Lounais-Häme

Paavolan vesiongelmaan ei luvassa nopeaa helpotusta

Vesihuoltoliikelaitoksen rakentama vedensuodatinlaitteisto saadaan toimintaan Murrontien paineenkorottamolla marraskuun loppuun mennessä. Uusi suodantinlaitteisto vähentää vesijohtoverkosta kiinteistöille kulkeutuvan irtoaineksen määrää. Mangaanin irtoaminen vesiputkista on näkynyt sakkaisena vetenä, josta on kärsitty etenkin Paavolan asuinalueella Forssassa.

Vesihuoltojohtaja Kimmo Paakkonen muistuttaa, että paineenkorotusjärjestelmän uusiminen ei poista vesijohtoverkossa jo ennestään olevaa sakkaa. Paakkonen ei siis halua luvata, että marraskuun jälkeen kaikilla asuinalueilla saataisiin täysin ensiluokkaista vettä.

-Tämä on juuri se ikävä juttu; priimaluokan vettä emme voi luvata ennen kuin vasta vuoden päästä, Paakkonen kertoo.

Tilanteen helpottamiseksi Vesihuoltoliikelaitos puhdistaa Paavolan alueen runkovesijohdot sen jälkeen, kun suodatusjärjestelmä on asennettu. Paakkosen mukaan Paavolan putket possutetaan ensi vuoden alkupuolella.

Possutuksella eli possupuhdistuksella tarkoitetaan vesijohtojen puhdistamista irtoliasta puhdistuselementtiä käyttäen. Possutuksessa syötetään puhdistuselementti vesijohtoon virtauksen avulla.

Viimeksi vesijohtoverkossa suoritettiin laaja puhdistus viime kesänä. Tuolloin irtoaineksen määrä vesijohtovedessä oli melko suuri ja eri puolilla kaupungia kärsittiin pitkään sakkaisesta vedestä. Ongelmia ilmeni etenkin Paavolassa, mutta myös Tölöllä, Talsoilassa ja Vieremässä kärsittiin sakkaisesta vedestä.

Viimeksi viime kuun lopulla Forssan Lehti uutisoi, että Paavolassa on jälleen ollut runsaasti sakkaa juomavedessä.

Paavolalaiset ovat olleet närkästyneitä juomaveden laadun heikentymisestä. Moni on vaatinut, että vesihuollon tulisi hyvittää vahinko alentamalla sakkaisesta vedestä kärsineiden talouksien vesimaksuja.

Maksuhyvityksiä on käsitelty pariinkin otteeseen Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnassa. Lokakuussa johtokunta linjasi, että se ei maksa asiakkaille hyvityksiä mangaanisakan aiheuttamasta vedenlaadun heikentymisestä.

Johtokunta perustelee päätöstä sillä, että laitoksen toiminnasta aiheutuvia kuluja ei saada katetuksi, mikäli maksuja alennetaan nykyisestä. Mikäli osalle talouksista maksettaisiin hyvitystä, pitäisi vesitaksaa vuorostaan nostaa kaikilta käyttäjiltä. Tähän Vesihuoltoliikelaitos ei halua ryhtyä.

Johtokunnan mukaan myös rajanveto sen suhteen, kenelle hyvitystä pitäisi maksaa, on hyvin hankalaa ja se asettaisi vedenkäyttäjätaloudet eriarvoiseen asemaan.

Joillekin kiinteistöille on jo aiemmin asennettu suodatinlaitteistoja vesihuoltoliikelaitoksen kustannuksella.

-Nyt olemme päättäneet, että uusia suodattimia ei yksittäisiin kiinteistöihin enää asenneta, koska Murrontien paineenkorotusyksikköön tulee uusi suodatinlaitteisto, kertoo Paakkonen.

Paakkonen on pahoillaan siitä, että forssalaistaloudet ovat joutuneet kärsimään haitasta niin pitkään. Mangaani ei kuitenkaan juomavedessä aiheuta haittaa terveydelle. Kyse on lähinnä esteettisestä haitasta. Vesihuoltoliikelaitoksen toimittaman veden laadun on kuitenkin todettu olevan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista.

Paakkonen muistuttaa, että suodatinlaitteiston asennustöistä Murrontien varteen voi aiheutua jonkin verran haittaa myös liikenteelle. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti