Lounais-Häme

Omavalintainen jätteenkuljetus toimii puutteellisesti

Forssan jätelautakunta joutuu käsittelemään uudelleen jätteenkuljetuksen järjestämistä koskevan asian alueensa kunnissa. Asia koskee vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta sekä sitä täydentävää paikkaavaa jätteenkuljetusjärjestelmää.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Forssan jätelautakunnan viimevuotisia päätöksiä siitä, että alueella jatketaan omavalintaisen jätteenkuljetuksen järjestelmällä.

Alkuperäinen päätös asiasta on tehty jätelautakunnassa jo vuonna 2013. Asiasta valitettiin ja hallinto-oikeus kumosi päätökseen kertaalleen viime vuonna. Jätelautakunta valmisteli asian uudelleenkäsittelyn laajasti ja päätti jatkaa omavalintaista järjestelmää. Asiasta valitettiin jälleen ja nyt se palautetaan uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi.

Pelkistetysti kyse on siitä, tilaavatko asiakkaat itse jätteenkuljetuspalvelut niitä tuottavilta yrittäjiltä vai järjestetäänkö kuljetukset kunnallisena palveluna. Nykyisin Forssan jätelautakunnan alueella, joka on sama kuin Loimi-Hämeen Jätehuolto oy:n toimialue, on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, joka aikaisemmin tunnettiin paremmin sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena.

Järjestelmässä kiinteistönhaltija tekee sopimuksen jäteastiansa tyhjentämisestä suoraan jätteenkuljetusyrittäjän kanssa. Kunnallisessa järjestelmässä kunta, tässä tapauksessa Loimi-Hämeen Jätehuolto, kilpailuttaisi kuljetusyritykset ja järjestäisi kuljetukset laskuttaen kustannukset kiinteistönomistajalta.

Lautakunnan päätös koskee jätteenkuljetuksen järjestämistä Forssan seudulla, Somerolla, Urjalassa, Loimaalla, Punkalaitumella, Oripäässä, Koski Tl:ssä, Akaassa ja Sastamalassa Mouhijärveä ja Suodenniemeä lukuun ottamatta.

Päätöksestä valittaneet, joista yksi on aiemmin Loimi-Hämeen Jätehuollon hallituksessa vaikuttanut forssalainen Eino Järvinen, moittivat päätöstä epäselväksi ja puutteellisesti perustelluksi.

Päätöksen valmistelussa ei valittaneiden mukaan ole riittävästi huomioitu puolueettomien tahojen tekemiä kyselyjä ja tutkimuksia. Myös valvontarekisterin ylläpito on valittaneiden mukaan liian työlästä. Valittaneiden mukaan täydentävän jätteenkuljetuksen suuri määrä myös osoittaa, ettei kiinteistönhaltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle ole olemassa edellytyksiä kaikilla alueilla.

Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että paikkaavan jätteenkuljetuksen piirissä olevien kiinteistöjen suuri määrä tulee ottaa huomioon. Joissain kunnissa on myös ilmennyt olevan kiinteistöjä, jotka jäävät kokonaan järjestetyn jätteenkuljetuksen ulkopuolelle. Raportoinnin puutteellisuus vaikeuttaa jätteenkuljetuksen seurantaa. Myös viranomaisvalvonnan puutteet ja siitä aiheutuvat mahdolliset riskit terveydelle ja ympäristölle sekä jätehuollon toimivuudelle aiheuttavat oikeuden mukaan sen, että jätelain kaikki pykälät eivät täysin täyty.

Hallinto-oikeus perustaa päätelmänsä paljolti selvityksiin, jotka sen pyytämänä on tehnyt Loimi-Hämeen Jätehuolto.

Valituksessa kritisoitiin myös jätelautakunnan puheenjohtajan Timo Norrin olleen jätteenkuljetusta käsiteltäessä esteellinen, koska hän on toiminut Envor Biotechin myyntipäällikkönä. Norri on vastineessaan väitteeseen todennut mm., että hänen toimenkuvaansa ovat kuuluneet biojätteiden käsittelyä koskevat asiat ja ettei Envor Biotech vastaa jätteenkuljetuksesta, vaan se kuuluu emoyhtiö Envor Groupin toimialaan. Hallinto-oikeus päätti jättää Norrin esteellisyyttä koskevan asian käsittelemättä tässä yhteydessä.

Forssan kaupunginhallituksen jäsen Eino Järvinen oli toisena allekirjoittajana jo alkuperäisestä päätöksestä tehdyssä valituksessa. Nyt käsitellyn valituksen tekijöinä olivat Järvisen lisäksi myös Jenni Heikkilä, Ari Turunen, Timo Mikkola, Kari Louko ja Pertti Pennanen. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic