Lounais-Häme

Nurkkasyyni poikii 30–40 kehotusta Forssassa

 

Forssan ympäristölupalautakunnan puheenjohtaja Arto Heino (kesk.), kaupunginpuutarhuri Leila Grönholm ja tarkastusinsinööri Mari Honkonen ovat kiertäneet kolmen päivän aikana ympäri Forssaa kevätkatselmuksessa tutkimassa forssalaisen rakennetun ympäristön tilaa.

-Tänäkin vuonna 30–40 kiinteistönomistajaa saa korjauskehotuksen kiinteistönsä epäsiisteyden takia, Heino arvioi.

Romuautoja ja muuta romua pihassaan säilyttävä kiinteistön omistaja voi saada myös aitauskehotuksen. Heino mukaan kehotuskynnys on matalampi erityisesti kaupungin sisääntuloväylillä.

Kevätkatselmuksessa esiin nousee myös vakiokohteita. Yksi niistä on viime vuosina ollut Ameriikassa pitkään tyhjillään ollut kaksikerroksinen puutalo, joka on päässyt huonoon kuntoon. Lisäksi pihamaa on siivoton.

-Pihasta on siivottu viime katselmuksen jälkeen ainakin tiilikasa, Grönholm toteaa.

Heino sanoo, että tyhjillään oleva puutalo muodostaa myös paloturvallisuusriskin. Lähin asuinrakennus sijaitsee aivan talon vierellä.

Talon ovet ja ikkunat on suljettu, mutta Grönholm sanoo olevan kiinteistönomistajan vastuulla, jos esimerkiksi lapset pääsevät sisään taloon seikkailuleikkeihin.

-Tyhjillään olevat kiinteistöt joutuvat helposti myös ilkivallan kohteiksi ja ongelmat vain pahenevat, Honkonen toteaa.

Heinon mukaan puutalolle tultaneen antamaan korjauskehotus, koska rakennus on asemakaavalla suojeltu.

Lukuisissa kevätkatselmuksissa mukana ollut Grönholm sanoo nappituntuman olevan, että rakennetun ympäristön siisteys on viime vuosina kohentunut ja annetuilla korjauskehotuksilla on ollut vaikutuksensa.

Heino esittääkin, että lautakunta voisi harkita kiitoksien antamista niille kiinteistönomistajille, jotka ovat ottaneet kehotuksista vaarin. Uudenkylän alue eli kansan suussa Ameriikka rakennettiin aikanaan puuvillateollisuuden työläisten asumiseen.

Muutama vuosi sitten kevätkatselmuksessa puututtiin mm. Raitoontien heikkoon kuntoon. Tänä keväänä ei katselmuksessa ole nähty tarvetta puuttua kehotuksin teiden kuntoon.

Kevätkatselmuksessa mahdolliset kunnostuskehotuksen aiheet kirjataan ja kohteista otetaan myös valokuvia.

-Katselmus tehdään positiivisessa mielessä rakennetun ympäristön viihtyvyyden parantamiseksi, Heino sanoo.

Katselmuksessa käydään tarkastamassa myös yleisön antamia vihjeitä.

Kehotuskirjeiden lisäksi tarkastusinsinööri Honkonen voi myös soittaa suoraan kiinteistönomistajalle ympäristöä koskevien puutteiden korjaamiseksi.

Tuolloin kiire ei ole niin suuri kuin esimerkiksi Matkussa, josta löytyi huonossa kunnossa oleva talo, joka uhkaa kaatua suoraan kevyen liikenteen väylälle.

Kaikkiaan erilaisia kirjauksia kertyi tältä keväältä noin sata.

-Kevätkatselmuksella on oma paikkansa kaupunkikuvan siistinä pitämisessä, Heino sanoo.

Hänen mukaansa erityisesti matkailijoiden silmään heitteillä olevat talorumilukset kaupungin keskustassa saattavat pistää. Myös oman kylän väen on mukavampi nauttia hyvin hoidetusta ympäristöstä.

Myös Heino toteaa kaupunkikuvan kohentuneen viime vuosina.

Kaupunkikuvaan vaikuttaa myös taloudellinen kehitys. FL

 

Lautakunta voi ryydittää kehotusta uhkasakolla
Ympäristölupalautakunnalla on käytössään todella järeä työkalupakki saada päättämänsä purkukehotus toimeenpannuksi. Viimeksi tällä työkalupakilla käytiin lautakunnan viime huhtikuisessa kokouksessa.Lautakunta päätti tuolloin asettaa kiinteistönomistajalle peräti 8000 euron uhkasakon huonokuntoisten talousrakennusten ja kiinteistön piha-alueen siistimiseksi tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Samalla lautakunta päätti, ettei asiaa ilmoiteta poliisille maankäyttö- ja rakennuslain 186. pykälän nojalla, koska tekoa on olosuhteet huomioiden pidettävä vähäisenä eikä yleisen edun katsota vaativan syytteen nostamista.Katselmuksessa valvotaan, että rakennettu ympäristö on siistissä kunnossa ja liikenneväylät, kadut, tori, katuaukiot, puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kaupunkikuvan ja viihtyvyyden vaatimukset.Katselmuksessa voidaan kiinteistöomistajaa kehottaa esimerkiksi aitaamaan pihansa, jolle on varastoitu esimerkiksi romuautoja tai muuta romua.Kiinteistönomistaja voi saada kehotuksen myös rakennusten kunnostuksen laiminlyömisestä.Tätä kehotusta lautakunta voi ryydittää uhkasakolla. Tähän keinoon ei tartuta kovin helposti eikä nopeasti.Edellytyksenä esimerkiksi korjauskehotukselle on se, ettei järjestely ole kiinteistön omistajalle ilmeisen kohtuuton. 

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti