Lounais-Häme Forssan seutu

Onni-hankkeesta nuorille tukea arjen hallintaan ja apua masennukseen – Forssan seudulla kova tarve matalan kynnyksen palvelulle

Kokemukset ovat olleet hyviä, sillä palautetta antaneista asiakkaista kaikki kokivat hyötyneensä tapaamisista ainakin jonkin verran.
Kehittämiskoordinaattori Piia Rouvali ja Ohjaamo-koordinaattori Hanna Segarra olivat mukana Onni-hankkeen loppuseminaarissa. Molemmat ovat tyytyväisiä hankkeen tuloksiin. Kuva: Tapio Tuomela
Kehittämiskoordinaattori Piia Rouvali ja Ohjaamo-koordinaattori Hanna Segarra olivat mukana Onni-hankkeen loppuseminaarissa. Molemmat ovat tyytyväisiä hankkeen tuloksiin. Kuva: Tapio Tuomela

Kolmisenkymmentä nuorta on saanut apua ja tukea Onni-hankkeesta Forssan seudulla. Ohjaamo Forssa on ollut viime ja tämän vuoden mukana valtakunnallisessa Onni-hankkeessa, jonka avulla on tarjottu psykososiaalista tukea 18–30-vuotiaille nuorille. Vaikka hanke päättyy tämän vuoden lopussa, tarkoituksena on, että hankkeen myötä käynnistynyt matalan kynnyksen palvelu jatkuu.

Kehittämiskoordinaattori, psykiatriseen hoitotyöhön ja terveyden edistämiseen suuntautunut sairaanhoitaja (YAMK) Piia Rouvali aloitti vuoden alussa työn Forssan Ohjaamossa, ja hän on tavannut tuen tarpeessa olevia nuoria. Tavoitteena on ollut parantaa nuorten psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

– Tavallisin tapaamisten aihe on ollut nuoren mielen hyvinvointiin liittyvät asiat. Sosiaalisten suhteiden jännittäminen on myös on yleinen tapaamisen syy. Jotkut ovat tarvinneet tukea arjen hallintaan ja itsenäistymiseen tai ihmissuhteita ja vuorovaikutusta koskeviin asioihin. Joillakin ongelmana ovat olleet päihteet tai muut riippuvuudet, Rouvali kertoo.

Kokemukset ovat olleet hyviä, sillä palautetta antaneista asiakkaista kaikki kokivat hyötyneensä tapaamisista ainakin jonkin verran. Valtaosa eli 43 prosenttia nuorista tapasi Rouvalin yli viisi kertaa.

”Tärkeää vahvistaa nuoren itseluottamusta”

Ohjaamo-koordinaattori Hanna Segarra kertoo Forssan Ohjaamon hakeneen mukaan Onni-hankkeeseen, koska Forssan seudulla on kova tarve matalan kynnyksen psykososiaaliselle palvelulle.

– Forssan seudulla on valtakunnalliseen tasoon nähden enemmän toimeentulotukea saavia ja ilman toisen asteen tutkintoa olevia nuoria, Segarra sanoo.

Valtaosalla tapaamisissa käyneistä nuorista ei ollut työ- tai opiskelupaikkaa. Jotkut olivat kuntouttavassa työtoiminnassa tai olivat hankkineet jonkin koulutuksen. Hankkeeseen osallistuneet nuoret olivat Ohjaamon asiakkaita tai ohjautuivat Ohjaamon verkostosta.

– Suurin hyöty tapaamisista oli, että nuori sai tukea yleisiin elämänhallintaan liittyviin asioihin. Oli myös tärkeää vahvistaa nuoren itseluottamusta hänen henkilökohtaisessa elämässään. Osa tukea saaneista alkoi pohtia työelämään tai koulutukseen hakeutumista, Rouvali kertoo.

Ryhmätapaamisia ja koulutusta

Onni-hankkeen myötä järjestettiin myös ryhmätapaamisia. Toinen ryhmä oli tarkoitettu sosiaalisia tilanteita jännittäville nuorille, ja mukana oli neljä nuorta. Pitkäaikaisesti masentuneiden ja mielialaoireista kärsivien ryhmässä oli kuusi nuorta.

– Hankkeen päättymisen jälkeen jännittäjien ryhmä jatkuu hyvinvointikuntayhtymän ja Forssan kaupungin työllisyyspalvelujen järjestämänä. Hyvinvointikuntayhtymä jatkaa masentuneille suunnatun ryhmän toimintaa, Segarra sanoo.

Segarran mukaan Onni-hanke on tuonut koulutusten kautta myös uutta osaamista Ohjaamon asiakastyöntekijöille ja verkostolle muun muassa tuen tarpeen tunnistamiseen sekä luonut uusia yhteistyökanavia hyvinvointikuntayhtymän mielenterveyspalveluihin. Tavoitteena onkin, että Ohjaamo ja hyvinvointikuntayhtymä jatkavat yhteistyötään.

– Pohdimme Forssan seudulla miten nuorten matalan kynnyksen psykososiaalista tukea voisi jatkossa kehittää ja tarjota kaikkien nuorten saataville ilman pitkiä jonotusaikoja tai lähetteitä. Toiveena on myös, että Ohjaamoon saadaan jatkossa pysyvä matalan kynnyksen palvelu, joka on nuorille helposti lähestyttävä sekä tukee muiden ohjaamolaisten asiakastyötä, Segarra sanoo.

Nuorten mielenterveysongelmat huolestuttavat

Onni-hanke on työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toteuttama hanke, jossa on ollut vuosina 2018–2019 mukana 17 Ohjaamoa eri puolilta Suomea. Valtio myönsi Ohjaamoille Onni-hankkeeseen yhteensä kolme miljoonaa euroa.

– Hanke on tullut tarpeeseen, sillä nuorten mielenterveysongelmat huolestuttavat. Samalla mielenterveyspalvelut sakkaavat ja sosiaalityön palveluihin on pitkä jono, Onni-hankkeen projektipäällikkö Hanna Kostet sanoo.

Onni-hankkeen tavoitteena on, että nuorten ongelmiin tartutaan matalan kynnyksen palvelujen avulla mahdollisimman nopeasti.

– Kun ongelmiin puututaan varhain, saadaan kustannussäästöjä. Nopea apu on myös inhimilliseltä kannalta paras ratkaisu, Kostet toteaa. FL

Lue lisää: Ohjaamossa on monta kuskia – sama suunta

Ohjaamon palveluista lisää: Kelan etäyhteyspiste tuo Forssan Ohjaamoon lähes kaikki paikalliskonttorin palvelut

Uusimmat

Fingerpori

comic