Lounais-Häme

Noin joka kolmas päivä syntyy uusi forssalainen

Kanta-Hämeen keskussairaalan synnyttäneiden osaston hiljaisuuden taittaa kevyt tuhina. Kolme päivää vanha poikavauva painaa päänsä äitinsä ihoa vasten.

Vauva, ”Heikki”, on forssalaisen Iita Järvisen ensimmäinen lapsi.

-Kyllähän lapsen saaminen on elämän mullistava asia. Sen hienompaa ei voi olla, Järvinen sanoo.

Vaikka syntyvyys on laskussa, Järvisen ystäväpiiristä vauvoja löytyy. Järvinen kertoo halunneensa aina lapsia. Yhteiskunnan ilmapiiri kuitenkin mietityttää.

-Nykyään varmaan mietitään kauemmin. Moni ensin opiskelee, eikä yhteiskunta tunnu kauheasti kannustavan lasten hankkimiseen, hän pohtii.

”Heikki” on 35. tänä vuonna Kanta-Hämeen keskussairaalassa syntynyt forssalaisvauva.

Viime vuonna uusia forssalaisia syntyi kaikkiaan 117. Tämä on 13 vähemmän kuin edellisenä vuonna, ja jos verrataan vuoteen 2000, on eroa jo 55 vauvan verran.

Myös koko seutukunnan syntyvyysluvut ovat laskussa. Koko Forssan seudulle syntyi viime vuonna 223 vauvaa, kun vuonna 2000 määrä oli 361.

Sairaalassa ensimmäisten joukossa uudet forssalaiset tapaa synnytysosaston apulaisosastonhoitaja Merja Kairi.

-Forssalaisia on 10 prosenttia kaikista synnyttäjistä. Salon synnytysosaston lakkauttaminen vuodenvaihteessa näkyy myös, ja tänne tullaan jo Somerolta asti, hän sanoo.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa syntyy 0-15 vauvaa päivässä. Keskivertovauva on puolisen metriä pitkä ja painaa 3,5- 4 kiloa. Suurin osa syntyy normaalilla alatiesynnytyksellä, osa sektiolla. Henkilökunta päivystää läpi vuorokauden.

42 prosenttia synnyttäjistä on ensisynnyttäjiä. Riskisynnyttäjät ohjataan Tampereelle.

Kairi kertoo, että viime aikoina on ollut pieni liikahdus luonnonmukaisempaa ajattelua kohti.

-Synnytyksessä pyritään etenemään mahdollisimman paljon äidin toiveiden mukaan. Pienessä sairaalassa pystytään tällaista yksilöllisyyttä tarjoamaan, hän sanoo.

Kun Iita Järvinen lähti sairaalaan, häntä jännitti, ehtisikö ajoissa. Matkaa Forssasta Hämeenlinnaan on 56 kilometriä.

Kairi kertoo, että joskus hätätilanteessa on forssalaisia haettu 10-tieltäkin. Niin käy kuitenkin harvoin.

-Jos on epävarma ja on pitkä matka, saa sairaalaan jäädä odottamaan. Myös puoliso voi jäädä tänne yöksi, synnytyssalin apulaisosastonhoitaja Hanna Tuominen sanoo.

Sairaalassa alkavat huhtikuun alussa myös monen vuoden tauon jälkeen neuvolavalmennusta täydentävät synnytysvalmennukset.

Mutta pikkuvauva Heikkejä syntyy Forssaan yhä vähemmän.

-Selkeä trendi syntyvyyden vähenemiseen on havaittavissa Forssan seudulla erityisesti 2010-luvulla, sanoo tietopalvelusihteeri Anja Uusitalo Hämeen liitosta.

Tarkkaa syytä syntyvyyden laskuun on vaikea sanoa. Tutkijoiden mukaan eniten vaikuttanee yleinen epävarmuus tulevaisuudesta. Myös ikärakenteen muutoksella ja myöhemmin solmituilla avio- ja avoliitoilla on osansa.

Esimerkiksi Ikärakenteen muutos on iskenyt Forssan seudulle erityisen vahvasti.

-Forssan seudulla väestön väheneminen on puraissut syntyvyyden kannalta aktiivisiin ikäluokkiin. Valitettavasti tämä on ollut itseään ruokkiva kierre, joka ilmeisesti on vahvistunut 2010-luvulla, Hämeen liiton kehittämisjohtaja Matti Lipsanen sanoo.

-Forssassa ja Forssan seutukunnassa kuolleiden määrä on ollut jo 1990-luvun lopulta suurempi kuin syntyneiden määrä. Ero on suurempi kuin Kanta-Hämeessä yleisesti. Vielä merkittävämpi ero on jos vertaa koko maahan. Selittävänä tekijänä näen sen, että Forssan ja Forssan seutukunnan väestörakenne on iältään vanhempi kuin esimerkiksi Kanta-Hämeessä yhteensä, Kuntaliiton tilastotutkija Matti Sahlberg sanoo.

Forssan seudun väestö on myös vähentynyt viidessä vuodessa reilut viisi prosenttia. Kaikkiaan juuri 20-44 -vuotiaiden osuus väestöstä on Kanta-Hämeessä pudonnut eniten juuri Forssan seudulla, vuosina 2000-2015 lähes kuusi prosenttia.

Väestöliiton tutkija Lassi Lainiala ei kuitenkaan näe tilannetta huolestuttavana.

Syntyvyyslukujen alamäkeä kompensoi Forssan vieruskuntien, Tammelan, Jokioisten, Ypäjän ja Humppilan hyvä kokonaishedelmällisyysluku. Se kertoo naisille syntyvien lapsien keskimäärän.

-Huippuvuosista on tultu alaspäin, mutta jos katsotaan kokonaishedelmällisyyslukua eli keskimääräistä lapsimäärää, Forssan seutu menestyy hyvin. Kun koko maan keskiarvo on alle 2, on luku Tammelassa, Jokioisilla, Humppilassa ja Ypäjällä yli kaksi eli vallan hyvä, hän sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Forssan viereisissä kunnissa perheet ovat hiukan keskimääräistä isompia.

-Yleinen trendi Suomessa on viime vuosina ollut perhekoon pieneneminen. Forssan naapurikunnissa tästä ei ole merkkejä. Voi olla, että lapsiperheet myös muuttavat kehyskuntiin, Lainiala arvioi.

Kaikkiaan Suomessa lapsiperheissä on yli miljoona alle 18-vuotiasta. Keskimääräinen lapsiluku oli vuonna 2014 1,84.

Forssan seudulla lapsiperheitä on 40 prosenttia, mikä on hitusen koko maan keskiarvoa korkeampi Kuten keskimäärin Suomessa, valtaosa perheistä yksilapsisia. Myös äitien ikäjakauma vastaa maan keskiarvoja.

Toisaalta vuoden 2015 Eurostat-tilaston mukaan Suomelle on leimallista myös sekä isojen lapsiperheiden että kokonaan lapsettomien suuri määrä.

Lapsettomia avo- ja aviopareja oli Forssassa vuonna 2014 yhteensä 2640.

Lainiala näkee, että tällä hetkellä suurin syy perheenperustamisen lykkäämiseen on epävarmuus tulevasta.

-Nyt olisikin tärkeää miettiä, miten perheitä saisi houkuteltua seudulle ja jäämään, hän sanoo.

Syntyvyys jatkaa laskuaan
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Forssassa syntyi vuonna 2015 117 lasta. Määrä oli 13 prosenttia edellisvuoden määrää pienempi.Forssan seutukunnassa syntyi viime vuonna 223 lasta. Vuonna 1990 määrä oli 400.Pääsyinä syntyvyyden laskuun tutkijat näkevät epävarmuuden tulevaisuudesta, ikärakenteen muutoksen, poismuuton sekä myöhäisemmän avo-ja avioliiton solmimisen.Suomessa on eurooppalaisittain paljon monilapsisia perheitä. Isoon perhekokoon yhdistyy usein korkea koulutus ja tulotaso.Suurperheenä pidetään perhettä, jossa lapsia on neljä tai enemmän.Myös Forssan seudun keskimääräistä lapsilukua mittaava kokonaishedelmällisyysluku on hyvä.Myös lapsettomia on Suomessa eniten Pohjoismaissa.Forssassa lapsettomia aviopareja oli vuonna 2014 1989, avopareja 651.

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti