Lounais-Häme

Osa Lounais-Hämeen kunnista voisi petrata esityslistojen julkaisussa netissä

Suomen kunnista vain murto-osa jättää julkaisematta valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat verkkosivuillaan. Valtaosa kunnista noudattaa esityslistojen julkaisemiskäytäntöä tiedottamisvelvollisuuden ja avoimen päätöksenteon nimissä.

Lounais-Hämeen lähes kaikkien kuntien verkkosivuilta löytyy osio esityslista ja pöytäkirjat. Palvelu löytyy kattavasti Forssan, Tammelan, Someron ja Urjalan verkkosivuilta.

Jokioisilla ja Ypäjällä esiintyy poikkeuksia. Humppilalla on eniten parannettavaa.

Valmiit pöytäkirjat löytyvät toki joka kunnan verkkosivuilta, kuten kuntalaki edellyttää.

Humppilan kunnasta ovat netissä nähtävillä vain pöytäkirjat ja sitten päätoimielinten kokouskutsuja, joista näkyy esityslistan kansilehti päätösotsikkoineen.

-Täytyy skarpata tässä kohtaa, sanoo Humppilan hallintojohtaja Maarit Sihvonen.

-Puhetta on ollut, että kaikki listat pitäisi laittaa esille.

Muutama vuosi sitten Humppilan valtuusto linjasi, että lautakunnat voisivat julkaista listojaan netissä ”resurssiensa mahdollistamissa rajoissa”. Sihvosen mielestä asia ei ole ainakaan enää resurssikysymys.

Ypäjällä poikkeuksen yleislinjasta muodostavat tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta, joilla on netissä vain pöytäkirjat.

Ypäjän tekninen johtaja Jouko Käkönen sanoo, ettei mikään estä esityslistojen julkaisua, mutta painetta siihen ei ole ollut.

Jokioisten kunnassa esityslistojen julkaisussa poikkeuksen tekevät koulutuslautakunta, vapaa-aikalautakunta sekä tekninen lautakunta, jonka kokouksista on julkaistu etukäteen esityslistan kansilehti.

Jokioisten kunnaninsinööri Kari Tasala perustelee käytäntöä sillä, että muuten olisi tehtävä kaksi esityslistaa, varsinainen kokousasialista ja sitten julkisuuteen esityslista, josta olisi poistettava ei-julkiset asiakohdat.

Sivistystoimenjohtaja Jari Sillanpää arvioi, että pohdittavaksi tulee yhtenäisen käytännön luominen lautakuntien kesken. Vapaa-aika- ja koulutuslautakunnissa ei ole koettu tiedottamiseen liittyvää vajetta.

Toisekseen etukäteisjulkaisu on koettu yhdeksi lisätyövaiheeksi.

-Käsiteltävät asiat ovat hyvin pitkälti arkeen liittyviä rutiineja, ettei kansalaisvaikuttamisen näkökulmasta ole tullut palautetta, että listoja olisi hyvä etukäteen nähdä. Ymmärrän sen, että jos ottaisimme kantaa esimerkiksi kouluverkkoon liittyvään kysymykseen, se olisi asia, joka pitäisi kansalaisten ilman muuta nähdä, Sillanpää sanoo.

Kunnanjohtaja Jarmo Määttä toteaa, että kunnan pyrkimyksenä on valmistella asiat mahdollisimman julkisesti ja avoimesti, elleivät asiat liity salassa pidettäviin.

Kuntaliiton johtava lakimies Ida Sulin vahvistaa, ettei esityslistojen julkaisemisesta netissä ole mitään ehdotonta vaatimusta, mutta se on yleinen tapa.

-Se on hyvä käytäntö tiedottamisvelvollisuuden täyttämiseksi. Siinä täytyy huomioida vain se, ettei verkkoon viedä mitään salassa pidettävää ja henkilötietojen suoja otetaan huomioon.

-Kuntalaki lähtee siitä, että on annettava etukäteen riittävää tietoa. Laajuus riippuu vähän asian laadusta.

-Pienissä yksittäispäätöksissä riittää varmaan otsikko, mutta laajemmat kysymykset kuten kouluverkkoasiat ja sisäilmatutkimukset vaativat enemmän tiedotusta, koska ne aiheuttavat tiedonsaannin tarpeita ja kiinnostusta, Sulin sanoo. FL

Kunnat aktiivisia verkkotiedottajia
Suomen Kuntaliitto selvitti viimeksi kuntien verkkoviestintää viime vuonna. Vastaajia oli 144 ja vastausprosentti 46,3.Vastanneista kunnista 100 prosenttia julkaisee verkkosivuillaan valtuustojen ja hallitusten pöytäkirjat.99 prosenttia julkaisee lauta- ja johtokuntien pöytäkirjoja.96 prosenttia julkaisee valtuuston ja hallituksen esityslistat ennen kokousta.92 prosenttia julkaisee lauta- ja johtokuntien esityslistoja netissä ennen kokousta.85 prosenttia julkaisee kokousasiakirjojen liitteitä.

Uusimmat

Fingerpori

comic