Lounais-Häme

OKM myönsi Hamkille lähes 900 000 euroa tutkimusrahoitusta – Lahjoituksia ja vastinrahaa yhteensä noin miljoona euroa

Hamk saa myös noin 570 000 vastinrahoituksen valtiolta. Rahoituksen määrä on suhteessa Hamkin keräämään yksityiseen pääomaan.
Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari kertoo, että valtion vastinraha vauhditti myös oppilaitoksen omaa varainkeruuta. Kuva: Esko Tuovinen
Hämeen ammattikorkeakoulun rehtori Pertti Puusaari kertoo, että valtion vastinraha vauhditti myös oppilaitoksen omaa varainkeruuta. Kuva: Esko Tuovinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt ammattikorkeakouluille viisi miljoonaa euroa harkinnanvaraisena valtionrahoituksena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI).

Rahoitus myönnettiin nyt toista kertaa ja siitä on tullut pysyvä muoto vahvistamaan TKI-toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä tukea strategiselle suunnittelulle ja johtamiselle.

Hämeen ammattikorkeakoululle (Hamk) myönnettiin 860 000 euroa.

– Ammattikorkeakoulujen tehtäviin kuuluu harjoittaa työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Sen kehittämiseen tulee satsata. Toinen hakukierros osoitti ensimmäisen tapaan, että ammattikorkeakouluilla on korkeatasoisia TKI-toiminnan hankesuunnitelmia, toteaa OKM:n ylijohtaja Tapio Kosunen tiedotteessa.

 

Ammattikorkeakoulut kuvasivat hakemuksissaan strategian mukaisen profiloitumisalueelle sijoittuvan TKI-hankesuunnitelman. Ulkopuolinen arviointipaneeli arvioi ja pisteytti hakemukset.

Ministeriö myönsi rahoitusta arvioinnissa parhaiksi arvioiduille hakemuksille.

– Hakemukset selvästi osoittivat, että ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet kehittämään tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ympäröivän yhteiskunnan ja yritysten kanssa, toteaa arviointipaneelin puheenjohtaja Kirsti Vilén työ- ja elinkeinoministeriöstä.

 

Rahoituksen tavoitteena oli jatkaa kokeilua ammattikorkeakoulujen nykyisten strategioiden mukaisen TKI-toiminnan profiloitumisen tukemista. Strategiapohjainen profiloitumisalue voi olla esimerkiksi alakohtainen tai toimintatavallinen. Erityisesti pyydettiin ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä profiloitumisesityksiä.

Marraskuussa 2018 päättyneeseen hakuun saapui hankehakemuksia yhteensä 22 kappaletta, joista kaksi oli kahden ammattikorkeakoulun yhteisiä. Rahoitusta haettiin yhteensä lähes 19 miljoonaa euroa.

Arvioinnissa keskityttiin suunnitelman realistisuuteen ja innovatiivisuuteen suhteessa ammattikorkeakoulun strategiaan ja vahvuusalueisiin. Arvioinnissa tarkasteltiin myös muun muassa ammattikorkeakoulujen yhteistyötä ja työnjakoa edistäviä esityksiä.

 

Hamk saa myös noin 570 000 vastinrahoituksen valtiolta. Rahoituksen määrä on suhteessa Hamkin keräämään yksityiseen pääomaan.

Taustalla on päätös, jolla valtio lupasi pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan.

Ammattikorkeakoulut keräsivät vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia 1.8.2017–31.12.2018 välisenä aikana.

HAMK keräsi rahalahjoituksia 590 001 euroa, josta valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia lahjoituksia oli 550 500 euroa. Suurin yksittäinen lahjoitus oli 400 000 euroa, jonka antoivat Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö yhdessä. Lahjoittajilta kerättävät varat tullaan käyttämään koulutuksen kehittämiseen niillä koulutusaloilla, joille lahjoittajat ovat ne osoittaneet.

– Suurimpana saajana on tekniikan koulutusala. Vastinrahaa tullaan kohdentamaan muun muassa oppimisympäristöjen kehittämiseen, talous- ja hallintojohtaja Johanna Närhi kertoo.

 

Hamkin rehtori-toimitusjohtaja Pertti Puusaari kehuu vastinrahan vauhdittaneen oppilaitoksen omaa varainkeruuta.

– Varainkeruuta tullaan jatkamaan tänä vuonna, vaikka valtion vastinrahaa ei enää saakaan.

Hamkin vuosikertomuksen mukaan Hämeen ammattikorkeakoulu oy:n toimintavuoden 2017 liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 52 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 vuosikertomusta ei ole vielä julkaistu Hamkin verkkosivuilla.

Kaikkiaan valtio pääomittaa ammattikorkeakouluja 24 miljoonan euron vastinrahoituksella, joka jaettiin ammattikorkeakoulujen kesken suhteessa niiden keräämään yksityiseen pääomaan.

Yhteensä 23 ammattikorkeakoulua keräsivät reilut 28,1 miljoonaa valtion vastinrahoitukseen oikeuttavia rahalahjoituksia.

Uusimmat

Näkoislehti

22.9.2020

Fingerpori

comic