Lounais-Häme

Naisten omanarvontunto kestää köyhyyttä paremmin kuin miesten – "Pahinta vähävaraisuudessa on kai se, että kokee ihmisarvonsa laskevan"

Kuva: Susanna Kinnari
Kuva: Susanna Kinnari

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tekemästä tutkimuksesta selviää, että naisten omanarvontunto näyttää kestävän köyhyyttä paremmin kuin miesten.

Tutkijat vertailivat 25 miehen ja 25 naisen omaelämänkerrallista kirjoitelmaa köyhyydestä. Kirjoittajat olivat iältään 28–57-vuotiaita.

Kirjoituksista pystyy päättelemään, että miehen rooli on voimakkaasti sidottu työhön ja rahaan. Naisilla on sen sijaan enemmän keinoja rakentaa omanarvontunnetta taloudellisesta tilanteestaan riippumatta. Näyttääkin siltä, että köyhät miehet kokevat syvempää arvottomuutta ja yksinäisyyttä kuin köyhät naiset. Miehet eivät katso niin pitkälle tulevaisuuteen kuin naiset.

– Miespuoliset vastaajat ajattelivat, että aktiivisuus luo arvoa. Naisten tulevaisuuden näkymiä määritteli usko parempaan sekä lasten kasvattaminen”, sanoo THL:n tutkija Reetta Siukola THL:n tiedotteessa.

Naisvastaajat löysivät esimerkiksi äitiydestä ja vapaaehtoistyöstä korvaavan keinon saada tunnustettu asema yhteiskunnassa.

Vähävaraiset kokevat saavansa vain vähän sananvaltaa

Tutkimuksessa analysoidut tekstit kattoivat köyhyyden kuvauksia lapsuusmuistoista nykyhetkeen.

Pahinta vähävaraisuudessa kai onkin se, että kokee ihmisarvonsa laskevan jokaisen sellaisen sentin myötä, jota itselle ei ole suotu, mutta joita muilla näyttää olevan riittämiin. Tärkeintä on löytää elämässä ja mielessä sellainen tila, jossa voi olla oma itsensä sellaisena kuin tämänhetkisessä tilanteessa on”, yksi vastaajista kirjoittaa.

Kirjoitelmissa toiveikkuus tulevaisuuden suhteen ja koettu tunnustus esiintyivät usein yhdessä. Samoin toivottomuus ja se, ettei kokenut hyväksyntää.

Sen sijaan, että ammattilaiset ja virkailijat olisivat ilmaisseet ymmärrystä vääryyden kokemuksille, vastaajat kokivat, ettei heitä kuunneltu. Kirjoitelmissa kohtaamiset kuvattiin tilanteiksi, joissa heillä ei ollut sananvaltaa.

Sosiaaliturvaan liittyvät toimenpiteet ja yleiset asenteet yhdistettynä taloudellisiin vaikeuksiin madalsivat omanarvontuntoa niin miehillä kuin naisillakin ja altistivat heidät syrjäytymiselle. Välttääkseen leimautumista ja häpeää monet vastaajat kertoivat vetäytyvänsä sosiaalisista suhteista.

Uusimmat

Näkoislehti

2.6.2020

Fingerpori

comic