Lounais-Häme Forssan seutu

Osaamista ja yhteishenkeä täytyy vahvistaa – Yhteisölliset etätyötilat ja järkevät vastikkeet voisivat tuoda piristystä yrityskentälle

Yrittäjät haluavat suunnitelmat paperilta käytäntöön. Hankintojen kilpailutukseen tarvittaisiin lisää osaamista.
Forssan Yrittäjien puheenjohtaja Riikka Kinnunen (vas.) ja Forssan Yrityskehitys oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki toivovat yrityksiltä palautetta siitä, miten Forssan seutu olisi parempi paikka yrityksille. "Paljon on tehty, mutta jatkossa yhteistyötä on tiivistettävä tuloksien aikaansaamiseksi", Riihimäki kommentoi. Kuva: Lassi Puhtimäki
Forssan Yrittäjien puheenjohtaja Riikka Kinnunen (vas.) ja Forssan Yrityskehitys oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki toivovat yrityksiltä palautetta siitä, miten Forssan seutu olisi parempi paikka yrityksille. "Paljon on tehty, mutta jatkossa yhteistyötä on tiivistettävä tuloksien aikaansaamiseksi", Riihimäki kommentoi. Kuva: Lassi Puhtimäki

Yrittäjien kuntabarometrin tulokset ovat Forssan seudulla karua luettavaa. Hankintojen kilpailutuksen koetaan menneen metsään, elinkeinopolitiikka ontuu pahasti ja päätöksenteon yrityslähtöisyys toteutuu kehnosti. 18 maakunnan joukossa Häme on luisunut pohjasakkaan.

– Häme on valtakunnan kolmanneksi heikoin ja Forssa täälläkin keskiarvon alapuolella kesäkuussa julkaistussa kuntabarometrikyselyssä. Yrityslähtöisyydessä ja elinkeinopolitiikassa on tapahtunut notkahdus. Nyt on itsekriittisen tarkastelun paikka, Forssan Yrittäjien puheenjohtaja Riikka Kinnunen arvioi.

Ongelma ei ole yksin Forssan. Yrittäjien arviot eivät mairittele myöskään Jokioista ja Tammelaa.

– Tulos seudulla kertoo, että meidän pitää keskittyä näihin asioihin jatkossa syvemmin, yhteistyötä tehden. Elinvoima lähtee kuntien strategiasta ja sen toteuttamisesta yrittäjiä kuunnellen. Pitää tunnistaa ja tunnustaa asian vaatima työ ja tekeminen. Haluan, että meidän yrittäjillä on tunne, että heitä kuunnellaan, Forssan Yrityskehitys oy:n toimitusjohtaja Riikka Riihimäki painottaa.

Positiivista on, että koulutus ja osaaminen sekä yrityspalvelut koetaan seudun valteiksi. Osaavan työvoiman saanti on silti haaste koko alueella.

Halutaanko lähituottajille antaa aito mahdollisuus pärjätä?

Julkisissa kilpailutuksissa on otettu edistysaskeleita, kun hankintoja tuodaan jo paremmin ja näkyvämmin esille. Pienyrittäjän kannalta on tärkeää, että myös pienet hankinnat kilpailutetaan. Forssan kaupungin hankintaohjeessa onkin mukana elinvoimaa huomioivia toimintamalleja.

Asioiden muuttaminen vaatii Riikka Riihimäen mielestä arvokeskustelua siitä, halutaanko esimerkiksi ruokapuolella pienille lähituottajille luoda aito mahdollisuus pärjätä kilpailutuksissa.

– Seudun hankintaosaamista olisi hyvä lisätä ja hyödyntää tarjolla olevaa neuvontaa nykyistä enemmän. Hankinnat ovat usein juridisesti monimutkaisia, minkä vuoksi uusien käytäntöjen jalkautumisessa menee oma aikansa. Hyviä palveluja ja tuotteita löytyy läheltä.

Kuntien ja yrityskentän näkemykset eivät kohtaa

Forssan Yrittäjillä on seudullisesti vahva jäsenkanta. Riikka Kinnunen toivoo, että yrittäjät toisivat aktiivisemmin kohtaamiaan ongelmia yhdistyksen tietoon. Näin asioihin olisi helpompi reagoida ja viedä eteenpäin.

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä virkamiesten ja kuntajohdon suuntaan. Strategioita avataan, selvityksiä tehdään ja yrittäjiä kuullaan monissa asioissa. Forssan yrittäjien vetämässä Elvi-hankkeessa kohennetaan koko seutukunnan elinvoimatekijöitä.

– Yrittäjiltä kysytään kannanottoja eri asioihin, mutta konkretiaa ei synny. Usein tuntuu, että kuntien omat käsitykset eivät kohtaa yrityskentän näkemyksiä. Moni hyvä asia on jäänyt vain paperille. Toimeenpanoa pitääkin ehdottomasti terävöittää. Erityisesti päättäjien puolelta toivoisin päätöksentekoon yrityslähtöisyyttä.

Kivijalkoihin elämää ja etätyöhön yhteisöllisyyttä

Katukuvan elävöittämiseksi Yrittäjät toivovat, että taloyhtiöt harkitsisivat liiketiloista perittävien tuplavastikkeiden alentamista.

– Olisi koko kaupungin etu, että kivijalkoihin saataisiin elämää ja hinnat järkevälle tasolle. Käytäntö ei ole tätä päivää. Vastikejako aiheuttaa yrityksille todella isot kustannukset erityisesti suurten peruskorjauksien yhteydessä. Kun liiketilat saadaan täyteen, myös osakkeiden arvo kasvaa.

Etätyön lisääntyminen luo seudulle uusia mahdollisuuksia.

– Seudulla on jo hyviä tiloja etätyön tekemiseen. Olemassa olevia tiloja voisi muuntaa paremmin etätyöhön sopiviksi yhteisöllisiksi työpaikoiksi. Meillä on seutuna monia valtteja niin työntekijöille kuin yrittäjille, ja paljon hyödyntämätöntä potentiaalia uusien yritysten sekä asukkaiden houkuttelemiseen.

Barometriin vastaajista kuitenkin vain kaksi prosenttia kokee Forssan onnistuneen uusien yritysten hankinnassa. Riikka Kinnunen heittääkin haastetta yrityksille ja päättäjille.

– Olisi hyvä, jos jokainen etsisi niitä hyviä asioita ja kertoisi eteenpäin. Negatiivisilla mielikuvilla kasvua ei luoda. Tämä on yrittäjille hyvä seutu toimia. FL

Uusimmat

Näkoislehti

15.8.2020

Fingerpori

comic