikäihmisellä.

Muistiluotsi on järjestänyt YouTube-lähetyksen myös Tiina Kuopanportin luennosta Edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto sekä Geriatrian erikoislääkäri Mirja Hallikaisen luennon aiheesta Muistisairaus ja parisuhde.

Kaikki luennot löytyvät yhä YouTubesta hakusanalla “Kanta-Hämeen Muistiyhdistys”.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävillä rajoitustoimilla pyritään erityisesti suojelemaan iäkkäitä henkilöitä.

Vallitsevan tilanteen ja rajoitustoimien on ennakoitu jatkuvan pitkälle kesään ja jopa syksyyn erityisesti iäkkäiden henkilöiden kohdalla. Hallituksen linjauksen mukaan yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja.

Moni iäkäs pärjää kotona omaisensa turvin.

– Muistisairaudet ovat yleisin omaishoidon syy, ja omaisen uupumiseen liittyy todellinen uhka, kun muistisairaan arkea tukeva toiminta on tauolla ja poikkeusolot rajoittavat normaalia elämää. Tukea ja apua tarvitsevat myös läheiset, jotka eivät pääse tapaamaan muistisairasta omaistaan esimerkiksi hoitokodeissa, toteaa Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen toiminnanjohtaja, Muistiluotsivastaava Anna Myllymäki tiedotteessa.

Muistisairaan toimintakyvyn kannalta säännölliset rutiinit, turvallinen ja ennakoitava arki, sosiaalinen vuorovaikutus ja kognitiivisten taitojen ylläpitäminen ovat erittäin tärkeitä.

Sosiaalisten kanssakäymisten rajaaminen, yksinäisyys sekä rutiineihin tulevat muutokset voivat lisätä muistisairaan ihmisen stressiä, ahdistusta ja hämmennystä sekä heikentää hänen toimintakykyään.

Tarjoamalla muistisairaille juuri heille suunniteltua toimintaa voidaan hidastaa muistisairauden etenemistä ja jopa parantaa toimintakykyä.

Näin vahvistetaan myös kotona selviytymistä hoitokotiin siirtymisen sijaan.

– Yhdistyksemme toiminta on aiemmin perustunut vahvasti kohtaamiseen ja läsnäoloon, mutta vallitsevan tilanteen takia olemme joutuneet tekemään nopean digiloikan. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta käyttää tietoteknisiä apuvälineitä, joten heidät pyrimme huomioimaan esimerkiksi puhelinsoitoilla sekä kirjeillä, joissa on muun muassa jaettu aivojumppaohjeita sekä muita vinkkejä kotona viihtymisen tueksi, Myllymäki kertoo.

Puhelinsoittoja tekevät Muistiluotsin työntekijöiden lisäksi vapaaehtoistoimijat.

Yksi vapaaehtoinen on löytänyt mukaan toimintaan poikkeustilanteen seurauksena, koska työltä on nyt vapautunut aikaa yhteisen hyvän tekemiselle.

Yhdistys toivookin, että heille tehtäisiin ”ilmiantoja” ihmisistä, jotka ilahtuisivat soitosta. FL

Muistiluotsi

Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen hallinnoima asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsi tarjoaa muistisairaille ja heidän läheisilleen tietoa, tukea ja mahdollisuuden vertaistukeen poikkeusoloista huolimatta.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikkana, josta asiakas saa ohjausta sekä konkreettista ja henkistä tukea, ja josta hänet ohjataan joustavasti tarpeellisten palveluiden piiriin.

Tavoite

Innostaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tukea muistioireisia ja muistisairaita sekä heidän läheisiään mahdollisimman aktiiviseen elämään.

Edistää muistisairaille sekä heidän läheisilleen tarkoitettujen palvelujen kehittymistä.

Toimia maakunnan väestöä palvelevana aivoterveys- ja muistitiedon järjestölähtöisenä asiantuntija- ja tukikeskuksena.

Kartoittaa ja kehittää muistisairauteen sairastuneiden erityistarpeita ja palveluja.

Jakaa tietoutta muistisairauksista ja ennaltaehkäisevästä muistitoiminnasta.

Toimintamuotoja

Vertaistukiryhmät, räätälöidyt koulutukset vapaaehtoisille, muistikahvilat, aivoterveys- ja muistiluennot muille järjestötoimijoille, räätälöidyt luennot ammattitoimijoille, muistineuvo-puhelin, vapaaehtoistoiminta ja Muistikaveri-toiminta.

Lähde: muistiaina.fi

Uusimmat

Näkoislehti

5.6.2020

Fingerpori

comic