Lounais-Häme

Päivähoidon rajaamisessa erilaiset käytännöt

Lounais-Hämeen kunnat ovat käyttäneet mahdollisuutta leikata lasten päivähoidosta hyvin eri tavoin. Forssassa ja Tammelassa leikkauksia ei ole toteutettu lainkaan, Somerolla ja Urjalassa osittain, kun taas Humppila, Jokioinen ja Ypäjä ovat ottaneet lain sallimat leikkaukset käyttöön.
Viime vuonna voimaan tullut varhaiskasvatuslain muutos mahdollistaa subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten ryhmäkokojen kasvattamisen. Kunnilla on täysi vapaus valita, missä määrin ne toteuttavat leikkauksia.
Forssassa pyrkimys lapsiystävällisyyteen asetti selkeän lähtökohdan säilyttää palvelut ennallaan lakimuutoksesta huolimatta.
– Luottamushenkilöiden hyvin vahva tahto oli, että näistä palveluista ei leikata, kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen toteaa ykskantaan.
Tammelassa päätös oli samansisältöinen päivähoito-oikeutta ei rajattu ja ryhmäkoot säilytettiin ennallaan. 
– Päiväsaikaan, kun meidän varhaiskasvattajamme ovat töissä, ovat myös asiakkaat eli lapset tervetulleita palvelujen piiriin. Vuorohoitoaikaan palvelu rajataan vuorohoitoa tarvitseville, siinä olemme tiukempia, varhaiskasvatusjohtaja Paula Laakso luonnehtii.
Ryhmäkokojen kasvattaminen olisi Laakson mukaan sotinut Tammelassa harjoitettua pedagogiikkaa vastaan.
– Meillä on useampi pieni päiväkoti, joissa meidän on helppo toteuttaa pienryhmätyöskentelyä.
Pieni muutos Tammelassa kuitenkin tehtiin, sillä ryhmäkoot voivat lomakaudella, eli lähinnä heinäkuussa, nousta lain sallimaan maksimiin.
Seudun kunnista Jokioinen, Humppila ja Ypäjä pitävät lähtökohtana voimassa olevaa lakia. Tehtyjen päätösten mukaan päivähoito-oikeutta voidaan rajata ja ryhmäkoko voi olla lain sallima maksimi.
– Laki on lähtökohta, mutta sitä ei tulkita mustavalkoisesti. Perheen tilanne käydään aina läpi ja päätökset tehdään tapauskohtaisesti, Ypäjän varhaiskasvatusjohtaja Hanna-Leena Sippola tarkentaa. 
Sippolan mukaan keskustelut ovat olleet joillekin perheille lähinnä vapauttavia.
– Lakimuutosta ja sen tuomia muutoksia on rummutettu julkisuudessa paljon. Jos pelkona on ollut, että lapsi saa varhaiskasvatusta tasan 20 tuntia eikä siitä jousteta, on keskustelu tuonut myös helpotusta.
– Yleensä siihen on aina jokin syy, miksi toinen vanhemmista on kotona, eikä se syy ole useinkaan perhettä vahvistava, Sippola muistuttaa.
Myös Jokioisilla perheen tilanne ratkaisee, rajataanko päivähoito-oikeutta.
– Joskus perheillä on erityisiä tarpeita tai tekijöitä, jotka puoltavat pidempää hoitopäivää. Harkintaa tehdään aina ennen kuin päivähoito-oikeutta lähdetään rajaamaan, varhaiskasvatusjohtaja Arja Mikkola vakuuttaa.
Humppilassa lain vaikutukset eivät näy vielä arjessa. Tällä hetkellä lapset mahtuvat päiväkotiin, eikä kenenkään oikeutta päivähoitoon ole tästä syystä tarvinnut vielä rajata.
– Osalla perheistä on lisäksi erityisiä perusteita, miksi pitkät hoitopäivät ovat tarpeen, varhaiskasvatusjohtaja Anu Lyytinen selittää.
Lain soveltaminen saattaa tulla Humppilassakin käytännössä eteen, sillä näköpiirissä ei ole ainakaan lapsimäärän väheneminen.
Somerolla ja Urjalassa lakia sovelletaan ryhmäkokojen, ei päivähoito-oikeuden osalta.
– Lautakunta ei ole ottanut kantaa lain soveltamiseen, mutta käytännössä päivähoito-oikeutta ei ole rajattu. Ryhmäkoon suhteen tilanne on häilyvämpi, päiväkodin johtaja Riitta Rajoo selittää.
Somerolla päätös ryhmäkokojen kasvattamiseen tehtiin väliaikaisena, kun paine hoitopaikkoja kohtaan kasvoi suureksi.
– Asiaan palataan kevään aikana, kun saadaan kokemuksia siitä, miten suuremmat ryhmät ovat toimineet. Paine hoitopaikkoja kohtaan ei tunnut kuitenkaan vähentyneen, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Arto Koivu (kesk.) toteaa. FL

20 tuntia ja isommat ryhmät
Varhaiskasvatuslaki mahdollistaa lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen 20 tuntiin viikossa, mikäli vanhemmat eivät ole kokoaikatyössä tai opiskele päätoimisesti.Samalla kasvatettiin päiväkodin yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja. Entisen 7 sijaan yhtä varhaiskasvatusopettajaa kohden voi olla 8 lasta.Laki astui voimaan viime elokuussa.Kunnat voivat itse päättää, toteuttavatko ne päivähoidon leikkauksia vai eivät.

Asiasanat

Fingerpori

comic

Näkoislehti