Lounais-Häme Ypäjä

"Olemme surullisia mutta alistuneita" – Viimeinen kyläkoulu kiinni keväällä, Ypäjä hioo yhtenäiskoulun mallia

Kunta puntaroi perustaako kahdesta koulusta yhtenäiskoulu ja miten sijoittaa oppilaat. Kuulemisessa esitettiin vain yksi kysymys. Ypäjänkyläläiset alistuvat kohtalon edessä.
Ypäjäläisvanhemmat kuuntelivat tarkoin tietoja tulevan kouluverkon suunnitelmista. Kiperiä kysymyksiä ei ollut, sillä kouluverkkoa on vatvottu jo vuosia. Kuva: Tapio Tuomela

Kuntalaisten kuulemistilaisuus kouluverkon muutoksista oli vaisu. Ypäjäläisillä ei juuri ollut kysyttävää, sillä kyläkoulujen kohtaloa on puitu vuosien ajan.

Levän koulu suljettiin viime keväänä ja sama on edessä Ypäjänkylän koululla tämän lukuvuoden jälkeen.

– Ypäjänkylän koululla on ollut mukavaa ja hyvä tunnelma, ja toivottavasti lapset ja vanhemmat ovat olleet opetukseenkin tyytyväisiä. Koulun sulkeminen on surullista, mutta ymmärrämme realiteetit. Meillä tyydytään kohtaloon, summasi koulun johtaja Outi Viitanen.

Kunnanjohtaja Sam Vuorinen kertasi kuulemistilaisuudessa syyt koulun lakkauttamisen takana.

Edellinen valtuusto teki päätöksen kahden koulun lakkauttamisesta ja nykyinen vahvisti sen omalla päätöksellään.

– Oppilasmäärän lasku, valtionosuuksien pieneneminen ja taloudellinen tilanne vaikuttavat. Kunnan kouluverkko oli liian iso laskevaan oppilasmäärään nähden, Vuorinen muistutti.

Peruskoulu rakentuu Ypäjällä tulevaisuudessa kahden eli Perttulan ja Kartanon koulujen varaan.

Nyt kunta pohtii liitetäänkö ne hallinnollisesti yhteen yhtenäiskouluksi.

– Se toisi mahdollisuuksia, kun henkilöstö olisi yhteinen sekä koulun juhlat ja teemapäivät voisi yhdistää. Hallinnon yhdistäminen helpottaisi koko kuvion organisointia ja koulukuljetukset voisi toteuttaa ehkä edullisemmin, luetteli Kartanon koulun vs. rehtori Juha Kraapo.

Kunnan alakouluikäiset saavat kotipesän Perttulasta ja yläkouluikäiset Kartanon koulusta. Nyt mietitään sitä miten kahden koulun tilat ja neliöt jaetaan ensi syksynä toimivimmin 211 oppilaan kesken.

Lisäksi erityisopetuksen pienryhmiä Ypäjällä aiotaan lisätä yhdellä kolmeen. Uusi pienryhmä perustetaan yläkoululle, joten sillekin etsitään sopivat tilat.

Sivistystoimi ratkoo myös siirtyisivätkö ensi syksyn viidesluokkalaiset kuudesluokkalaisten tavoin opiskelemaan Kartanon koululle luokanopettajan kanssa.

– Mahtuvatko kaikki oppilaat olemassa oleviin tiloihin, halusi Heikki Perho tietää.

Kraapo vakuutti, että kyllä mahtuvat. Jos liian ahdasta tulisi, luokkatilaa kyseltäisiin vuokralle viereiseltä Hevosopistolta.

– Jos viidesluokkalaisetkin aloittavat Kartanon koulussa, haastetta on vuoden kahden ajan. Sen jälkeen oppilaita on vähemmän, hän totesi.

Alakouluikäisten lasten siirtyminen yläkoulun nuorten pariin aiheuttaa Kraapon mukaan usein vanhemmissa huolta. Hänen kokemuksensa mukaansa nuorimmat eivät opi vanhemmilta oppilailta kiroilua ja huonoja tapoja eikä kiusaaminenkaan lisäänny ikäluokkien välillä.

– Eri ikäryhmät ovat omissa porukoissaan ja puuhissaan.

Uudet viranhaltijat ovat perehtyneet edeltäjänsä tekemiin suunnitelmiin ja käyneet ne läpi.

– Tiloihin on tutustuttu henkilökunnan kanssa ja selvitetty montako oppilaista ja millaista toimintaa kuhunkin tilaan mahtuu, totesi kirjastonjohtaja-sivistystoimenjohtaja Jasmiina Sillanpää.

Viranhaltijat ovat vakuuttuneita, että Ypäjän kokoisen kunnan peruskoulu kannattaa jatkossa hoitaa yhtenäiskoulumallilla.

– Tätä mallia laadittaessa on katsottu tulevaisuuteen, sillä yhtenäiskouluna ypäjäläisten lasten opinpolku olisi omissa käsissä esikoulusta yläkouluun viimeiseen luokkaan asti, Vuorinen lisäsi. FL

Kaksi koulua vai yhtenäiskoulu?

Lausunnot kouluverkon muutoksista pitää jättää kirjallisesti Ypäjän sivistyslautakunnalle torstaina 24. tammikuuta kello 17 mennessä.

Sivistyslautakunta käsittelee asiaa maanantaina 28. tammikuuta ja tekee pohjaksi lausunnon kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitus kokoontuu 5. helmikuuta ja tekee asiassa esityksen valtuustolle.

Ypäjän kunnanvaltuusto kokoontuu 14. helmikuuta päättämään perustetaanko kuntaan yhtenäiskoulu vai ei.

Kun päätökset on tehty, kouluverkkomallin tekninen suunnittelu etenee.

Myös koulukuljetukset kilpailutetaan valtuuston päätöksen jälkeen.

Ovet kiinni Ypäjänkylässä

Ypäjänkylän alakoulu lakkautetaan tämän lukukauden jälkeen. Kiinteistö tulee myyntiin.

Levän kyläkoulun historia päättyi viime kevätlukukauteen. Koulukiinteistö on jo myyty.

Ensi syksystä lähtien opetusta annetaan Perttulan koulussa ja Kartanon koulussa.

Sivistystoimi tutkii kahden koulun tilojen käyttöä ja sitä siirtyvätkö ensi syksynä Kartanon koululle ainoastaan kuudennen luokan oppilaat vai myös viidennen luokan oppilaat.

Fingerpori

comic

Näkoislehti

1.4.2020

Uusimmat