Lounais-Häme Somero

Paimionjoen säännöstelyn lopettaminen saa tukea – Luonto- ja virkistyshaittoja poistuisi

Someron ympäristölautakunnalta puolto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
Paimionjoen säännöstelyn haitoista on käyty pitkään keskustelua. Välillä vedenpinta laskee ja välillä nousee liikaa. Kuva: Seppo Pessinen
Paimionjoen säännöstelyn haitoista on käyty pitkään keskustelua. Välillä vedenpinta laskee ja välillä nousee liikaa. Kuva: Seppo Pessinen

Paimionjoessa vuosikymmeniä jatkunut säännöstelty on koettu Somerolla haitalliseksi vesiluonnon ja virkistyskäytön kannalta.

Vedenkorkeus on välillä syystä tai toisesta laskenut jopa alle luparajan. Esimerkiksi leutoina talvina ja rankkasadejaksoina vedenpinta saattaa taas nousta liian korkealle, koska Hovirinnan padolta ei voida riittävästi juoksuttaa vettä padon alapuoliselle osalle. Siitä seuraa tulvahaittoja.

Lisäksi vettä virtaa väärään suuntaan, jolloin sameaa ja ravinteikasta vettä päätyy muun muassa Painioon.

Someron ympäristölautakunta puoltaa edellä olevin perustein Paimionjoen yläosan säännöstelyn lakkauttamista ja siihen liittyviä vesirakennustöitä sekä lisäveden johtamista Paimionjoesta Savijokeen. Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi ympäristölautakunnalta lausuntoa Someron kaupungin ja Turun seudun vesi oy:n hakemuksiin.

Säännöstelyn lopettamisen haitoiksi on ennustettavissa noin 3,3 hehtaarin maa-alueen jääminen veden alle Painion rannoilla. Kevätkuopan, eli talven ja alkukevään väliin ajoittuvan vedenkorkeuden alentamisen jäädessä pois, ranta-alueitten pelloilla ja metsissä on odotettavissa jonkin verran vettymishaittoja. Siksi hakemuksessa on esitetty maanomistajille korvauksia lähes 100 000 euroa.

Painioon rakennettava pohjapato vaikeuttaa veneilyä, mutta rullarata mahdollistaa veneellä liikkumisen siinäkin kohtaa.

Lausunnossa toivotaan lisäksi, että rannanomistajat tekisivät Painion rannalle joskus kunnollisen veneenlaskupaikan, vaikkakaan asia ei sisälly hakemukseen.

Uusimmat

Näkoislehti

31.5.2020

Fingerpori

comic