Lounais-Häme

Päätöksenteko siirtyi: Ankarat säästöt arveluttivat Tammelan kunnanhallitusta

Tammelan kunnanhallitus päätti lykätä talouden tasapainottamisohjelmaan liittyvää päätöksentekoa parin viikon päähän. Hallitus päätti eilisessä kokouksessaan, että sen pitää ensin kuulla kunnanvaltuustoa, ennen kuin se voi esittää ohjelmaa, joka aiheuttaa suuria muutoksia tammelalaisten arkeen.

Valtuutetut jättävät arvionsa hallitukselle mahdollisimman pian, sillä hallituksen on tarkoitus kokoustaa seuraavan kerran 26. maaliskuuta ja tehdä päätös siitä, missä muodossa ohjelma esitetään valtuuston hyväksyttäväksi.

-Emme päässeet tämänkertaisessa kokouksessa keskustelemaan vielä talouden tasapainottamisohjelman yksityiskohdista, kunnanjohtaja Kalle Larsson sanoo.

Tästä huolimatta hallitus väänsi 1,7 miljoonan euron säästöpaketista useita tunteja.

 

Talouden tasapainottamisohjelman ongelmallinen piirre on se, että ohjelma leikkaa ankarimmin lapsilta ja nuorilta.

Ohjelmassa esitetään, että Portaan päiväkoti suljetaan tämän vuoden elokuussa. Lapset siirretään Haituloiden päiväkotiin toistaiseksi, kunnes Haitulatkin suljetaan vuonna 2020. Tammitarhan ja Taikatassun päiväkoteihin ei ohjelmassa kajota.

Myös nuorten harrastukset joutuvat ohjelmassa leikkurin alle.

Ohjelmassa ehdotetaan, että ohjattua toimintaa vähennetään yli 31 000 euron edestä.

Käytännössä leikkaukset tarkoittavat sitä, että kerhoja järjestetään nykyistä vähemmän, materiaalikuluissa säästetään, avustuksia ei heru siten kuin ennen, koulunuorisotyö vähenee, kalustosta leikataan ja nuorten kesätyömäärärahat pienenevät.

Ohjelma esittää myös hyvin suorasanaisesti, että Tammelassa järjestetään tulevaisuudessa nykyistä vähemmän kulttuuritapahtumia. Tapahtumien vähentämisellä uskotaan olevan 12 000 euron säästöt.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvia leikkauksia perustellaan sillä, että lasten määrä vähenee paikkakunnalla. Talouden tasapainottamisohjelman suunnitellut ohjausryhmä näkee, ettei nykyisenkaltaisille nuorisopalveluille ole tulevaisuudessa enää tarvetta.

 

Talouden tasapainottamisohjelmassa on käännetty kaikki kivet. Säästöjä pyritään saamaan mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä harmilla.

Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi katuvalojen sammuttaminen koko kunnasta talvikaudella kello 23–05 väliseksi ajaksi.

Myös kunnan henkilöstöstä leikataan, mutta irtisanomisia vältetään. Tarkoituksena on vähentää 40 henkilötyövuotta eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta.

Säästöohjelma on laadittu vuosille 2018–2020, joten muutokset tapahtuisivat varsin nopeasti.

 

Yksi säästöohjelman erityispiirteistä on se, että vaikka kaikki ohjelman kohdat täytettäisiin, tase ei siltikään käänny ylijäämäiseksi. Jos talous halutaan kääntää tulevaisuudessa positiiviseksi, pitää tehdä vieläkin enemmän toimenpiteitä.

Ohjelmassa ehdotetaan omaisuuden myyntiä, mutta kunnanjohtajan mukaan se on viimeinen vaihtoehto. Larsson väläyttää jopa veronkorotuksia, vaikka korotusten piti olla poissuljettu vaihtoehto.

-Tavoitteena on, että ensin teemme muutoksia rakenteisiin, myöhemmin katsomme, mitä jatkotoimenpiteitä tarvitaan, kunnanjohtaja sanoo.

Talouden tasapainottamisohjelma ei välttämättä mene kunnan elimissä läpi sellaisenaan.

Hallitus odottaa valtuuston kommentteja, ennen kuin se esittää valtuustolle oman versionsa ohjelmasta. Sen jälkeen valtuusto vielä hyväksyy tai hylkää ohjelman. FL

 

Aiheesta aiemmin:

https://www.forssanlehti.fi/uutiset/47845-tammela-sulkemassa-paivakotejaan

 

Säästöohjelman sisältö lyhyesti
Tammelan kouluverkon supistus toteutuu, mutta myös varhaiskasvatusta supistetaan.Koulunuorisotyötä, kerhotoimintaa, avustuksia ja kerhojen materiaalikuluja vähennetään.Kulttuuritapahtumia järjestetään aiempaa vähemmän.Torisoitot lopetetaan.Vapaa-aikapalveluiden kalustoa ja materiaalia vähennetään.Rakennuslupamaksuja korotetaan.Yksityistieavustuksista ja vesihuoltoavustuksista luovutaan.Katuvalot sammutetaan talvikaudella kello 23–05 väliseksi ajaksi.Kiinteistöjen kunnostusbudjettia alennetaan.Kirjastoauto liikennöi vain osan vuodesta.Kirjaston varastokokoelma poistetaan.Omaisuutta myydään.Henkilöstöä vähennetään 40 henkilötyövuotta. Irtisanomisia vältetään.

Uusimmat

Fingerpori

comic