Lounais-Häme

Padon korjaus on massakas operaatio

 

Forssan kaupunki odottaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa Kuhalankosken padon korjaamiseen ja valmistautumiseen padon korjaamiseksi. Kaupunki haki lupaa joulukuussa ja odottaa saavansa sen keväällä.

Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu Forssan kaupungista myöntää, että hankkeen kilpailuttamiselle saattaa tulla hoppu.

– Näissä on aina.

AVIn lupa pitäisi hänen mukaansa saada toukokuun aikana, jotta kilpailutus hoituisi kesäkuussa ja urakka voisi alkaa heinä-elokuussa.

Luvan saamisen viivästyminen tai hankaluus kilpailutuksessa voi pahimmillaan siirtää urakkaa ensi vuoteen. Tiensuu empii, voisiko ajan säästämiseksi urakan kilpailuttaa saman tien ennen AVIn lupaa. Riskinä on, että suunnitelmien muuttuminen mitätöisi tehdyn kilpailutuksen ja pakottaisi uusimaan urakkalaskennan.

– Meidän täytyy sitten harkita, koska on liian myöhäistä vai ehditäänkö. Jos aika näyttää liian tiukalta, hanketta täytyy vain siirtää.

Korjaustyö kestää konsultin arvion mukaan noin kaksi kuukautta kesä-syyskuussa, jolloin padon ohijuoksutustarve on mahdollisimman pientä ja haitat Loimijokeen olisivat siten mahdollisimman vähäisiä.

Remontissa on tarkoitus korjata Kuhalankosken padon rapistuneet rakenteet ja rantamuurit. Padon korjaustyöt edellyttävät työpadon rakentamista, jotta padon ja rantamuurien korjaustyöt sekä eroosiolaatan korjaukset ja jatkaminen voitaisiin tehdä kuivissa oloissa.

Työpato tarkoittaa moreenin ajamista Loimijoen uomaan ennen patoa, jolloin vesi pääsee juoksemaan padon ohi vanhaa tukkiränniä pitkin. Joenuoma on tuolta paikalta noin 40 metriä leveä ja vaatinee täytteeksi tuhannen kuutiota maata. Työpato puretaan työn valmistuttua.

Loimijoen vesi samentuu työn aikana lyhytaikaisesti varsinkin työpadon rakentamisen ja purkamisen aikaan.

– Puhutaan muutamasta päivästä, Tiensuu sanoo.

Uittoaukon tukkiränniin rakennetaan uusi, suurempi putkiyhteys Loimijoen alajuoksulle eli kaksi sisähalkaisijaltaan 800-millistä teräsputkea. Putkiyhteys rakennetaan työaikaista ohijuoksutusta varten. Uusien putkien kautta vettä voi juoksuttaa padon ohi 4,5 kuutiota sekunnissa, kun nykyinen määrä on vedenpinnan korkeudesta riippuen noin kuutio sekunnissa. Määrän pitäisi riittää hyvin kesäolosuhteisiin.

– Pysymme luvan mukaisessa vedenkorkeuden sääntelyssä. Joessa ja Pyhäjärvellä on käytännössä normaali tilanne, Tiensuu lupaa.

Myöhemmin putkiyhteyttä voidaan käyttää yhdessä ohijuoksutusluukkujen kanssa tasaamaan padon ohijuoksutustarvetta. Uusien putkien suulle asennetaan mekaanisesti avattava, säädettävä ja suljettava patoluukku.

Patoseinän betoniset virtapilarit vaativat korjausta, koska ne ovat vuosikymmenten aikana rapautuneet ja halkeilleet. Padon alajuoksun rantamuurien alaosaan, voimalan perustusten kohdalle ja ohijuoksutuskanavan pohjalaatan reunalle on tullut pahoja syöpymiä, kun maa-aines on vesityrskyissä huuhtoutunut perustusten alta.

Osa patorakennelmista on alkuperäisiä vuodelta 1847, mutta rakennelmia on myös korjattu muutamaan kertaan tämän jälkeen.

Kaupunki hakee lupaa aloittaa toteuttamista valmistelevia toimenpiteitä ennen päätöksen lainvoimiseksi tuloa. Valmistelevia töitä ovat uittoränniin asennettavat teräsputket.

Forssan ympäristölupalautakunta arvioi tuoreessa lausunnossaan aluehallintovirastolle, että Kuhalankosken padon korjaus- ja kunnostustyö on tehtävä patorakenteiden korkean iän ja kärsineen kunnon vuoksi.

Patorakenteiden korjaus tulisi lautakunnan mukaan suunnitella ja tehdä mahdollisuuksien mukaan niin, että vedenkorkeutta ja virtaamaa pystytään riittävästi muuttamaan tulvien ja kuivuushaittojen vähentämiseksi. Lupaharkinnassa pitäisi lautakunnan mukaan kyetä ennakoimaan Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen käynnistämän Loimijoen padotus- ja juoksutusselvitystyön tavoitteiden toteutuminen.

Kaupungille voidaan lautakunnan mukaan myöntää lupa aloittaa hakemuksessa esitetty uittorännin kunnostaminen. FL

 

Uusimmat

Fingerpori

comic