Lounais-Häme Helsinki

Nuoria huumeiden ongelmakäyttäjiä on enemmän kuin koskaan aiemmin

Yleisintä amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttö on tutkimuksen mukaan 25-34-vuotiailla.
Ongelmakäytön yleistyminen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta, THL arvioi. Kuva: Soile Toivonen
Ongelmakäytön yleistyminen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta, THL arvioi. Kuva: Soile Toivonen

Huumeita ongelmallisesti käyttävien 15–24-vuotiaiden määrä on kasvanut, kertoo Duodecim-verkkolehdessä julkaistu tuore tutkimus. Tutkimuksen mukaan ongelmakäyttäjien määrät ovat suuremmat kuin koskaan.

Yleisintä amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttö on tutkimuksen mukaan 25–34-vuotiailla. Heistä 1,1–2,8 prosenttia on ongelmakäyttäjiä.

15–24-vuotiaista amfetamiineja ja opioideja käyttää 1,1–1,4 prosenttia. Tuloksissa on vaihteluväli, koska kyseessä on mallinnus, joka antaa arvion ongelmakäytön laajuudesta vuonna 2017.

Ongelmakäytöllä tarkoitetaan sitä, että käytöstä on aiheutunut vakavia terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja.

–  Suomessa on amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävien 15–24-vuotiaiden sukupolvi, joka on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Heidän määränsä on lähentynyt sekä 25–34-vuotiaiden että 35–44-vuotiaiden ongelmakäyttäjien määrää, kun se aiemmin on ollut selvästi matalampi, sanoo tiedotteessa erityisasiantuntija Sanna Rönkä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

Ongelmakäyttäjistä yli 70 prosenttia on miehiä. Eniten amfetamiinien tai opioidien ongelmakäyttäjiä on Etelä-Suomessa ja vähiten Pohjois-Suomessa.

Ongelmakäyttäjiä on noin prosentti väestöstä

Kaikkiaan Suomessa arvioidaan olleen 31  100–44  300 amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävää vuonna 2017. Tämä on väestöön suhteutettuna noin prosentti kaikista 15–64-vuotiaista.

Edelliseen arvioon verrattuna ongelmakäyttäjien määrä on kasvanut noin puolitoistakertaiseksi. Vuonna 2012 ongelmakäyttäjiä arvioitiin olleen noin 18  400–30  200.

Suora vertailu on THL:n tiedotteen mukaan kuitenkin hankalaa, sillä eri vuosien tutkimukset on tehty osin eri tavoin. Sekä nyt julkaistu tutkimus että muut tutkimustulokset tukevat kuitenkin tulosta, jonka mukaan amfetamiineja tai opioideja ongelmallisesti käyttävien määrä lisääntyi Suomessa 2010-luvulla.

Ongelmakäytön lisääntymisestä painetta palvelujen kehittämiselle

Ongelmakäytön yleistyminen lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarvetta, THL arvioi.

–  Hoitoon pääsyn kynnystä tulisi madaltaa ja harkita uusia palveluja huumeiden käyttäjille, kuten valvottuja huumeiden käyttöhuoneita, Rönkä sanoo.

Tutkimuksen tehneiden mukaan tärkeää olisi myös varmistaa ammattilaisten riittävä osaaminen ja hoitomyönteinen asenne.

Tutkimus toteutettiin rekisteritutkimuksena. Viranomaisrekistereistä poimittiin amfetamiinien ja opioidien käyttöön liittyvät havainnot. Niiden perusteella mallinnettiin tilastollisella menetelmällä myös sen huumeita ongelmallisesti käyttävän väestöryhmän osuus, jota ei ole kirjattu rekistereihin.

Uusimmat

Näkoislehti

23.9.2020

Fingerpori

comic