Lounais-Häme

"Normaalia työmaatoimintaa" - rakennusurakoiden epäselvyydet selvittelyssä Somerolla

Tekninen lautakunta kokoontuu Somerolla ensi tiistaina ylimääräiseen kokoukseen. Kokouksen aiheena ovat Kiiruun koulun rakennustyömaalla ilmenneet poikkeavuudet.

Koulun ilmanvaihtokonehuoneen kattorakenne on toteutettu suunnitelmista poikkeavalla tavalla. Katon lämmöneristeet on tilattu eri toimittajalta kuin suunnitelmissa on edellytetty.

Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo pyytäneensä urakoitsijalta, eli Ojarannan Rakennus Oy:ltä poikkeamaraportin, joka koskee koko IV-konehuoneen vesikattorakenteen toteuttamisratkaisua.

-Vaikka eristeiden toimittaja on hyväksytetty kaupungilla, ei se tarkoita, että eriste saisi poiketa teknisiltä ominaisuuksiltaan suunnitelmassa olevista. Olemme käyneet ja käymme edelleen keskusteluja urakoitsijan kanssa siitä, mitä on tapahtunut ja mistä syystä, Mäkinen toteaa.

Mäkisen mukaan kaupunki rakennuttajana on useaan otteeseen korostanut sitä, että kaikki muutokset on hyväksytettävä kaupungin edustajalla.

Ojarannan Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Saku Kanasuo kertoo kaupungin saaneen pyytämänsä raportin torstaina.

-Tapahtunut on ollut täysin normaalia työmaatoimintaa ja se on käyty työmaakokouksissa läpi. Koulutyömaan vastaava mestari on selvittänyt asiaa kaupungille, Kanasuo sanoo.

Kanasuon tai Mäkisen mukaan kaupungin ja urakoitsijan välillä ei ole ristiriitoja. Kanasuo uskoo, että nyt esille nousseet ongelmat edellyttävät tiedonkulun parantamista.

-Me tiedämme olevamme urakoitsijana näin isossa projektissa suurennuslasin alla. Työmaalla on neljä valvojaa, neljä työnjohtajaa ja lisäksi siellä käyvät kaupungin edustajat.

-Noudatamme esimerkiksi Terve talo -kriteeristöä hyvin tarkkaan. En sano, että olemme virheetön rakennusliike, mutta jos ongelmia tulee, ne korjataan normaalin työmaatoiminnan kautta – ja sitten jatketaan töitä, Kanasuo painottaa.

Keskustelua Somerolla on käyty myös Ojarannan niin ikään urakoimaan uimahallin rakennusurakkaan liittyen. Kaupunki ryhtyi selvityksiin, kun hallin ulkoseinässä havaittiin poikkeuksellista kostumista.

Tehdyissä selvityksissä kävi ilmi, että uimahallin rakenne- ja arkkitehtisuunnitelmissa oli ristiriita. Rakennesuunnitelmissa mainittiin höyrysulkumaali, jota ei kuitenkaan oltu käytetty. Kanasuon mukaan urakoitsija on toiminut asiassa pääsuunnittelijan ohjeiden mukaan.

-Sekin on täysin normaalia työmaatoimintaa. Jos suunnitelmissa on ristiriitaa, pääsuunnittelijan sana ratkaisee.

Toinen selvityksessä esiin tullut asia on suunnitelmista poikkeava ilmarakojen suuruus. Kanasuo kertoo asian käydyn läpi aikanaan töiden aloituspalaverissa.

-Dokumentointi oli viisi vuotta sitten aika eri tasolla kuin nykyään, mutta onneksi paperit ovat kuitenkin löytyneet. Aikamoinen selvitystyö tässä on tehty.

Uimahallin osalta ongelma löytyi myös ilmastoinnin säädöistä. Ilmastointi oli ylipaineinen, mikä olisi saattanut aiheuttaa kostean ilman pääsemistä rakenteisiin. Näin ei Marko Mäkisen mukaan ole kuitenkaan käynyt, ja nyt ilmastointi on säädetty oikeaoppisesti alipaineiseksi.

-Uimahallin poikkeamiin liittyen olen ollut yhteydessä suunnittelijoihin, ja mitään riskiä ei heidän mukaansa pitäisi olla. Kaupunki seuraa tietysti tilannetta. FL

 

Someron isot rakennusurakat
Someron uimahallin alkuperäinen urakoitsija oli rakennusliike Kerroskivi. Someron kaupunki purki urakkasopimuksen keväällä 2011.Urakan loppuun saattajaksi valittiin koskelainen rakennusliike Ojarannan Rakennus Oy.Uimahalli avattiin yleisölle syksyllä 2012.Viime vuonna uimahallin ulkoseinän kostuminen sai kaupungin ryhtymään selvityksiin.Selvityksissä havaittiin ristiriitoja suunnitelmien ja toteutuneen rakennustyön välillä.Ojarannan Rakennus urakoi parhaillaan Kiiruun koulua.Koulun osalta selvitetään IV-konehuoneen vesikattorakenteen toteuttamistapaa.Tekninen lautakunta käsittelee asiaa ensi viikolla ja päättää tarvittavista toimenpiteistä.

Uusimmat

Fingerpori

comic