Lounais-Häme

Päiväkodeissa riittää vilinää

Forssassa ei tarvitse jonottaa päiväkotipaikkaa niin kuin isoissa kaupungeissa, mutta ei täällä liian väljääkään ole.

-Kaikki lapset ovat saaneet paikan, mutta eivät välttämättä sieltä, mistä ovat halunneet, Forssan kaupungin kasvatus- ja opetuspäällikkö Tiina Kemppainen sanoo.

Hän lisää, että onneksi Forssassa välimatkat ovat niin lyhyet, ettei kodin ja päiväkodin välisestä matkasta tule liian pitkää.

Tänä päivänä yhä useampi alle kouluikäinen lapsi on varhaiskasvatuksen piirissä, mutta hoidettavien lasten määrä on silti laskenut.

Vuoden 2013 toukokuussa hoidossa oli 721 forssalaislasta ja tämän vuoden toukokuussa määrä oli 660.

-Syntyvyyden lasku näkyy luvussa, mutta työttömyyskin voi vaikuttaa siihen, että lapsia on päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa vähemmän.

Kemppainen toteaa, että työelämä on nykyisin monimuotoisempaa eivätkä lapset välttämättä ole hoidossa kaikkina arkipäivinä.

Elokuun alussa muuttuneen päivähoitolain mukaan lapsi voi olla hoidossa vain 20 tuntia, jos toinen vanhemmista on kotona. Lisäksi laki mahdollisti ryhmäkokojen suurentamisen.

Kunnat voivat itse soveltaa lakia. Forssassa lakia ei oteta käyttöön.

-Meillä lapsia hoidetaan pienryhmissä. Ryhmärakenteet mietitään erikseen joka syksy ikäluokkien koon ja hoidontarpeen mukaan, Kemppainen selventää.

Ryhmiä ei ole tarvinnut yhdistää eikä päiväkoteja lakkauttaa lapsimäärän vähenemisen vuoksi.

Tosin perhepäivähoitajia on huomattavasti vähemmän kuin vielä kymmenen vuotta sitten.

-Vuonna 2008 kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia oli noin 40, nyt heitä on alle 20.

Se johtuu kuitenkin siitä, ettei uusia hoitajia tule alalle vanhempien siirtyessä eläkkeelle.

-Haluamme säilyttää perhepäivähoitomahdollisuuden jatkossakin, joten olisi hyvä saada uusia hoitajia lähtevien tilalle.

Forssassa on kuusi päiväkotia sekä vuorohoitopaikka Pihakoivu, Koijärven koulu-päiväkoti ja Akselin eskari. Kemppaisen mukaan kaikki yksiköt ovat tasaisesti käytössä.

-Koijärven päiväkodin paikoille oli viime vuonna vielä enemmän kysyntää kuin tänä vuonna, mutta ei tilanne ole kovin paljon helpottunut.

Vaikka Forssa ei ole muuttovoittoinen kaupunki, niin uusia lapsiperheitä tulee joka vuosi.

-Esimerkiksi Koijärvelle on muuttanut lapsiperheitä. Siellä ei ole vaaraa, että lapsimäärä vähenee.

Turvapaikanhakijalapset eivät näy päiväkotien tilastoissa. He voivat nimittäin käyttää päiväkotipalveluita vasta sen jälkeen, kun he ovat saaneet oleskeluluvan.

Kemppaisen mukaan alle esikouluikäiset turvapaikanhakijalapset voivat osallistua vanhempiensa kanssa avoimeen varhaiskasvatustoimintaan, jota kaupunki järjestää yhdessä MLL:n ja seurakunnan kanssa.

-Turvapaikanhakijalapsia on esiopetuksen ja perusopetuksen valmistavassa opetuksessa.

Luokkamuotoista valmistavaa opetusta järjestetään eskari-ikäisille Akselissa, alakouluikäisille Heikan koulussa ja yläkoululaisille Kuhalan koulussa.

Oppilaat integroidaan tavallisiin luokkiin pikkuhiljaa esimerkiksi taideaineiden kautta.

Kiintiöpakolaislapset sijoittuvat normaalisti päiväkoteihin ja kouluihin. Heitä tuetaan kielen oppimisessa.

-Meillä on jokaisessa päiväkodissa eri kielialueilta tulleita lapsia, joten monikulttuurisuus on Forssan päiväkodeissa jo arkea. FL

Uusimmat

Fingerpori

comic

Näkoislehti